Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 44 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Gorffennaf 2015
Mae cronfa newydd gwerth £20m i gefnogi mwy na 1,600 o bobl anabl yng Nghymru gyda'u hanghenion gofal yn dod i rym heddiw, ar ôl i Lywodraeth y DU gau'r Gronfa Byw'n Annibynnol.
 
30 Mehefin 2015
Y bydd £7.6m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi bob blwyddyn mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y driniaeth iawn ar yr amser iawn.
 
29 Mehefin 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £10m i wella gwasanaethau'r GIG ar gyfer cyflyrau iechyd difrifol fel canser, diabetes, clefyd y galon a strôc.
 
26 Mehefin 2015
Mae boddhad cleifion â’r gofal y maent yn ei gael yn y GIG yn parhau i wella, yn ôl archwiliad diweddaraf Hanfodion Gofal.
 
24 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer canolfan gofal integredig newydd gwerth £20m yn Aberteifi.
 
23 Mehefin 2015
Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod yr arian y mae GIG Cymru yn ei wario ar ganser wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed.
 
19 Mehefin 2015
A major £34m investment in primary care services will help provide 24/7 healthcare closer to people’s homes.
 
18 Mehefin 2015
Cyhoeddi adroddiad cenedlaethol ar ganfyddiadau cyfres o ymweliadau dirybudd i adolygu’r gofal a’r amgylchiadau ar wardiau iechyd meddwl pobl hŷn ledled Cymru.
 
16 Mehefin 2015
Caiff pobl yng Nghymru weld hyd yn oed mwy o wybodaeth am sut mae eu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol lleol yn perfformio
 
16 Mehefin 2015
Mae Datganiad Ansawdd Blynyddol GIG Cymru, a gyhoeddir heddiw, yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan holl sefydliadau GIG Cymru i wella ansawdd gofal i bobl sy’n byw yng Nghymru.
 
15 Mehefin 2015
Wrth i Gymru baratoi i newid y gyfraith ar roi organau ar y 1af o Ragfyr, mae pobl yn cael eu hannog i ddechrau meddwl am eu dewisiadau o ran rhoi organau.
 
12 Mehefin 2015
Bydd pobl ifanc mewn gofal maeth yn gallu aros gyda’u teulu maeth nes iddynt gyrraedd 21 oed fel rhan o gynllun newydd ‘Pan Fydda i’n Barod’ sy’n cael ei gyflwyno ar draws Cymru.
 
09 Mehefin 2015
Y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn cyhoeddi manylion y mesurau arbennig sydd ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dilyn ei fethiant i wneud gwelliant digonol yn erbyn pryderon hirdymor.
 
08 Mehefin 2015
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi y bydd mesurau arbennig yn cael eu gosod ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 
05 Mehefin 2015
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi y bydd yn buddsoddi £8m o gyllid ychwanegol bob blwyddyn mewn gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yng Nghymru.
 
03 Mehefin 2015
Mae nifer yr oedolion sy’n smygu yng Nghymru wedi gostwng i’r lefel isaf erioed ac mae ffyrdd eraill o fyw’n dangos arwyddion calonogol o welliant.
 
02 Mehefin 2015
Bydd y gwaharddiad ar atal pobl rhag smygu mewn ceir pan fydd plant dan 18 oed yn bresennol yn cael ei gyflwyno ar 1 Hydref 2015, ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan Aelodau'r Cynulliad heddiw.
 
02 Mehefin 2015
Wedi cyhoeddi y caiff gwasanaeth newydd Cymru gyfan ei sefydlu i ddarparu offer cyfathrebu technoleg uwch i bobl â phroblemau lleferydd a chyfathrebu difrifol.
 
Tudalen 1 o 44 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i