Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 43 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2015
Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £7.6m ychwanegol bob blwyddyn mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc.
 
21 Mai 2015
Bydd miliynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi mewn system TG newydd i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
18 Mai 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun blwyddyn i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau gweithredu ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD)
 
14 Mai 2015
Daw’r cadarnhad o becyn cyllid tair blynedd wrth i Lywodraeth Cymru ddatgelu ailstrwythuro mawr o’i gangen ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.
 
13 Mai 2015
Fod cynllun yn cael ei ddatblygu i ymdrin â’r defnydd a’r ddarpariaeth gynyddol o sylweddau seicoweithredol yng Nghymru er mwyn yr atal y niwed y maent yn ei achosi.
 
13 Mai 2015
Voluntary organisations will receive £3m from the Welsh Government to run mental health projects across Wales.
 
11 Mai 2015
Mae Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi datgelu newidiadau mawr i’r ffordd y caiff anghenion pobl eu hasesu i benderfynu a oes angen pecyn gofal a chymorth arnynt.
 
06 Mai 2015
Mae iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford y Gweinidog a Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths yn cyhoeddi bydd bron £6 m ei fuddsoddi yn y prosiect Cylch Caron, yn Nhregaron.
 
05 Mai 2015
Bydd cynllun cenedlaethol newydd i helpu’r nifer gynyddol o bobl sy'n dioddef o glefyd yr afu yn cael £1m o gyllid newydd.
 
30 Ebrill 2015
Canolfan ddelweddu ymchwil i'r ymennydd Prifysgol Caerdydd CUBRIC gwerth £44 miliwn yn cyrraedd carreg filltir bwysig.
 
28 Ebrill 2015
Bydd cronfa newydd, gwerth £20 miliwn y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru, yn helpu pobl i aros yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain, gan leihau'r pwysau ar ysbytai.
 
22 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £100,000 yn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi i helpu cyn-filwyr ac aelodau presennol y lluoedd arfog yng Nghymru bob
 
22 Ebrill 2015
Mae’r cyfrifoldeb am gynllunio a darparu gwasanaethau trafnidiaeth cludwyr iechyd wedi symud o Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i sefydliad ar wahân.
 
16 Ebrill 2015
Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn BMJ Open yn dangos bod plant o oedran ysgol gynradd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddefnyddio e-sigaréts na thybaco.
 
16 Ebrill 2015
Y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m i ehangu'r gwasanaethau hosbis yng Nghasnewydd ar gyfer cleifion preswyl sy'n derfynol wael a'u teuluoedd.
 
14 Ebrill 2015
Mae adolygiad annibynnol wedi argymell bod angen un corff newydd i Gymru er mwyn goruchwylio cynllunio’r gweithlu a chomisiynu lleoedd addysg a hyfforddiant ar gyfer y GIG yng Nghymru.
 
13 Ebrill 2015
“Os oes gennych broblem â’ch llygaid dylech weld yr optegydd lleol, nid mynd i’r adran ddamweiniau ac achosion brys.”
 
Tudalen 1 o 43 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i