Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 49 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Tachwedd 2015
Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwaharddiad ar hysbysebu bwydydd a diodydd sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr, i blant cyn y trothwy 9pm.
 
 
25 Tachwedd 2015
Mae bron i 70% o bobl a oedd â salwch neu anafiadau a oedd yn rhoi bywyd yn y fantol wedi cael ymateb brys o fewn wyth munud.
 
24 Tachwedd 2015
Mae Aelodau'r Cynulliad wedi rhoi eu sêl bendith i gyfraith newydd a fydd yn newid y ffordd y bydd gwasanaethau gofal a chymorth Cymru yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu.
 
20 Tachwedd 2015
Rydyn ni'n amcangyfrif bod mwy na 370,000 o ofalwyr yng Nghymru. Mae 90,000 o ofalwyr yn gofalu am eu teulu a'u ffrindiau am o leiaf 50 awr yr wythnos.
 
19 Tachwedd 2015
Camddefnyddio alcohol yw yn un o brif achosion digartrefedd yng Nghymru, dywedodd Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd, heddiw.
 
19 Tachwedd 2015
Mae staff cartrefi gofal yn defnyddio’r system newydd i nodi’r preswylydd, dewis y feddyginiaeth iawn a chofnodi ei bod wedi’i gweinyddu.
 
18 Tachwedd 2015
Heddiw cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol bod Mutale Merrill wedi cael ei phenodi’n gadeirydd newydd Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru.
 
17 Tachwedd 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod llinell gymorth wedi cael ei sefydlu i helpu pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan yr ymosodiadau terfysgol ym Mharis.
 
17 Tachwedd 2015
Mae'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai 2014, yn cyflwyno gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau niwrolegol yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2015
Bydd rhaglen newydd i helpu mwy na 4,000 o bobl sydd â phroblemau iechyd i aros yn y gwaith yn cael ei sefydlu yng Nghymru ar ôl cael hwb ariannol gwerth miloedd o bunnoedd gan yr UE.
 
13 Tachwedd 2015
Cymru yw’r unig wlad yn y DU i ddarparu cymorth a chyngor 24 awr i bobl sy’n agosáu at ddiwedd eu hoes, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw.
 
12 Tachwedd 2015
Wedi cyhoeddi y bydd rhaid i bob gweithiwr gofal cartref fod wedi’i gofrestru cyn y caiff weithio yn y sector gofal cymdeithasol o 2020.
 
12 Tachwedd 2015
Gyda llai na thair wythnos i fynd tan y newid yn y gyfraith rhoi organau yng Nghymru, mae pobl yn cael eu hannog i gofrestru eu penderfyniad o flaen 1 Rhagfyr.
 
10 Tachwedd 2015
Bydd bargen newydd â'r cwmni fferyllol Novartis yn rhoi'r cyfle i gleifion yng Nghymru gael cyffuriau canser newydd nad ydyn nhw ar gael fel mater o drefn yma.
 
10 Tachwedd 2015
Mae safonau hyfforddi newydd cryfach ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd yn y GIG yng Nghymru wedi'u datgelu.
 
06 Tachwedd 2015
Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae aelodau staff adrannau damweiniau ac achosion brys yng Nghymru yn cael hyfforddiant hanfodol i helpu eu hadrannau i ddod yn ystyriol o ddementia.
 
05 Tachwedd 2015
Mae mwy o bobl yn cynnig mabwysiadu ac mae mwy o blant yn cael eu mabwysiadu’n gyflymach yn sgil lansio Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru flwyddyn yn ôl.
 
Tudalen 1 o 49 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i