Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Gorffennaf 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi cwrdd â’r tîm sy’n mynd ati mewn ffordd newydd i ofalu am bobl hŷn â salwch meddwl.
 
29 Gorffennaf 2015
Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhoi'r flaenoriaeth uchaf i'r bobl sydd angen gofal brys i achub eu bywydau, a hynny drwy ymateb iddynt yn yr amser cyflymaf posibl.
 
20 Gorffennaf 2015
Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn datgelu bod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl yn rhoi organau yng Nghymru, ond bod cynnydd wedi bod hefyd yn nifer y bobl yn aros am drawsblaniad.
 
17 Gorffennaf 2015
Gynllun newydd i gryfhau gweithlu’r sector gofal sylfaenol er mwyn darparu modelau newydd o ofal a gofalu am fwy o bobl yn nes at eu cartrefi.
 
17 Gorffennaf 2015
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford fod Dr Richard Lewis wedi’i benodi fel yr arweinydd proffesiynol cenedlaethol cyntaf ar gyfer gofal sylfaenol
 
15 Gorffennaf 2015
Mae cyfraith newydd arfaethedig i gyflwyno isafbris i bob uned ar gyfer gwerthu a chyflenwi alcohol yng Nghymru, a allai achub bron 50 o fywydau’r flwyddyn, wedi’i chyhoeddi.
 
14 Gorffennaf 2015
Heddiw, cafodd adroddiad annibynnol Dr Margaret Flynn ar y digwyddiadau mewn cartrefi gofal yn ne-ddwyrain Cymru ei gyhoeddi gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
13 Gorffennaf 2015
Bydd yr hyfforddai ffordd Cyflogir meddygon teulu yng Nghymru yn cael eu symleiddio fel rhan o gynlluniau ehangach i annog mwy o feddygon i ymarfer gwaith yn gyffredinol
 
11 Gorffennaf 2015
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd brechlynnau newydd i amddiffyn yn erbyn lid yr ymennydd yn cael eu cyflwyno yng Nghymru ddiwedd yr haf.
 
09 Gorffennaf 2015
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn siarad i uwchgynhadledd gofal iechyd darbodus ryngwladol gyntaf yng Nghaerdydd
 
08 Gorffennaf 2015
Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru Gyfan newydd yn cael ei greu i sicrhau y caiff cleifion yng Nghymru eu helpu yn uniongyrchol bob tro y bydd rhywun yn rhoi gwaed
 
06 Gorffennaf 2015
Ymysg y syniadau ar gyfer deddfwriaeth at y dyfodol a gyflwynwyd dyletswydd gyfreithiol newydd am onestrwydd gan holl staff y GIG a chyd-arolygiaeth ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.
 
03 Gorffennaf 2015
Mae ward gyfan yn Ysbyty Cwm Rhondda wedi cael ei hanrhydeddu am waith i wella’r gwasanaethau Cymraeg sy’n cael eu cynnig.
 
02 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn sefydlu llinell gymorth arbennig i helpu’r rheini sy’n dychwelyd adref yn sgil yr ymosodiadau diweddar gan derfysgwyr yn Tunisia.
 
01 Gorffennaf 2015
Mae cronfa newydd gwerth £20m i gefnogi mwy na 1,600 o bobl anabl yng Nghymru gyda'u hanghenion gofal yn dod i rym heddiw, ar ôl i Lywodraeth y DU gau'r Gronfa Byw'n Annibynnol.
 
30 Mehefin 2015
Y bydd £7.6m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi bob blwyddyn mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed i sicrhau bod pobl ifanc yn cael y driniaeth iawn ar yr amser iawn.
 
29 Mehefin 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £10m i wella gwasanaethau'r GIG ar gyfer cyflyrau iechyd difrifol fel canser, diabetes, clefyd y galon a strôc.
 
26 Mehefin 2015
Mae boddhad cleifion â’r gofal y maent yn ei gael yn y GIG yn parhau i wella, yn ôl archwiliad diweddaraf Hanfodion Gofal.
 
Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i