Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2015
Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn BMJ Open yn dangos bod plant o oedran ysgol gynradd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddefnyddio e-sigaréts na thybaco.
 
16 Ebrill 2015
Y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m i ehangu'r gwasanaethau hosbis yng Nghasnewydd ar gyfer cleifion preswyl sy'n derfynol wael a'u teuluoedd.
 
14 Ebrill 2015
Mae adolygiad annibynnol wedi argymell bod angen un corff newydd i Gymru er mwyn goruchwylio cynllunio’r gweithlu a chomisiynu lleoedd addysg a hyfforddiant ar gyfer y GIG yng Nghymru.
 
13 Ebrill 2015
“Os oes gennych broblem â’ch llygaid dylech weld yr optegydd lleol, nid mynd i’r adran ddamweiniau ac achosion brys.”
 
08 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid o £7.7m er mwyn brechu pob babi yng Nghymru rhag meningitis B.
 
06 Ebrill 2015
O ddydd Llun 6 Ebrill, mae'n anghyfreithlon i siopau bach a gwerthwyr cynhyrchion tybaco yng Nghymru arddangos sigaréts a thybaco yn gyhoeddus.
 
02 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £32m yn cynnwys £22m o gyllid gan yr UE,yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd, Abertawe
 
02 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun newydd gwerth £1m i recriwtio gweithwyr cymorth gofal sylfaenol newydd i helpu pobl â diagnosis dementia fel rhan o’i hymgyrch i drin y clefyd.
 
01 Ebrill 2015
Bu’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething yn cyfarfod â staff a gwirfoddolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol yn eu canolfan galw heibio, a bu’n canmol y cymorth sydd ar gael i gyn-filwyr.
 
26 Mawrth 2015
Mae dau arolwg ar-lein newydd yn dangos i ba raddau y mae ysgolion a gweithleoedd wedi datblygu polisïau i reoli’r defnydd o e-sigaréts.
 
25 Mawrth 2015
Bydd pecyn newydd o fesurau sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn ei gwneud yn haws ar gyfer meddygon teulu i weithio yng Nghymru.
 
25 Mawrth 2015
Bydd pobl anabl yng Nghymru sy’n derbyn taliadau uniongyrchol am eu hanghenion gofal yn gallu ffurfio cwmni cydweithredol i reoli ac i fod yn berchen ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.
 
25 Mawrth 2015
Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod nifer y meddygon teulu yng Nghymru wedi cynyddu fwy na 10% rhwng 2004 a 2014.
 
24 Mawrth 2015
Canllawiau newydd sy’n gwneud yn siŵr fod pobl sydd â phroblem iechyd meddwl ac yn camddefnyddio sylweddau yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnynt.
 
20 Mawrth 2015
O ddydd Llun 6 Ebrill ymlaen, bydd yn rhaid i siopau papurau newydd, tafarndai, clybiau a siopau bach roi'r gorau i arddangos cynhyrchion tybaco.
 
19 Mawrth 2015
Heddiw (19 Mawrth) bydd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn gweld sut mae cyfleuster arbenigol newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu triniaeth sy’n canolbwyntio ar anghenion yr unigolyn.
 
16 Mawrth 2015
Bydd meddygon awyr newydd Cymru yn teithio i ymdrin ag achosion brys yn y cerbydau mwyaf datblygedig yn y byd.
 
13 Mawrth 2015
Bydd cronfa newydd o £20m i gefnogi anghenion gofal mwy na 1,600 o bobl ag anableddau difrifol yn cael ei datganoli i awdurdodau lleol pan fydd cronfa gyfredol y DU yn cau ddiwedd mis Mehefin.
 
13 Mawrth 2015
Y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mwy na £50m mewn rhaglenni i fynd i'r afael ’r camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.
 
12 Mawrth 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol staff y GIG am eu gwaith yn ymdopi â’r pwysau diweddar dros y gaeaf.
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i