Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
03 Medi 2015
Heddiw, cyhoeddodd Dr Ruth Hussey ei bwriad i ymddeol flwyddyn nesaf ar ôl bron pedair blynedd yn Brif Swyddog Meddygol Cymru a chyfarwyddwr meddygol GIG Cymru.
 
26 Awst 2015
Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £5.7m mewn gwaith ymchwil a datblygu clinigol yng Nghymru.
 
25 Awst 2015
Mae llai o bobl yn marw cyn pryd o glefyd coronaidd y galon, diolch i well canfod ac y gwaharddiad ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
19 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £4.8m mewn offer newydd hanfodol ar gyfer Canolfan Ganser Felindre.
 
18 Awst 2015
Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn datgelu bod mwy o bobl yn goroesi anafiadau a salwch sy'n peryglu bywyd fel canlyniad.
 
17 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am aelodau ar gyfer bwrdd cenedlaethol newydd i oruchwylio’r gwaith o ddiogelu oedolion a phlant yng Nghymru.
 
17 Awst 2015
Bydd y gyllideb iechyd meddwl yn parhau i gael ei hamddiffyn drwy ei chlustnodi yng Nghymru, yn dilyn adolygiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Awst 2015
Wedi dweud bod buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru mewn gwasanaethau iechyd lleol ledled y wlad yn helpu'r GIG i ddarparu mwy o ofal yn nes at gartrefi pobl.
 
05 Awst 2015
Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfarfod â nyrs yn Llanidloes sydd wedi ennill gwobr am ei gwaith i atal pobl hŷn rhag cwympo. Bydd y Gweinidog yn dysgu rhagor am ei gwaith.
 
03 Awst 2015
Heddiw talodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford deyrnged i waith canolfan ganser Maggie’s sydd wedi’i lleoli yn Ysbyty Singleton, Abertawe.
 
01 Awst 2015
Mae’r Prif Swyddog Meddygol Dr Ruth Hussey yn galw ar bobl ifanc i gael y brechiad ACWY rhag llid yr ymennydd, sy’n cael ei gyflwyno yng Nghymru o dydd Llun.
 
29 Gorffennaf 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi cwrdd â’r tîm sy’n mynd ati mewn ffordd newydd i ofalu am bobl hŷn â salwch meddwl.
 
29 Gorffennaf 2015
Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhoi'r flaenoriaeth uchaf i'r bobl sydd angen gofal brys i achub eu bywydau, a hynny drwy ymateb iddynt yn yr amser cyflymaf posibl.
 
20 Gorffennaf 2015
Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw yn datgelu bod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl yn rhoi organau yng Nghymru, ond bod cynnydd wedi bod hefyd yn nifer y bobl yn aros am drawsblaniad.
 
17 Gorffennaf 2015
Gynllun newydd i gryfhau gweithlu’r sector gofal sylfaenol er mwyn darparu modelau newydd o ofal a gofalu am fwy o bobl yn nes at eu cartrefi.
 
17 Gorffennaf 2015
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford fod Dr Richard Lewis wedi’i benodi fel yr arweinydd proffesiynol cenedlaethol cyntaf ar gyfer gofal sylfaenol
 
15 Gorffennaf 2015
Mae cyfraith newydd arfaethedig i gyflwyno isafbris i bob uned ar gyfer gwerthu a chyflenwi alcohol yng Nghymru, a allai achub bron 50 o fywydau’r flwyddyn, wedi’i chyhoeddi.
 
14 Gorffennaf 2015
Heddiw, cafodd adroddiad annibynnol Dr Margaret Flynn ar y digwyddiadau mewn cartrefi gofal yn ne-ddwyrain Cymru ei gyhoeddi gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2015
Ll M M I G S S
<< Aws    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i