Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 47 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
02 Hydref 2015
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey wedi lansio taflen newydd ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol i annog pobl i wneud mwy o weithgarwch corfforol.
 
01 Hydref 2015
Bydd y gwaharddiad ar smygu mewn ceir yn cludo plant dan 18 oed yn dod i rym yng Nghymru.
 
30 Medi 2015
Mae’r datblygiad tri llawr mewn lleoliad rhagorol i helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb o ran iechyd i bobl sy’n byw yn ardal Merthyr.
 
30 Medi 2015
Mae bron hanner yr holl driniaethau sy’n cael eu gohirio yn y GIG o ganlyniad i gleifion un ai'n canslo neu'n methu eu hapwyntiadau.
 
30 Medi 2015
Yn ôl ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw, mae mwy o blant yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru ac mae llai ohonynt o dan ofal awdurdodau lleol.
 
30 Medi 2015
Wedi datgelu bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mwy na £1.1 biliwn yn ychwanegol yn GIG Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
 
29 Medi 2015
Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd heddiw, mae nifer y plant sy'n cael y brechlyn MMR wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed yng Nghymru.
 
28 Medi 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford wedi canmol gwaith uwchraddio sydd wedi digwydd yn Ysbyty Treforys yn Abertawe i sicrhau bod y theatrau yno yn barod am robotiaid.
 
28 Medi 2015
Eu bod yn ymestyn y dyddiad cau i bobl gyflwyno hawliad os ydynt yn meddwl y dylai eu gofal parhaus fod wedi cael ei ariannu gan GIG Cymru.
 
25 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig hawliau newydd i bobl sy’n cael eu cadw gan yr heddlu o dan adran 136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl.
 
24 Medi 2015
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dweud bod nifer y bobl sy'n marw yng Nghymru wrth aros am drawsblaniad yn gostwng.
 
23 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynlluniau cychwynnol i fuddsoddi £16.3 miliwn mewn cyfleusterau newydd yn lle ysbyty adsefydlu Rookwood, sy'n dyddio o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.
 
23 Medi 2015
Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw wedi dweud bod y gofal y mae pobl hŷn a bregus yn ei dderbyn mewn dau ysbyty.
 
23 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru a GIG Cymru wedi rhoi £200,000 i Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.
 
22 Medi 2015
Mae'r Prif Swyddog Meddygol Dr Ruth Hussey wedi cynghori heddiw y dylech fynd i weld optegydd os oes gennych broblem frys gyda'ch llygaid
 
21 Medi 2015
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey, wedi rhybuddio yn erbyn yfed yn ystod beichiogrwydd, cyn iddi draddodi araith yng Nghynhadledd Alcohol Concern Cymru yng Nghaerdydd heddiw.
 
18 Medi 2015
Mae pecyn cymorth newydd yn cael ei gynnig i bractisau meddygon teulu sydd mewn perygl o gael eu cau neu dorri gwasanaethau cleifion fell.
 
16 Medi 2015
Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, wedi cymeradwyo buddsoddiad gwerth £6.6m i ailddatblygu'r uned therapi dwys ar gyfer y galon yn Ysbyty Treforys yn Abertawe.
 
Tudalen 1 o 47 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i