Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
02 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru (GPC Cymru) wedi cytuno ar gontract dwy flynedd newydd i leihau biwrocratiaeth yn llwyth gwaith meddygon teulu yng Nghymru.
 
01 Mawrth 2015
Heddiw, ar ddydd Gŵyl Dewi, fe fydd pobl ledled Cymru yn paratoi i ddathlu popeth Cymreig. Mae Mawrth 1af hefyd yn nodi naw mis i fynd tan fydd Cymru yn newid y gyfraith rhoi organau.
 
27 Chwefror 2015
Heddiw, cyhoeddwyd cynigion newydd i ganiatáu i barafeddygon, deietegwyr, radiograffwyr ac orthoptyddion bresgrispiynu neu gyflenwi a rhoi meddyginiaethau i gleifion.
 
27 Chwefror 2015
Bydd pecyn cymorth o £14m ar gael i helpu llywodraeth leol i roi newidiadau mawr ar waith i system gofal cymdeithasol Cymru.
 
26 Chwefror 2015
Dylai gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol i blant a phobl ifanc drin y bobl iawn ar yr adeg iawn.
 
25 Chwefror 2015
Mae cynnydd da yn parhau i gael ei wneud wrth wella mynediad i Ymarferwyr Cyffredinol ar gyfer pobl yng Nghymru sy’n gweithio.
 
25 Chwefror 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru am sicrhau bod cymunedau ledled Cymru yn cefnogi pobl â dementia.
 
24 Chwefror 2015
Bydd perchnogion cartrefi gofal yn fwy atebol am eu gwasanaethau o dan gyfraith newydd i gryfhau’r drefn ar gyfer amddiffyn plant ac oedolion a gwella ansawdd gofal a chymorth yng Nghymru.
 
19 Chwefror 2015
Fod mwy na 22,000 o nyrsys cymwys yn gweithio yn GIG Cymru am y tro cyntaf.
 
17 Chwefror 2015
Heddiw, mae'r Athro Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfarfod â staff yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
 
17 Chwefror 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi canmol gwaith uned symudol arbennig sy’n trin hyd at 25 o bobl sy’n dioddef o lymffoedema bob dydd.
 
16 Chwefror 2015
Cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y bydd y Gwasanaeth Iechyd yn cael hwb ariannol o £10.96m.
 
12 Chwefror 2015
Y llynedd cafodd y gwasanaeth ambiwlans yn y Gogledd fwy na 20,000 o alwadau, ac nid oedd angen cael ymateb ar unwaith gan ambiwlans brys i’r galwadau hynny.
 
12 Chwefror 2015
Ar 1 Hydref 2015 bydd gwaharddiad yn cael ei gyflwyno yng Nghymru ar bobl yn smygu mewn ceir sy’n cludo plant, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
11 Chwefror 2015
Mae’r trefniadau i wella diogelwch clefion yng Nghymru yn fwy cynhwysfawr na’r rhai sy’n cael eu cynllunio ar gyfer Lloegr, yn ôl y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford.
 
11 Chwefror 2015
Bydd buddsoddiad o £80m gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd cynnydd o 16 y cant y flwyddyn nesaf yn nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer y genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 
11 Chwefror 2015
Mae Vaughan Gething, y Dirprwy Weinidog Iechyd yn ymweld ag Ysbyty Brenhinol Morgannwg ger Llantrisant heddiw i ddiolch i'r staff am eu hymdrechion wrth ddelio â'r pwysau dros y gaeaf hwn.
 
10 Chwefror 2015
Mewn ychydig o dan 300 diwrnod, ar 1 Rhagfyr, 2015, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno deddfwriaeth feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau.
 
09 Chwefror 2015
Heddiw cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething y bydd cyllid ar gael i wella iechyd y geg i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal.
 
Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i