Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Mawrth 2015
Mae dau arolwg ar-lein newydd yn dangos i ba raddau y mae ysgolion a gweithleoedd wedi datblygu polisïau i reoli’r defnydd o e-sigaréts.
 
25 Mawrth 2015
Bydd pecyn newydd o fesurau sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn ei gwneud yn haws ar gyfer meddygon teulu i weithio yng Nghymru.
 
25 Mawrth 2015
Bydd pobl anabl yng Nghymru sy’n derbyn taliadau uniongyrchol am eu hanghenion gofal yn gallu ffurfio cwmni cydweithredol i reoli ac i fod yn berchen ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.
 
25 Mawrth 2015
Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw yn dangos bod nifer y meddygon teulu yng Nghymru wedi cynyddu fwy na 10% rhwng 2004 a 2014.
 
24 Mawrth 2015
Canllawiau newydd sy’n gwneud yn siŵr fod pobl sydd â phroblem iechyd meddwl ac yn camddefnyddio sylweddau yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnynt.
 
20 Mawrth 2015
O ddydd Llun 6 Ebrill ymlaen, bydd yn rhaid i siopau papurau newydd, tafarndai, clybiau a siopau bach roi'r gorau i arddangos cynhyrchion tybaco.
 
19 Mawrth 2015
Heddiw (19 Mawrth) bydd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn gweld sut mae cyfleuster arbenigol newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu triniaeth sy’n canolbwyntio ar anghenion yr unigolyn.
 
16 Mawrth 2015
Bydd meddygon awyr newydd Cymru yn teithio i ymdrin ag achosion brys yn y cerbydau mwyaf datblygedig yn y byd.
 
13 Mawrth 2015
Bydd cronfa newydd o £20m i gefnogi anghenion gofal mwy na 1,600 o bobl ag anableddau difrifol yn cael ei datganoli i awdurdodau lleol pan fydd cronfa gyfredol y DU yn cau ddiwedd mis Mehefin.
 
13 Mawrth 2015
Y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mwy na £50m mewn rhaglenni i fynd i'r afael ’r camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.
 
12 Mawrth 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol staff y GIG am eu gwaith yn ymdopi â’r pwysau diweddar dros y gaeaf.
 
12 Mawrth 2015
Daeth cymunedau lleol, staff y GIG ac arbenigwyr gofal iechyd gwledig o’r DU a thu hwnt ynghyd yn y Drenewydd i drafod dyfodol gwasanaethau’r GIG yn y Canolbarth.
 
12 Mawrth 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyflwyno gwobrau i fusnesau a sefydliadau sydd wedi cynyddu eu gweithgareddau corfforol yn y gweithle mewn digwyddiad arbennig yn Abertawe.
 
11 Mawrth 2015
Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Mercher 11 Mawrth) yn dangos cynnydd o bron 10% ers 2004 yn nifer y staff rheng flaen yn gweithio yn GIG Cymru.
 
10 Mawrth 2015
Mae SORTED wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu ei ganolfan ym Mwcle, ac ymestyn y les.
 
05 Mawrth 2015
Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething fuddsoddiad o £6.245m i wella gwasanaethau TG Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 
04 Mawrth 2015
Mae mwy na hanner y busnesau bwyd yng Nghymru wedi cael y sgôr uchaf ar gyfer eu safonau hylendid bwyd.
 
03 Mawrth 2015
Mae 34,000 o dderbyniadau i’r ysbyty sy’n cael eu hachosi gan gamddefnyddio alcohol bob blwyddyn yn costio £109m y flwyddyn i’r GIG yng Nghymru.
 
03 Mawrth 2015
Heddiw bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gethin yn lansio cynllun cyntaf erioed Cymru i daclo clefydau prin.
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i