Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Rhagfyr 2012
Bydd cleifion sy’n cael triniaeth ar yr arennau ym Merthyr Tudful yn cael gofal mewn uned ddialysis newydd, blaengar.
 
21 Rhagfyr 2012
Yng Nghymru, mae fferyllfeydd Boots wedi llunio partneriaeth gyda’r ymgyrch Dewis Doeth
 
21 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i ofyn am safbwyntiau pobl ar y modd y caiff gofal diabetes ei ddarparu yng Nghymru. 
 
20 Rhagfyr 2012
Wrth i gyfnod y partïon gyrraedd ei uchafbwynt a’r achosion sy’n ymwneud ag alcohol ddod yn fwyfwy tebygol, mae ymgyrch newydd ar droed i atgoffa pobl na chaiff ymosodiadau ar staff y GIG eu goddef
 
19 Rhagfyr 2012
Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Albert Heaney wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Plant a Theuluoedd.
 
19 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn am gynllun pum mlynedd i sicrhau fod gofal iechyd llygaid yng Nghymru ymhlith y gofal gorau yn y byd.
 
18 Rhagfyr 2012
Yn ôl adroddiad newydd, yng Nghymru y gwelwyd y gwelliannau cyflymaf o’u cymharu â gweddill y DU o ran cyfraddau goroesi canser yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.
 
14 Rhagfyr 2012
Yr Athro Andrew Davies wedi’i benodi yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 
13 Rhagfyr 2012
Bydd goryfed alcohol yn ystod cyfnod y Nadolig yn rhoi pwysau ar wasanaethau iechyd Cymru y mae modd ei osgoi, yn ôl ymgyrch iechyd Dewis Doeth GIG Cymru
 
13 Rhagfyr 2012
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Ruth Hussey, yn gofyn i bobl ddilyn camau syml os oes ganddynt symptomau o salwch stumog tymhorol
 
12 Rhagfyr 2012
Mae llinell gymorth newydd sy'n cynnig cyngor i deuluoedd pryderus cleifion sy’n dod i ddiwedd eu hoes wedi cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.
 
10 Rhagfyr 2012
Mae'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, yn gofyn i bobl bwyllo cyn ffonio 999 gan fod ffigurau'n dangos bod nifer y galwadau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru yn parhau i gynyddu bob blwyddyn
 
07 Rhagfyr 2012
Mae Dr Kate Chamberlain wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)
 
06 Rhagfyr 2012
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, wedi lansio Law yn Llaw at Iechyd - Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc.
 
05 Rhagfyr 2012
Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths y bydd cyllid wrth gefn ar gyfer y gwasanaeth iechyd er mwyn helpu i leddfu pwysau digynsail a chynnal ansawdd gofal.
 
04 Rhagfyr 2012
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i arbed mwy o fywydau a thrawsnewid bywydau eraill, a hynny drwy wella’r system o roi organau yng Nghymru, wedi pasio carreg filltir bwysig
 
03 Rhagfyr 2012
Mae cyfraith newydd wedi dod i rym sy'n gwahardd siopau mawr ac archfarchnadoedd rhag arddangos tybaco.
 
30 Tachwedd 2012
Wrth lansio gwasanaeth eiriolaeth newydd ar gyfer gofalwyr yn Abertawe, hyrwyddodd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i