Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Canolfan iechyd Llanfair-ym-Muallt: gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Bu’r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, yn Llanfair-ym-Muallt heddiw i weld hynt y gwaith adeiladu sydd ar y gweill ar gyfer y ganolfan iechyd a gofal cymdeithasol flaengar y disgwylir ei hagor ym mis Mai.
Dydd Mercher 01 Awst 2012
Canolfan iechyd Llanfair-ym-Muallt: gweledigaeth ar gyfer y dyfodol
Canolfan iechyd Llanfair-ym-Muallt: gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Bydd y cyfleuster pwrpasol newydd hwn, sy’n werth £4.9 miliwn, yn darparu mwy o wasanaethau yn nes at gartrefi pobl, gan leihau’r angen i gleifion deithio y tu allan i’r ardal i ysbytai mawr. Fel canlyniad, bydd hefyd yn lleihau’r nifer o gleifion mewnol sy’n cael eu derbyn gan yr ysbytai mawr.

Mae’r gwaith adeiladu’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd y Gweinidog y bydd y ganolfan yn darparu’r union fath o wasanaethau y mae hi’n gobeithio y byddant ar gael i bawb ar hyd a lled Cymru yn y dyfodol.

Caiff y ganolfan ei hadeiladu ar safle blaenorol Cartref Gofal Brynhyfryd, a bydd yn dod â gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys a Chyngor Sir Powys ynghyd.  

Dyma rai o’r gwasanaethau a gynigir gan y ganolfan:

  • 12 ystafell en-suite newydd;
  • Ehangu oriau nyrsys cymunedol fel eu bod yn gweithio gyda’r hwyr, er mwyn gallu cynnig mwy o gymorth yng nghartrefi pobl;
  • Ffisiotherapi a therapi galwedigaethol a fydd yn helpu pobl i allu aros gartref ar ôl cael salwch;
  • Modd o gael gafael ar wasanaethau gofal cymdeithasol yn gyflymach ar gyfer pobl y mae angen cymorth ar frys arnyn nhw gartref;  
  • Gwasanaethau ‘hosbis yn y cartref’, gan gydweithio â sectorau eraill.

Meddai Lesley Griffiths:

“Mae Law yn Llaw at Iechyd, sef gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y GIG, wedi’i seilio ar ddarparu mwy o wasanaethau cymunedol yn nes at gartrefi pobl, ar y cyd â chanolfannau ragoriaeth arbenigol, sy’n rhoi canlyniadau gwell i gleifion.

“Mae’r cyfleuster newydd yn Llanfair-ym-Muallt yn esiampl wych o’r cydweithredu gwell rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, sydd hefyd yn un o nodau allweddol Law yn Llaw at Iechyd.

“Cafodd y ganolfan newydd ei datblygu yn dilyn trafodaethau â’r gymuned leol, ac mi fydd yn trawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ardal. Rwy’n edrych ymlaen at ymweld â’r ganolfan eto, pan fydd cleifion yn elwa o’r gwasanaethau gwell o lawer hyn.”

Yn ôl y Cynghorydd Rosemarie Harris, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Gwasanaethau i Oedolion yng Nghyngor Sir Powys:

“Rydyn ni’n falch iawn o’r cynnydd ardderchog yn natblygiad y prosiect arloesol hwn. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda yn ôl yr amserlen, a gobeithiwn weld y cyfleuster wrthi’n gweithio’n llawn erbyn y gwanwyn y flwyddyn nesaf. Mae gwaith y ganolfan yn brosiect blaenllaw i sir Powys, ac mae’r gwaith eisoes yn denu sylw mawr o rannau eraill o Gymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 01 Awst 2012 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i