Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Swyddog Meddygol Dr Tony Jewell yn ymddeol

Wrth i Brif Swyddog Meddygol Cymru Dr Tony Jewell ymddeol, fe wnaeth y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths dalu teyrnged i’w waith wrth wella iechyd pobl Cymru.
Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2012

Treuliodd Dr Jewell chwe blynedd yn y swydd, gan gynnig cyngor ac arweiniad proffesiynol i’r Prif Weinidog a Llywodraeth Cymru ar faterion iechyd a gofal iechyd. 

Dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

“Fe hoffwn i ddiolch i Dr Jewell am ei ymrwymiad i wella iechyd pobl Cymru. Fe ddatblygodd Ein Dyfodol Iach, sy’n gosod gweledigaeth strategol uchelgeisiol ar gyfer iechyd y cyhoedd. Mae wedi gweithio’n ddiflino i leihau’r anghydraddoldebau sy’n gallu effeithio ar iechyd pobl, fel tlodi plant. 

“Trwy gynllun Canlyniadau Iechyd Tecach i Bawb, mae wedi mynd ati i sicrhau bod materion iechyd yn rhan annatod o holl bolisïau’r Llywodraeth, sy’n hanfodol bwysig er mwyn cyflwyno newid gwirioneddol.   

Ychwanegodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths:

“Mae ei waith wrth ymdrin ag ysmygu wedi cael effaith sylweddol ar iechyd. Ei ymdrechion ef sy’n gyfrifol i raddau helaeth am y ffaith mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Ers hynny mae wedi arwain yr ymgyrch i wneud yn siŵr bod llai o blant yn dod i gysylltiad â mwg mewn ceir ac yn y cartref, ac wedi cefnogi’r ymdrechion i atal pobl ifanc rhag dechrau ysmygu. 

“Yn aml iawn, mae Dr Jewell yn gwneud y sylw mai marathon yw iechyd y cyhoeddus, nid ras wib. Rwy’n credu y byddwn yn parhau i weld effeithiau llesol ei waith ym maes iechyd y cyhoedd am ddegawdau i ddod. Rwy’n dymuno’n dda iddo ar ei ymddeoliad.”

Dywedodd Dr Jewell:

“Rydw i wedi mwynhau fy chwe blynedd yng Nghymru yn arw, ac yn gobeithio y bydd fy olynydd, Dr Ruth Hussey, yn cael yr un mwynhad o’r gwaith. Cafodd Dr Hussey ei geni yng Nghymru ac fe dreuliodd ei blynyddoedd cynnar yma. Mae wedi gweithio ar lefel uchel ym maes iechyd y cyhoedd yn Lloegr, ac yn dod â phrofiad helaeth i’r swydd. Hoffwn i ddymuno’n dda iddi yn ei gwaith o geisio creu Cymru iachach.”

 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 31 Gorffennaf 2012 Cymru iachach Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i