Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mwynhau’r haul heb helynt

A’r haf wedi cyrraedd o’r diwedd, a miloedd o bobl yn mynd i faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, mae’r Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl mai’r ffordd orau i fwynhau’r haul yw bod yn ddiogel ynddo.
Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2012

Dywedodd Dr Tony Jewell ei bod yn bwysig rhoi eli haul pan fyddwch allan er mwyn peidio â llosgi, a gwisgo het lydan a sbectol haul er mwyn amddiffyn eich wyneb a’ch llygaid.

“Peidiwch ag anghofio yfed yn rheolaidd – dŵr neu ddiod meddal arall yn hytrach na the neu goffi – a chofiwch fod yr haul ar ei gryfaf rhwng 11 y bore a 3 y prynhawn.  

“Mae’n hollbwysig amddiffyn babanod a phlant ifanc. Mae babanod yn llosgi’n gynt na phlant ac oedolion, felly mae angen iddynt gael cysgod rhag yr haul. Cadwch nhw’n oer, a rhowch ddigon o hylif oer iddynt. Defnyddiwch eli haul sydd o leiaf SPF 15 gyda phedair neu bum seren ac sy’n amddiffyn rhag UVA ac UVB.  Mae cael llosg haul poenus petai ond bob dwy flynedd yn gallu treblu’r risg o’r math mwyaf difrifol o ganser y croen, felly mae’n hollbwysig eich bod yn eich amddiffyn eich hun a’ch teulu.

“Rhowch yr amddiffyniad gorau trwy roi’r eli haul ar eich plant tua hanner awr cyn iddynt fynd allan, a rhowch fwy arnynt bob dwy awr o leiaf, ac yn amlach os byddant yn chwarae mewn dŵr. Rhowch ddillad ysgafn llac amdanynt, cotwm fyddai orau i’w cadw’n oer. Bydd het lydan sy’n gorchuddio eu hwyneb, eu gwar a’u clustiau yn helpu i’w hamddiffyn pan fyddant allan yn chwarae.  

“Dylai plant a phobl hŷn yn arbennig yfed digon o ddŵr, a thasgu peth arnynt eu hunain sawl gwaith y diwrnod, yn enwedig ar eu hwyneb a’u gwar. Mae’n bosib oeri trwy roi eich traed mewn dŵr claear.  

“Rwy’n cynghori pobl hŷn, yn enwedig y rhai sydd â chlefyd y galon neu’r ysgyfaint, i fod yn ofalus. Mae ansawdd yr aer yn gallu dirywio mewn tywydd poeth. Mae tywydd poeth a mwll, ac aer o ansawdd gwael, yn gallu achosi asthma, felly dylai pobl sy’n dioddef asthma ystyried dilyn awgrymiadau eu meddyg ar gyfer ei atal.

“Meddyliwch o flaen llaw beth sydd angen ei wneud i fod yn oer; mae bod yn ddiogel yn yr haul yn golygu gweithredu’n gyflym. I’r bobl hynny a fydd yn dod i’r Sioe Fawr yn Llanelwedd, mae nifer o fannau cymorth cyntaf ar gael ar faes y sioe, gyda staff yno i’ch helpu. Fel arall, cysylltwch â’ch meddyg, fferyllydd neu Galw Iechyd Cymru os ydych yn bryderus am eich iechyd, yn enwedig os ydych yn cymryd meddyginiaeth neu os oes gennych symptomau anarferol.  

“Rwy’n gobeithio y bydd pawb yn llwyddo i fod yn ddiogel a mwynhau’r haul yn ystod y diwrnodiau nesaf.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 25 Gorffennaf 2012 Cymru iachach Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i