Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arbenigwyr Iechyd Cyhoeddus yn dod ynghyd yng Nghaerdydd

Daw arbenigwyr ym maes iechyd cyhoeddus o bob cwr o Gymru a thu hwnt ynghyd yng Nghaerdydd yr wythnos hon am ddeuddydd o drafod am sut i wella iechyd ein poblogaeth.
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2012

Cynhelir ‘Law yn Llaw at Iechyd y Cyhoedd’, Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru, ddydd Mercher 18 Gorffennaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn dilyn hynny, cynhelir cynhadledd Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig (‘UK Faculty of Public Health’), sy’n dwyn y teitl ‘Looking to the Future, Building on the Past’, ddydd Iau 19 Gorffennaf.

Ymhlith y siaradwyr ar ddydd Mercher mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, a fydd yn siarad am gyflawni iechyd a lles yng Nghymru. Yn nes ymlaen, bydd yr Athro Peter Elwood yn traddodi Darlith Cochrane, gan siarad am feddygaeth ataliol yng Nghaerdydd, ac yn cynnwys cyflwyniad manwl ar ffyrdd iach o fyw.

Bydd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths AC, yn siarad yng Nghynhadledd Cyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU ddydd Iau. Bydd hi’n sôn am fynd i’r afael ag anghysondebau iechyd a sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posibl i fywyd.

Dywedodd Lesley Griffiths:

"Rwy’n falch iawn o allu estyn croeso i Gyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU i Gymru. Mae cryn dipyn i’w ddathlu ym maes iechyd cyhoeddus yng Nghymru. Gellir dweud bod iechyd y cyhoedd yn well nag erioed. Rydyn ni’n byw’n hirach ac yn iachach.

"Fodd bynnag, rydyn ni am barhau i weithio i wella iechyd, yn enwedig ymysg y grwpiau tlotaf yn ein cymunedau. Bydd y deuddydd hwn o ddysgu ynghyd yn help mawr o ran mynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu ni i gyd."

Dywedodd Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell:

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Gwefannau

Iechyd Cyhoeddus Cymru Faculty of Public Health UK Annual Conference

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 18 Gorffennaf 2012 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i