Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwelliannau Mawr i Uned Dialysis Arennol Ysbyty Llwynhelyg

Mae Ysbyty Llwynhelyg yn mynd i gael ei uwchraddio, diolch i gyllid o £7.5m gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 27 Mehefin 2012

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths wedi cyhoeddi’r grant a fydd yn talu am Uned Dialysis Arennol gyda 21 lle ar dir yr ysbyty.

Bydd hyn yn golygu y caiff mwy o gleifion y cyfle i dderbyn triniaeth yn lleol, gan leihau’r angen am deithio.

Mae’r Uned Dialysis arennol ar hyn o bryd yn gweithredu o adeilad dros dro a dim ond lle i chwech o gleifion ar y tro sydd yno. Er ei fod wedi’i ddylunio i alluogi hemodialysis, dim ond ei ddefnyddio fel cyfleuster dros dro oedd y bwriad gwreiddiol.

Bydd yr uned newydd yn darparu gwasanaethau arennol hanfodol i gleifion Gorllewin Cymru, gan ddarparu dyluniadau amgylcheddol sy’n sicrhau mai’r claf yw’r canolbwynt, fel sydd ei angen ar uned arennol fodern.

Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar y safle ym mis Awst 2012 gyda’r nod o orffen erbyn dechrau 2014. Mae hyn yn rhan o raglen ddatblygu ar gyfer gofal dialysis arennol. Bydd Llywodraeth Cymru’n parhau i foderneiddio cyfleusterau a chynyddu’r capasiti ar gyfer dialysis arennol mewn sawl canolfan addas ledled Cymru.


Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths:

“Rwy’n falch iawn o allu cyhoeddi’r cyllid hwn. Mae nifer y cleifion sy’n dibynnu ar ddialysis yn parhau i gynyddu a bydd yr uned hon yn berffaith i ateb y galw cynyddol.

“Yn ystod cyfnod anodd, mae hyn yn dangos bod Llywodraeth Cymru yn benderfynol o wella gwasanaethau yng Nghymru i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn gynaliadwy nawr ac yn y dyfodol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Withybush Hospital

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 27 Mehefin 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i