Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hawdd i gleifion canser gael gafael ar gyffuriau

Mae ffigurau a gyhoeddir heddiw yn dangos bod cleifion yng Nghymru sy’n dioddef o nifer o fathau anghyffredin o ganser wedi gallu cael gafael ar feddyginiaethau newydd ar gyfer eu cyflyrau.
Dydd Gwener 01 Mehefin 2012

Cyhoeddwyd y data gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, i ymateb i honiad fod 24 o driniaethau canser heb fod ar gael yng Nghymru.

Dywedodd fod 16 o’r triniaethau wedi cael eu rhoi i fwy na 200 o bobl y flwyddyn cynt, ac er na fu unrhyw geisiadau am yr wyth meddyginiaeth arall, roeddent ar gael i gleifion beth bynnag.

Dywedodd Lesley Griffiths:

“Honnwyd nad yw 24 o driniaethau canser, a enwyd mewn adroddiad gan Sefydliad y Canserau mwy Anghyffredin, ar gael yng Nghymru.

“Mae’r ffigurau a gyhoeddir gennyf heddiw yn dangos yn bendant nad dyma’r sefyllfa. A dweud y gwir, fe dderbyniodd 232 o gleifion y triniaethau hyn yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. Felly, mae honni nad yw’r cyffuriau ar gael i gleifion yng Nghymru yn gwbl anghywir.

“Yng Nghymru, mae’r holl gyffuriau hyn ar gael i gleifion drwy Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol, sy’n asesu p’un a fyddai cleifion yn elwa o gael y driniaeth, yn seiliedig ar y dystiolaeth glinigol a phrawf o natur eithriadol y sefyllfa.

“Y gwir yw mai mesur tymor byr yn unig yw’r Gronfa Cyffuriau Canser, a’i bod  yn seiliedig ar hwylustod gwleidyddol sy’n creu gobaith gwag, fel y dengys y tanwariant o £150 miliwn allan o gyfanswm o £200 miliwn y flwyddyn cynt.”

Ychwanegodd:

“Anghywir hefyd yw’r honiad  fod cleifion yng Nghymru bum gwaith yn llai tebygol o allu cael gafael ar feddyginiaethau mwy newydd ar gyfer canser. Ni roddir yr un feddyginiaeth canser os yw wedi ei gwahardd, ac mae pob meddyginiaeth sydd wedi’i hawdurdodi i’w masnachu ar gael yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 01 Mehefin 2012 Cymru iachach Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i