Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynlluniau Cymru ar gyfer grwp arbenigol ar fabwysiadu

Amlinellodd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant, gynlluniau i sefydlu grwp i lywio a datblygu polisi ar Wasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol.
Dydd Mawrth 22 Mai 2012

Gwahoddwyd arweinwyr o’r system fabwysiadu i ymuno â’r grwp. Bydd gan yr aelodau rôl hanfodol i’w chwarae i ddatblygu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol newydd. Byddant hefyd yn ystyried y diwygiadau sylweddol sy’n angenrheidiol er mwyn trawsnewid y systemau mabwysiadu cyfredol.

Cadarnhaodd Mrs Thomas fod Dr Kevin Fitzpatrick OBE wedi’i benodi’n gadeirydd y grwp hwn. Mae gan Kevin gefndir proffesiynol ac academaidd a fydd yn ei alluogi i gyfrannu at ddatblygu cyngor ar bolisi. Bydd yn annog aelodau’r grwp i weithio mewn partneriaeth i ddiffinio a chyflenwi gwasanaeth mabwysiadu sy’n diwallu anghenion pobl Cymru.

Bydd y grwp yn ystyried agweddau ar y broses fabwysiadu y gellir eu cyflawni orau ar sail Cymru gyfan, ond mae’n cydnabod bod yna rai swyddogaethau a ddylai barhau i fod yn gyfrifoldeb yr awdurdodau lleol unigol. Mae’n bwysig caniatáu i asiantaethau mabwysiadu unigol ganolbwyntio ar drefniadau lleoli'r plentyn.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwenda Thomas:

“Rwy’n falch iawn fod Kevin wedi ymgymryd â’r rôl heriol hon ac rwy’n hyderus y bydd y grwp yn llwyddo i ddarparu model system gyfan a fydd yn gwireddu potensial llawn yr ymrwymiad pwysig hwn.

“Rhaid ymdrin â phryderon cyfredol heb golli cryfderau diamheuol y system bresennol – cyflawni newid heb beri niwed.

“Fy nod yw trawsnewid gwasanaethau mabwysiadu, newid y patrwm lleoli ac annog ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau parhaol drwy hybu mwy o fabwysiadu ac ehangu’r gronfa o fabwysiadwyr.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 22 Mai 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i