Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Dr Ruth Hussey fel Prif Swyddog Meddygol newydd i Gymru

Bydd Dr Ruth Hussey OBE yn olynu Dr Tony Jewell fel Prif Swyddog Meddygol Cymru pan fydd Dr Jewell yn ymddeol yn nes ymlaen eleni.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2012
Cafodd Dr Hussey ei eni yng Ngogledd Cymru, lle gwnaeth hi fyw tan iddi fynd i brifysgol. Mae Dr Hussey wedi bod yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol Iechyd y Cyhoedd GIG Gogledd-Orllewin Lloegr ers 2006 ac ar hyn o bryd mae hi ar secondiad gyda Thîm Pontio Iechyd y Cyhoedd Lloegr a’r Adran Iechyd lle mae hi’n arwain y gwaith o drosglwyddo iechyd y cyhoedd i lywodraeth leol.
Mae gan Ruth brofiad helaeth ar draws iechyd y cyhoedd ac arweiniad clinigol. Ymhlith ei swyddi blaenorol mae Cyfarwyddwr Strategaeth Iechyd / Cyfarwyddwr Meddygol yn Awdurdod Iechyd Strategol Swydd Gaer a Glannau Mersi a Chyfarwyddwr Dros Dro Iechyd y Cyhoedd / Cyfarwyddwr Meddygol yn Awdurdod Iechyd Strategol Manceinion Fwyaf.
Cafodd Ruth ei hyfforddiant clinigol cynnar mewn ysbytai ac mewn practisau meddygon teulu ac mae hi hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Lerpwl ac yn Uwch Ddarlithydd ym maes Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Lerpwl.
Dywedodd Dr Hussey:
“Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi’n Brif Swyddog Meddygol Cymru. Mae anghydraddoldebau ym maes iechyd a phwysigrwydd cynnwys cymunedau mewn penderfyniadau am eu hiechyd a’u gofal nhw eu hunain o ddiddordeb arbennig i mi, felly rwyf yn edrych ymlaen at barhau gwaith gwych Dr Tony Jewell a’i dîm o ran gwella iechyd a lles pobl Cymru.
 
“A’r lefel personol, dwi'n edrych ymlaen at ddod yn nôl i Gymru i fyw ac i wella fy Nghymraeg.”
Rhagwelir y bydd Dr Hussey yn dechrau ym mis Medi, ar ôl ymddeoliad Dr Jewell.
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths:
“Rwyf yn falch iawn ein bod ni wedi dod o hyd i rywun o safon Dr Hussey i ddarparu cyngor clinigol i Lywodraeth Cymru ar ystod o faterion iechyd a gofal iechyd. Mae’n siwr gen i y bydd Dr Hussey yn olynydd teilwng iawn i Dr Jewell ac edrychaf ymlaen at ei chroesawu i’r tîm yn nes ymlaen eleni.”
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 27 Ebrill 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i