Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£1.1bn o hwb i’r economi wrth fuddsoddi yn adeiladau’r GIG

Mae economi Cymru wedi derbyn hwb gwerth cannoedd ar filoedd o bunnau dros y chwe blynedd diwethaf, yn sgil buddsoddi mewn adeiladau ysbyty.
Dydd Iau 26 Ebrill 2012
Ysbyty Ystrad Fawr: Mae economi Cymru wedi derbyn hwb gwerth cannoedd ar filoedd o bunnau dros y chwe blynedd diwethaf, yn sgil buddsoddi mewn adeiladau ysbyty.

Er 2006, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £363 miliwn mewn prosiectau sydd bellach wedi’u cwblhau, £227 miliwn mewn safleoedd sydd wrthi’n cael eu datblygu, yn ogystal ag ymrwymo i wario £552 miliwn pellach ar brosiectau sydd wrthi’n cael eu cynllunio.

Trigolion Cymru oedd bron i 80% (9,811) o’r gweithlu o 12,318 a gyflogwyd ar y safleoedd hyn.  

Yng Nghynhadledd ac Arddangosfa Ystadau Iechyd Cymru 2012 a gynhaliwyd, rhoddodd Lesley Griffiths y Gweinidog Iechyd anerchiad i gynulleidfa o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd ystadau, adeiladu ac eiddo. Cyflogwyd amryw o’r rhain ar gynlluniau oedd yn gysylltiedig â’r buddsoddiadau.

Wrth ganmol y ffordd y cyflawnwyd y prosiectau cyfalaf, a’r ffaith fod bron pob un ohonynt wedi’i gwblhau mewn pryd, o fewn y gyllideb ac i safon uchel o ran saernïaeth, dywedodd y Gweinidog Iechyd:

“Rydym yn darparu gofal iechyd i 3 miliwn o bobl yma yng Nghymru. Bydd cleifion yn cysylltu â GIG Cymru fwy nag 20 miliwn gwaith bob blwyddyn, a bydd 80% o’r cyswllt hwnnw’n digwydd y tu allan i’r ysbyty, mewn llefydd fel y feddygfa neu wasanaeth iechyd yn y gymuned.

“Mae GIG Cymru hefyd yn cyflogi dros 80,000 o bobl yn uniongyrchol, sy’n golygu mai’r gwasanaeth iechyd yw cyflogwr mwyaf Cymru.      

“Dyna pam ei bod yn bwysig fod yr adeiladau a’r offer priodol yn addas at eu diben ac o fewn cyrraedd hwylus i weithwyr iechyd a chleifion fel ei gilydd.

“Hyd yn oed pan fo’r esgid yn gwasgu, rydym ni fel Llywodraeth o ddifrif ynglŷn â buddsoddi mewn adeiladau, technoleg a gwasanaethau newydd er mwyn helpu’r GIG i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’w gleifion yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 26 Ebrill 2012 Yr economi Cymru iachach Gwella iechyd Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i