Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymchwil newydd ar agweddau yng Nghymru tuag at roi organau

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi’r ymatebion a ddaeth i law ar adeg yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyn ar Roi Organau.
Dydd Mercher 18 Ebrill 2012

Gan gefnogi’r ymrwymiad i dryloywder wrth lywodraethu, cyhoeddwyd 1,233 o blith y 1,234 o sylwadau. Cysylltwyd yn uniongyrchol â phob unigolyn neu sefydliad a gyfrannodd i’r ymgynghoriad i ofyn am eu caniatâd i gyhoeddi eu barn. Celwyd enwau pwy bynnag a ofynnodd am hynny, a dim ond un a ofynnodd yn benodol am gelu ei ymateb.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd:

“Roeddwn yn falch iawn fod cynifer o ymatebion wedi dod i law yn ystod y cyfnod ymgynghori.

“Rwy’n cydnabod nawr, fel yr oeddwn ar y pryd, fod rhoi organau yn bwnc emosiynol iawn. Dyna pam yr oeddwn yn credu mai teg fyddai cyhoeddi pob sylw a ddaeth i law wrth gasglu barn.

“Rwyf hefyd yn cyhoeddi ymchwil newydd a wnaed gan cwmni ymchwil Beaufort wedi iddynt gynnal chwe grŵp ffocws a saith cyfweliad, a hynny ymhob rhan o Gymru er mwyn edrych ar agweddau tuag at roi organau a chynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y ddeddfwriaeth.

“Rwy’n falch o ddweud bod cefnogaeth eang i roi organau ymhlith y rhai a gymerodd ran yn y grwpiau ffocws. Yn gyffredinol, roedd pobl yn ei chael yn haws dadlau o blaid ein cynigion i optio allan yn hytrach nag yn eu herbyn.

“Ar yr un pryd, mae’r ymchwil yn dangos bod angen inni godi ymwybyddiaeth am y broses o roi organau yn gyffredinol, a hefyd ein cynigion ar gyfer system optio allan.

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth yn ystod y ddwy flynedd rhwng pasio’r ddeddfwriaeth yn y Cynulliad a rhoi’r system optio allan ar waith yn gyfan gwbl.

“Gan gadw hyn mewn cof, rwy’n bwriadu cyhoeddi Bil Drafft yn ystod mis Mehefin 2012 ar gyfer ymgynghoriad pellach ar ddulliau Llywodraeth Cymru o drin y mater.

"Y nod yw cael y system newydd yn ei lle yn 2015. Mae’n dal yn bwysig i bobl drafod eu dymuniadau gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau, ac i roi eu henwau ar y Gofrestr Rhoi Organau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Papur Gwyn: Cynigion ar gyfer Deddfwriaeth ar Roi Organau a Meinweoedd

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 18 Ebrill 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Deddfwriaeth Y rhaglen ddeddfwriaethol Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i