Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn ailagor Canolfan Iechyd Llai

Ymunodd Lesley Griffiths y Gweinidog Iechyd â mudiadau codi arian lleol i ailagor Canolfan Iechyd Llai, Wrecsam yn swyddogol.
Dydd Mercher 18 Ebrill 2012
Adnewyddwyd y Ganolfan Iechyd yn ddiweddar ac mae’n cynnwys meddygfa a gwasanaethau iechyd cymuned. Prynwyd offer meddygol ychwanegol ar ei chyfer hefyd. Gwnaed y gwelliannau diolch i fwy na £35,000 o arian gan Lywodraeth Cymru a chyfraniadau gan grwpiau cymunedol lleol.  

Mae’r grwpiau yn cynnwys Cyfeillion Meddygon Teulu Alun, yr elusen sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan Iechyd ac yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, yn ogystal â changen Llai o’r Lleng Brydeinig Frenhinol. Cyfrannodd Cyngor Cymuned Llai at y prosiect hefyd. Gwnaed y gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau yn bennaf, er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar bobl oedd yn mynd i’r clinig.  

Dywedodd Lesley Griffiths y Gweinidog Iechyd: 

“Mae gwasanaethau iechyd cymuned o safon uchel, sydd ar gael yn hwylus, wrth wraidd gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer y GIG, a’r allwedd i hyn yw darparu’r amgylchedd iawn.
  
“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft o’r ffordd y mae perthynas weithio gref rhwng y Bwrdd Iechyd Lleol, grwpiau cymunedol a’r Cyngor Cymuned yn dod â manteision i bentref Llai.”  
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

GIG Cymru

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 18 Ebrill 2012 Gwella iechyd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i