Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysbyty Ystrad Fawr: Ysbyty ar gyfer y dyfodol

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths wedi torri’r ruban ac agor Ysbyty Ystrad Fawr yn swyddogol.
Dydd Llun 12 Mawrth 2012
Ysbyty Ystrad Fawr: Ysbyty ar gyfer y dyfodol

Codwyd yr ysbyty newydd sbon danlli, diolch i fuddsoddiad £172 miliwn gan Lywodraeth Cymru, i helpu i wireddu’r ymrwymiad a wnaeth Llywodraeth Cymru yn ‘Law yn llaw at Iechyd’, ei gweledigaeth ar gyfer y GIG am y pum mlynedd nesaf.

Mae’r ysbyty’n gartref i amrywiaeth o wasanaethau cymunedol gyda’r nod o gadw pobl Bwrdeistref Caerffili yn eu cymunedau.  Mae llawer o wasanaethau a oedd gynt ar gael yn unig yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Tywysog Siarl neu Ysbyty Athrofaol Cymru bellach wedi dod ynghyd o dan yr un to.

Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn cymryd lle hen Ysbyty Glowyr Caerffili oedd yn 85 oed, Ysbyty Ystrad Mynach, Uned Iechyd Meddwl Tŷ Sirhywi ac ysbytai cymunedol llai yn yr ardal i ddarparu’r cyfleusterau mwyaf modern.

Nid oes gan yr ysbyty wardiau, dim ond 269 o welyau, bob un â stafell en suite, gan ddarparu’r gofal gorau a chan helpu i leihau heintiau yn yr ysbyty a rhoi i’r cleifion y preifatrwydd a’r urddas sydd eu hangen arnynt.  Mae gan yr ysbyty hefyd ganolfan argyfwng lleol 24 awr, gwasanaeth ar ôl oriau meddygon teulu, uned iechyd meddwl integredig ac mae’n darparu llawfeddygaeth dydd, gwasanaethau diagnostig a therapi a gwasanaethau i allgleifion.

Meddai’r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths:

“Mae’n bleser gen i agor Ysbyty Ystrad Fawr.  Bydd yn darparu gwasanaethau gwerthfawr o dan yr unto i drigolion yr ardal, heb iddynt orfod teithio mor bell i gael gwasanaethau o’r fath.

“Mae’r GIG yn rhan annatod o’n cymdeithas, ac mae’r ffordd arloesol y bydd Ysbyty Ystrad Fawr yn dod â budd i’r gymuned hon yn dangos y newidiadau sydd eu hangen i ddiogelu’r GIG yng Nghymru.  Synnwyr cyffredin yw darparu gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu yn yr un adeilad â’r Uned Fân-Anafiadau 24 awr y dydd, a’r Uned Asesu Argyfwng.

“Rhaid canmol diwyg yr adeilad.  Mae safon y gofal sy’n cael ei roi yma yn rhagorol a gall pobl Cwm Rhymni ymfalchïo yn yr ysbyty hwn.”

Meddai David Jenkins, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan:

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn hynod falch bod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi dod yma heddiw i agor ein hysbyty newydd, Ysbyty Ystrad Fawr, yn swyddogol.

“Agorodd yr ysbyty ei ddrysau i gleifion ym mis Tachwedd ac yn gyflym iawn, mae wedi dod yn allweddol i ddarparu gwasanaethau ysbyty a chymunedol o ansawdd uchel i bobl leol.

“Yn ogystal â darparu gwasanaethau gofal ac ysbyty, mae Ysbyty Ystrad Fawr yn ganolbwynt ar gyfer darparu gwasanaethau cymunedol yn y Fwrdeistref.   Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn darparu’r union amgylchedd modern sydd ei angen i gynnal gwasanaethau o’r ansawdd uchaf sy’n rhoi’r claf yn gyntaf.

“Carai’r Bwrdd Iechyd ddiolch unwaith eto i’r holl staff sydd wedi ymaddasu cystal i weithio mewn lle newydd ac sydd wedi gweithio mor rhyfeddol o galed dros y gaeaf.  Mae’r staff eisoes yn trin mwy o gleifion na’r disgwyl ac rydym yn siwr y bydd yr ysbyty’n parhau i wasanaethu pobl leol am flynyddoedd mawr i ddod.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 12 Mawrth 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2012
Ll M M I G S S
<< Chw   Ebr >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i