Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datganiad am ddyfodol Ysbyty’r Tywysog Philip

Mae’r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, wedi sicrhau pobl Gorllewin Cymru nad oes unrhyw gynlluniau i leihau’r gwasanaethau yn Ysbyty’r Tywysog Philip.
Dydd Mercher 07 Mawrth 2012

Mae pob Bwrdd Iechyd Lleol wrthi’n drafftio cynigion ar gyfer dyfodol y gwasanaethau er mwyn sicrhau bod GIG Cymru’n ymateb i bob math o heriau gwahanol o boblogaeth sy’n heneiddio i broblem recriwtio sy’n effeithio ar y DU gyfan.

Dywedodd Lesley Griffiths,

“Rwy’n awyddus i sicrhau pawb sy’n bryderus nad oes gen i na Bwrdd  Iechyd Lleol Hywel Dda unrhyw gynlluniau i gyfyngu ar wasanaethau na chau unrhyw ysbytai cyffredinol dosbarth yn unrhyw le o fewn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae hynny’n cynnwys Ysbyty’r Tywysog Philip.

“Yn y cyfarfodydd rheolaidd rhyngof i a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, cefais sicrwydd mai bwriad y Bwrdd yw gwella’r gwasanaethau i gleifion, yn hytrach na’u cyfyngu.

“Mae’r Bwrdd Iechyd wedi dweud wrthyf nad oes unrhyw gynlluniau ar droed i newid Ysbyty’r Tywysog Philip, ac rwy’n falch o glywed ei fod yn ystyried ehangu’r Uned Gofal y Fron a’r gwasanaethau Orthopedig Dewisol a darparu Canolfan Rhagoriaeth Adsefydlu Arbenigol.

“Mae Bwrdd Iechyd Lleol Hywel dda wrthi’n ymgysylltu â’r staff ac â’r boblogaeth leol i baratoi cynigion ar gyfer newid y gwasanaethau, a bydd y cynigion hynny’n cael eu rhoi gerbron mewn ymgynghoriad cyhoeddus dros y misoedd nesaf.

“Fel rwyf wedi’i ddweud o’r blaen, nid yw aros yn ei unfan yn opsiwn i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Mae Adroddiad Wanless 2003 a Chomisiwn Bevan wedi datgan yn glir  bod angen i’r GIG newid er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’r dyfodol yn ddiogel, yn gynaliadwy ac o’r ansawdd orau posibl.

“Bydd pob cynllun a gynigir gan Fyrddau iechyd Cymru’n destun craffu manwl, nid yn unig gan glinigwyr annibynnol ar y Fforwm Clinigol Cenedlaethol ond hefyd gan Lywodraeth Cymru ac, yn bwysicaf oll, gan y cyhoedd. Mae’n hollbwysig bod pobl yn talu sylw i’r cynlluniau ac yn cyfrannu atynt dros y misoedd nesaf.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 07 Mawrth 2012 Diwygio'r GIG Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i