Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn croesawu ymgynghoriad ar labeli i helpu bwyta’n iach

Heddiw, croesawodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, ymgynghoriad ledled y DU sydd â’r nod o’i gwneud yn haws i bobl ddewis bwydydd iach.
Dydd Llun 14 Mai 2012
Mae Gweinidogion Iechyd y DU am weld pob gweithgynhyrchwr a manwerthwr bwyd yn defnyddio negeseuon cyson ar flaen pecynnau er mwyn dangos faint o fraster, halen, siwgr ac egni sydd yn eu cynnyrch. 

Mae tua 80% o gynnyrch bwyd a werthir yn y DU yn arddangos rhywfaint o wybodaeth ar labeli ar flaen pecynnau. Fodd bynnag, mae gwahanol fanwerthwyr a gweithgynhyrchwyr yn defnyddio gwahanol labeli a gall hyn ddrysu defnyddwyr. 

Dywedodd Lesley Griffiths: 

“Rwy’n awyddus i weithio gydag eraill ledled y DU i helpu pobl i wneud dewisiadau iach. Byddai un system labelu, ar bob cynnyrch, yn gymorth i ddefnyddwyr o ran cymharu’r wybodaeth am y maeth yn y bwyd y maen nhw’n ei brynu.

“Bydd ymatebion o Gymru yn help i lywio’r drafodaeth am sut i greu system labelu bwyd gyson ar draws y DU.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella iechyd pobl yng Nghymru ac annog ffordd iach o fyw a bydd yr ymgynghoriad hwn yn chwarae rôl yn y gwaith o gefnogi’r ystod o fentrau sydd gennym ar waith.”  

Byddai labeli bwyd cyson yn gymorth i sawl menter Llywodraeth Cymru, gan gynnwys  rhaglen MEND (sef ‘Mind, Exercise Nutrition... Do it!’), sy’n hybu ffordd iach o fyw ymysg plant sydd dros bwysau iach. Caiff plant fynd ar deithiau o archfarchnadoedd er mwyn iddynt ddeall labeli bwyd a sut i wneud dewisiadau iachach. 

Mae’r Cynllun Hyfforddiant Capasiti Deietetig yn cefnogi deietegyddion i hyfforddi a datblygu gweithwyr cymdeithasol, addysgwyr cymheiriaid a gwirfoddolwyr sy’n gweithio o fewn cymunedau i annog bwyta’n iach.

Newid am Oes yw ymgyrch y Llywodraeth i wella bywydau teuluoedd. Mae’n annog cyfnewid bwydydd a diodydd sydd â llawer o siwgr am bethau eraill sydd â llai o siwgr neu sydd heb siwgr o gwbwl. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar faint y dylid bwyta ac yn annog plant ac oedolion i fwyta prydau sy’n addas iddyn nhw o ran maint. 
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ymgynghori ar labelu gwybodaeth faethol ar flaen pecynnau

Gwefannau

Newid Am Oes

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 14 Mai 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i