Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Rhagfyr 2011
Heddiw, cyhoeddodd Dr Tony Jewell y bydd yn ymddeol y haf nesaf ar ôl chwe blynedd yn Brif Swyddog Meddygol Cymru.
 
29 Rhagfyr 2011
Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths gyllid newydd gwerth £5.5m heddiw (dydd Mercher 28 Rhagfyr) er mwyn gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.
 
22 Rhagfyr 2011
Bydd rheoliadau newydd ar gyfer bodloni rhai o anghenion gofalwyr sy’n darparu gofal di-dâl yn dod i rym ar 1 Ionawr 2012.
 
22 Rhagfyr 2011
Heddiw (22/12/2011), cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths fod yr aelodau annibynnol canlynol wedi’u penodi i Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG:
 
21 Rhagfyr 2011
Hwb ariannol gwerth £2m i ymchwil canser arloesol a wneir yng Nghaerdydd.
 
21 Rhagfyr 2011
Mae’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi diolch i holl staff y GIG yng Nghymru am eu gwaith caled a’u hymrwymiad yn ystod 2011
 
19 Rhagfyr 2011
Mae cynllun canser newydd a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn amlinellu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer sut y dylai gofal canser edrych er mwyn helpu i gyflawni cyfraddau gyda’r isaf yn Ewrop.
 
19 Rhagfyr 2011
Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r GIG yng Nghymru yw lleihau heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd (HCAI) y gellir eu hosgoi, ac mae hynny’n briodol iawn.
 
19 Rhagfyr 2011
Mae sylfaenydd Virgin, Syr Richard Branson, wedi llongyfarch y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau.
 
16 Rhagfyr 2011
Dirprwy Weinidog yn ymateb i adroddiad arolygu ar Wasanaethau Cymdeithasol Plant yng Nghastell-nedd Port Talbot
 
16 Rhagfyr 2011
Ni fydd unrhyw drais nac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff gofal sylfaenol yn cael eu goddef, yn ôl y Gweinidog Iechyd
 
14 Rhagfyr 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu ei bwriad i gyflwyno cyfraith newydd sy’n gorfodi busnesau bwyd fel bwytai, siopau tecawê ac archfarchnadoedd i arddangos sgôr hylendid ar eu safle.
 
12 Rhagfyr 2011
Daeth y Nadolig yn gynnar ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig ag Ysbyty Plant Cymru heddiw wrth i'r Gweinidog Iechyd gyhoeddi cyllid gwerth £63.8 miliwn ar gyfer gwaith i ymestyn yr ysbyty.
 
02 Rhagfyr 2011
The Deputy Minister for Children and Social Services, Gwenda Thomas, has marked Carers’ Rights Day with a message to carers across Wales.
 
01 Rhagfyr 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael ymatebion ynghylch cynigion i lacio’r cyfyngiadau ar waith gweithwyr gofal iechyd sy’n HIV positif.
 
25 Tachwedd 2011
Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi strwythur newydd y Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2011
Mae Prif Weithredwr GIG Cymruwedi comisiynu adolygiad annibynnol o’r ffordd yr oedd asbestos yn cael ei reoli yn Ysbyty Bronglais.
 
18 Tachwedd 2011
Digwyddiad blynyddol i annog pobl i ddefnyddio gwrthfiotigau yn y ffordd iawn yw diwrnod Ewropeaidd Ymwybyddiaeth o Wrthfiotigau. 
 
18 Tachwedd 2011
Staff Llywodraeth Cymru yw aelodau’r tîm Ymatebwyr Cyntaf sy'n cael ei lansio yng Nghyffordd Llandudno.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i