Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Hydref 2016
Gwnaeth ambiwlans gyrraedd y safle cyn pen 8 munud yn achos bron i 80% o alwadau brys ym mis Medi.
 
25 Hydref 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £16,000 o arian i gefnogi gwaith elusen addysg flaenllaw sy'n defnyddio chwaraeon i fynd i'r afael â hiliaeth.
 
24 Hydref 2016
Fel rhan o ddathliadau dengmlwyddiant y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, mae Vaughan Gething yn Uganda i weld rhai o'r prosiectau a chwrdd â rhai o’r bobl sydd wedi cael budd o'r cynllun llwyddiannus.
 
24 Hydref 2016
Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cymeradwyo cyllid newydd i adeiladu Canolfan Is-ranbarthol newydd ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig yn Ysbyty Glan Clwyd.
 
20 Hydref 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo Cymru fel lle delfrydol i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu a'u teuluoedd, hyfforddi, gweithio a byw ynddo.
 
17 Hydref 2016
Bydd y terfyn newydd yn cael ei gyflwyno fesul cam, gan ddechrau drwy ei godi i £30,000 o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.
 
14 Hydref 2016
Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i newid y system rhoi organau drwy gyflwyno system feddal o optio allan yn 2015.
 
10 Hydref 2016
Iechyd Vaughan Gething gynllun cyflawni newydd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a lles yng Nghymru.
 
04 Hydref 2016
Mae pobl Abertawe a’r cyffiniau’n cael eu hannog i ddysgu mwy am brosiect ymchwil arloesol sy’n ceisio datblygu gwell dealltwriaeth o iechyd y genedl.
 
29 Medi 2016
Bydd yr holl geisiadau'n cael eu hadolygu o fewn 6 mis i'r dyddiad pan fo gan y GIG yr holl wybodaeth y mae ei hangen.
 
28 Medi 2016
Yn ystod mis Awst ymatebodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bron 80% o’r galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn wyth munud
 
27 Medi 2016
Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw pwy sy’n rhan o’r panel newydd a fydd yn cynnal adolygiad annibynnol o'r broses ar gyfer Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yng Nghymru.  
 
26 Medi 2016
Mae rhoi Plant Iach Cymru ar waith yn un o flaenoriaethau'r Llywodraeth yn ei rhaglen lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen 2016-21.
 
24 Medi 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £11.33m yn cael ei fuddsoddi mewn offer a gwasanaethau technoleg gwybodaeth ar gyfer y GIG.
 
22 Medi 2016
Cyfarfu'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething grŵp mamau ifanc heddiw i glywed gan iddynt eu barn a'u profiadau o gymorth gwasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru.
 
21 Medi 2016
Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, wedi galw ar bawb yng Nghymru i feddwl am gadw’n iach y gaeaf hwn.
 
20 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Syr Derek Jones, wedi penodi Gillian Baranski fel Prif Arolygydd newydd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).
 
16 Medi 2016
Mae rhaglen newydd i helpu 6,000 o bobl oedd yn arfer camddefnyddio sylweddau neu â chyflyrau iechyd meddwl i gael gwaith wedi ei lansio.
 
06 Medi 2016
Bydd hyn yn golygu mwy o hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymdrin â sylweddau seicoweithredol newydd a gwaith gwyliadwriaeth.
 
Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i