Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Mai 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi croesawu ystadegau newydd sy'n dangos perfformiad gwell gan y GIG mewn ystod o fesurau, er gwaethaf cynnydd yn y galw am wasanaethau ar hyd a lled Cymru.
 
18 Mai 2017
Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru'n cael cymorth a chyngor cyson gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol drwy gydol eu blynyddoedd oedran ysgol
 
17 Mai 2017
Bydd £20 miliwn yn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru bob blwyddyn, i gydnabod pwysigrwydd strategol cenedlaethol y sector.
 
16 Mai 2017
Heddiw, cafodd y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a fydd yn helpu pobl i fyw bywydau iachach a'u hamddiffyn rhag niwed, ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
16 Mai 2017
Bydd cyfraith radical Gymreig a fydd yn ymestyn ardaloedd di-fwg ac yn cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer gweithdrefnau fel tatwio, yn gwella ac yn diogelu iechyd y genedl.
 
14 Mai 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd yn mynd i gyngres yr RCN yn Lerpwl penwythnos yma i annog nyrsys i hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru
 
12 Mai 2017
Mae Gwasanaethau Cludo Cleifion Mewn Achosion Nad Ydynt yn Rhai Brys bellach ar gael rhwng 6am a 8pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn ledled Cymru, yn sgil moderneiddio'r gwasanaeth yn llwyddiannus.
 
10 Mai 2017
Cyflwynodd Prif Swyddog Nyrsio Cymru enillydd Gwobr Cymrodoriaeth Betsi Cadwaladr am ragoriaeth mewn nyrsio yn ei chynhadledd flynyddol.
 
02 Mai 2017
Dengys adroddiad newydd fod gofal diabetes ar gyfer plant a phobl ifanc yn gwella.
 
28 Ebrill 2017
Mae’r Prif Swyddog Nyrsio, yr Athro Jean White wedi lansio model newydd o oruchwyliaeth glinigol i fydwragedd yng Nghymru.
 
28 Ebrill 2017
Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, wedi cyhoeddi astudiaeth Cymru Gyfan i ddarparu’r cyffur Truvada® i bob un a fyddai’n cael budd o’r driniaeth ataliol.
 
14 Ebrill 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw y bydd targedau o ran amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau i leihau byddardod mewn oedolion yn cael eu gostwng.
 
13 Ebrill 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cytuno i ariannu 11 o brosiectau newydd drwy’r Gronfa Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg yn dilyn y cylch ceisiadau agored yn 2016.
 
12 Ebrill 2017
Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi strategaeth newydd sy'n galluogi Cymru i arwain y ffordd i weddill y byd o ran datblygu gwasanaethau meddygol ar gyfer y dyfodol.
 
10 Ebrill 2017
Heddiw daw newidiadau i rym sy’n golygu bod pobl sy’n byw mewn gofal preswyl yn cael cadw mwy o’u harian – gan wireddu un o brif addewidion Llywodraeth Cymru.
 
10 Ebrill 2017
Cyfanswm y cyllid ar gyfer y contract fferylliaeth gymunedol yn 2017-18 fydd £144.3 miliwn, meddai'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw.
 
07 Ebrill 2017
Bob dydd, mae degau o filoedd o bobl yng Nghymru yn derbyn gofal o safon gan y GIG, a hynny o fewn system sy’n gwella’n gyson.
 
04 Ebrill 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi croesawu’r cynnydd o 16 y cant yn nifer y lleoedd hyfforddi ymarferwyr cyffredinol sydd wedi’i llenwi hyn yn hyn, o’i gymharu â’r llynedd.
 
03 Ebrill 2017
Ddeng mlynedd ers i’r gwaharddiad allweddol ar smygu yng Nghymru ddod i rym mae’r Gweinidog Iechyd y cyhoedd, Rebecca Evans, wedi dweud bod y gwaharddiad  yn llwyddiant mawr o ran iechyd y cyhoedd.
 
Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i