Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Chwefror 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi pecyn gwerth £95 miliwn i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.
 
15 Chwefror 2017
Wrth i Adroddiad Canser Blynyddol 2016 Llywodraeth Cymru gael ei gyhoeddi, mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi dweud bod gwella diagnosis cynnar o ganser yn allweddol er mwyn gwella canlyniadau cleifion.
 
10 Chwefror 2017
Mae tystiolaeth yn dangos fod mabwysiadu arferion mwy iach heddiw yn gallu lleihau’r risg o ddatblygu dementia pan fyddwch chi’n hŷn o gymaint â 60%.
 
10 Chwefror 2017
Mae’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod ar ymweliad ag Ysgol Gynradd Cwm Glas yn Abertawe i gyflwyno Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion Iach.
 
07 Chwefror 2017
Mewn datganiad llafar heddiw, dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething ei fod yn bwriadu cyhoeddi Cynllun Ataliad ar y Galon y tu allan i'r Ysbyty.
 
02 Chwefror 2017
Heddiw, rhoddodd Vaughan Gething grynodeb o sut mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn gweithio i wella gofal ar gyfer pobl sy'n ddifrifol wael yng Nghymru.
 
01 Chwefror 2017
Heddiw bydd Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, yn rhoi ei araith gyntaf i annerch Cynhadledd Conffederasiwn GIG Cymru yng Nghaerdydd.
 
27 Ionawr 2017
Mae ysgolion cynradd Cymru yn cael eu hannog i gymryd rhan yng nghynllun Milltir y Dydd, sef ffordd hawdd a hwyliog o wella iechyd a llesiant plant.
 
27 Ionawr 2017
Cyhoeddodd Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, y cam diweddaraf o gyllid ar gyfer y gwaith ailddatblygu mawr sy'n cael ei wneud yn Ysbyty Treforys.
 
20 Ionawr 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd wedi cymeradwyo £1.2m i ddatblygu achos busnes ar gyfer gwelliannau i wasanaethau mamolaeth yng Nglangwili.
 
19 Ionawr 2017
Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, wedi cymryd camau heddiw i leddfu’r pwysau sydd ar feddygon teulu yn ystod cyfnod y gaeaf hwn, sy’n fwy prysur nag arfer.
 
19 Ionawr 2017
Dynion ifanc yw llawer o'r rhai sy'n defnyddio'r cyffuriau wrth iddyn nhw geisio newid delwedd eu corff neu wella eu perfformiad mewn chwaraeon.
 
17 Ionawr 2017
Mae Rebecca Evans wedi ymweld â prosiect arloesol yng Nghaerdydd sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig fwynhau amrywiaeth o chwaraeon.
 
13 Ionawr 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo dros £31m o fuddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd ar gyfer plant a babanod sy’n cael eu geni cyn pryd, a gwasanaethau obstetreg, yn y De.  
 
11 Ionawr 2017
Bydd profion cywirach a haws eu defnyddio ar gyfer sgrinio am ganser ceg y groth a chanser y coluddyn yn cael eu cyflwyno yng Nghymru, mewn ymgais i arbed mwy o fywydau.
 
10 Ionawr 2017
Mae cronfa triniaethau newydd Llywodraeth Cymru wedi agor, gydag £80 miliwn yn mynd i fod ar gael dros dymor y llywodraeth hon i gyflymu mynediad at y meddyginiaethau diweddaraf.
 
09 Ionawr 2017
Mae cymorth i bobl sydd newydd gael diagnosis o ddementia a’u hawl i gael gofal unigol yn argymhellion allweddol yn y cynllun gweithredu strategol diweddaraf ar ddementia.
 
06 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru yn annog y cyhoedd i ddewis y gwasanaeth iechyd priodol ar gyfer eu hanghenion.
 
06 Ionawr 2017
Mai llai o bobl yn marw o glefyd cardiofasgwlaidd yng Nghymru o ganlyniad i welliannau mewn gofal, ond mae lle i wella eto.
 
05 Ionawr 2017
Bydd yr arian gan Lywodraeth Cymru yn helpu i dalu'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â chyflwyno’r cyflog byw cenedlaethol.
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i