Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Rhagfyr 2016
Mae sefydliadau’n cael eu hannog i weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod gweithgareddau nos yng nghanol trefi a dinasoedd Cymru yn iach a diogel.  
 
01 Rhagfyr 2016
Mae blwyddyn wedi bod ers i Gymru cyflwyno system arloesol o gydsyniad tybiedig ar gyfer rhoi organau.
 
30 Tachwedd 2016
Heddiw, cyhoeddodd Rebecca Evans darged aros newydd, llwybr diagnostig gwell a gwasanaeth sydd wedi’i integreiddio’n well ar gyfer oedolion a phlant ag awtistiaeth.
 
28 Tachwedd 2016
Rheolau newydd yn ei wneud yn ofynnol i siopau tecawê bwyd dynnu sylw at eu sgoriau hylendid bwyd ar daflenni a bwydlenni sy’n galluogi cwsmeriaid i archebu dros y ffôn neu ar-lein.
 
28 Tachwedd 2016
Yn ôl adroddiad newydd gan Lywodraeth Cymru, mae mwy o bobl yn goroesi strôc yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad o £3.082m i wasanaethau dadheintio eleni er mwyn gwella cyfleusterau endoscopi a cholonosgopi byrddau iechyd Cymru.  
 
22 Tachwedd 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi cyhoeddi bron i £6 miliwn o gyllid cyfalaf ar gyfer canolfan ddiagnostig newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.
 
21 Tachwedd 2016
Er mwyn gwella diogelwch cleifion, mae gan fwy o fferyllwyr a meddygon mewn ysbytai fynediad electronig erbyn hyn i gofnodion cleifion sy’n cael eu cadw gan feddygon teulu yng Nghymru.
 
19 Tachwedd 2016
Bron £700 000 ar gyfer adeiladu man glanio 24 awr newydd i hofrenyddion, a datblygiadau cysylltiedig, ar safle Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful.
 
18 Tachwedd 2016
Bydd canllawiau newydd i fesur sut y mae pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth yn cyflawni eu nodau, yn cael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar fywydau pobl.
 
17 Tachwedd 2016
Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi addunedu i gefnogi'r frwydr yn erbyn ymwrthedd i gyffuriau.
 
17 Tachwedd 2016
Heddiw aeth Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, i ddigwyddiad i lansio trafodaeth ar sut y gall Llywodraeth Cymru wella gwasanaethau i gleifion allanol yng Nghymru yn y dyfodol.
 
16 Tachwedd 2016
Heddiw, lansiodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, gynllun Llyfrau Llesol (Cymru) sy’n darparu llyfrau hunangymorth ar gyfer plant a phobl ifanc.
 
16 Tachwedd 2016
Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru o dros £10m er mwyn i unedau cardiaidd mewn ysbytai gael cyfarpar allweddol newydd ar gyfer eu labordai.
 
15 Tachwedd 2016
“Mae’n hanfodol bwysig sicrhau’r gofal canser gorau posibl i gleifion yng Nghymru”, meddai’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
14 Tachwedd 2016
“Gallai sgrinio’r retina’n rheolaidd achub eich golwg” – y Gweinidog yn lansio ymgyrch gofal llygaid i bobl sy’n byw gyda diabetes
 
11 Tachwedd 2016
Er bod iechyd pobl Cymru yn gwella, mae angen i'r holl wasanaethau cyhoeddus ymateb yn greadigol er mwyn mynd i'r afael â'r bylchau iechyd rhwng yr ardaloedd cyfoethocaf a'r tlotaf.
 
10 Tachwedd 2016
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi ei fwriad heddiw i sefydlu corff newydd dan yr enw (dros dro) Addysg Iechyd Cymru
 
10 Tachwedd 2016
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cymeradwyo cynlluniau pellach i ailddatblygu Ysbyty Coffa Rhyfel Llandrindod.
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2016
Ll M M I G S S
<< Tac    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i