Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Hydref 2017
Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, yn lansio’r ymgyrch Gwlad, Gwlad. Hyfforddi. Gweithio. Byw. ar ei newydd wedd.
 
09 Hydref 2017
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn agor seminar a gynhelir gan Fydwragedd Ymgynghorol Cymru i gyflwyno canfyddiadau arolwg 'Eich Babi, Eich Gofal'.
 
05 Hydref 2017
Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael 90 o gerbydau gweithredol newydd yn sgil buddsoddiad o £8.2m gan Lywodraeth Cymru.
 
02 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sy'n credu y dylai'r GIG fod wedi talu am eu gofal i gofrestru eu bwriad i wneud cais am ad-daliad.
 
28 Medi 2017
Yn ystod ei araith, bu'r Ysgrifennydd Iechyd yn trafod pwysigrwydd sicrhau bod gennym y nifer cywir o nyrsys sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth gywir.
 
25 Medi 2017
Bydd plant ac athrawon yng Nghymru yn cael y gefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl sydd ei hangen arnynt mewn ysgolion.
 
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau chwilio am Gomisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru.
 
19 Medi 2017
Lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd i ostwng nifer y bobl sy’n smygu i 16% erbyn 2020 er mwyn i Gymru ddod yn genedl iachach a di-fwg.  
 
04 Medi 2017
Ar 1 Rhagfyr 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau.
 
01 Medi 2017
Bydd y fargen newydd yn galluogi Parafeddygon Band 5 presennol i ddringo i swydd newydd Parafeddyg Band 6.
 
25 Awst 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd oedolion
 
21 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prawf mwy diogel a chywir amsyndrom Down yn cael ei gynnig yng Nghymru.
 
17 Awst 2017
Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn rhoi i nyrsys cymunedol, timau iechyd meddwl a therapyddion yr offer digidol y mae arnynt eu hangen i gydweithio'n well.
 
16 Awst 2017
Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd ac i'r staff arbenigol presennol dreulio mwy o amser yn helpu pobl ifanc ag anhwylderau bwyta.  
 
14 Awst 2017
Bydd y gwasanaeth estynedig yn cael ei lansio'n swyddogol heddiw gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd.
 
10 Awst 2017
Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ddefnyddio i leihau amseroedd aros ym meysydd llawdriniaeth ddewisol, diagnosteg a therapïau sy'n ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi eu cynllunio.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i