Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Medi 2016
Yn ystod mis Awst ymatebodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bron 80% o’r galwadau lle'r oedd bywyd yn y fantol o fewn wyth munud
 
27 Medi 2016
Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw pwy sy’n rhan o’r panel newydd a fydd yn cynnal adolygiad annibynnol o'r broses ar gyfer Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yng Nghymru.  
 
26 Medi 2016
Mae rhoi Plant Iach Cymru ar waith yn un o flaenoriaethau'r Llywodraeth yn ei rhaglen lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen 2016-21.
 
24 Medi 2016
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd £11.33m yn cael ei fuddsoddi mewn offer a gwasanaethau technoleg gwybodaeth ar gyfer y GIG.
 
22 Medi 2016
Cyfarfu'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething grŵp mamau ifanc heddiw i glywed gan iddynt eu barn a'u profiadau o gymorth gwasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru.
 
21 Medi 2016
Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, wedi galw ar bawb yng Nghymru i feddwl am gadw’n iach y gaeaf hwn.
 
20 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Syr Derek Jones, wedi penodi Gillian Baranski fel Prif Arolygydd newydd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).
 
16 Medi 2016
Mae rhaglen newydd i helpu 6,000 o bobl oedd yn arfer camddefnyddio sylweddau neu â chyflyrau iechyd meddwl i gael gwaith wedi ei lansio.
 
06 Medi 2016
Bydd hyn yn golygu mwy o hyfforddiant ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymdrin â sylweddau seicoweithredol newydd a gwaith gwyliadwriaeth.
 
02 Medi 2016
Mae’r broses benodi ar agor nawr ar gyfer aelodau Bwrdd y corff newydd, Gofal Cymdeithasol Cymru.
 
01 Medi 2016
Mae'r data'n cael eu cyhoeddi cyn dechrau'r ymgyrch Wythnos Rhoi Organau sy'n rhedeg o 5 Medi hyd at 10 Medi.
 
31 Awst 2016
Ym mis Gorffennaf, cafodd y targed cenedlaethol ei fodloni gan bob BIL am yr ail fis yn olynol ers i’r model ymateb clinigol newydd gael ei roi ar brawf am y tro cyntaf fis Hydref y llynedd.
 
25 Awst 2016
Aeth Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd i ymweld â'r gwasanaethau menywod a phlant yn Ysbytai Llwynhelyg a Glangwili yn y Gorllewin heddiw.
 
23 Awst 2016
Mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru mewn prosiect adsefydlu yn Sir y Fflint yn helpu pobl i aros yn annibynnol ac yn arbed arian i'r GIG
 
23 Awst 2016
Mae Rebecca Evans wedi canmol canolfan ddementia yng Nghonwy, sydd wedi cael ei chydnabod am ei safonau uchel, am ganolbwyntio ar y gofal a roddir i unigolion.
 
22 Awst 2016
Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod llai o bobl yn dioddef o glefyd y galon, yn cael eu trin yn gynt, ac yn achub mwy o fywydau drwy diagnosis cynnar.
 
17 Awst 2016
Dechreuodd mwy o bobl nag erioed gael eu trin am ganser ym mis Mehefin, o fewn y cyfnod targed o 62 diwrnod, yn ôl ffigurau newydd a ryddhawyd heddiw.  
 
16 Awst 2016
Os yw Cymru am fod yn genedl sy'n ystyriol o ddementia, mae angen buddsoddi mewn ymchwil i wella iechyd a gofal cymdeithasol
 
09 Awst 2016
Mae Siarter newydd wedi ei lansio i sicrhau bod meddygon a deintyddion staff a meddygon a deintyddion arbenigol cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael y gefnogaeth briodol yn y gweithle.
 
Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i