Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau chwilio am Gomisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru.
 
19 Medi 2017
Lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd i ostwng nifer y bobl sy’n smygu i 16% erbyn 2020 er mwyn i Gymru ddod yn genedl iachach a di-fwg.  
 
04 Medi 2017
Ar 1 Rhagfyr 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau.
 
01 Medi 2017
Bydd y fargen newydd yn galluogi Parafeddygon Band 5 presennol i ddringo i swydd newydd Parafeddyg Band 6.
 
25 Awst 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd oedolion
 
21 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prawf mwy diogel a chywir amsyndrom Down yn cael ei gynnig yng Nghymru.
 
17 Awst 2017
Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn rhoi i nyrsys cymunedol, timau iechyd meddwl a therapyddion yr offer digidol y mae arnynt eu hangen i gydweithio'n well.
 
16 Awst 2017
Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd ac i'r staff arbenigol presennol dreulio mwy o amser yn helpu pobl ifanc ag anhwylderau bwyta.  
 
14 Awst 2017
Bydd y gwasanaeth estynedig yn cael ei lansio'n swyddogol heddiw gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd.
 
10 Awst 2017
Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ddefnyddio i leihau amseroedd aros ym meysydd llawdriniaeth ddewisol, diagnosteg a therapïau sy'n ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi eu cynllunio.
 
08 Awst 2017
Mae'r lleoedd ychwanegol yn cael eu creu fel rhan o becyn buddsoddi ehangach i ddatblygu gwasanaethau deintyddol newydd a gwell i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
 
07 Awst 2017
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ei fod yn neilltuo £1m ar gyfer gwella gwasanaethau Gofal Diwedd Oes yng Nghymru.  
 
02 Awst 2017
Bydd rheolau rhoi gwaed yng Nghymru yn caniatáu i ddynion hoyw a deurywiol i roi gwaed yn gynt o 2018, mae’r Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans wedi cyhoeddi.
 
26 Gorffennaf 2017
Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o fod yn ddall neu sydd wedi colli eu golwg o ganlyniad i ddiabetes bron wedi'i haneru ers cyflwyno rhaglen sgrinio retinopathi diabetig
 
25 Gorffennaf 2017
Cafodd prosiect Doeth am Iechyd Cymru ei lansio yn 2016 i astudio iechyd a lles pobl Cymru ac i helpu'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi lansio'r gwaith o adeiladu ysbyty newydd gwerth £350m, gyda'r cyfleusterau a'r offer diweddaraf, yng Nghwmbrân.
 
14 Gorffennaf 2017
Bwriedir creu academi newydd i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes delweddu yng Nghymru, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i