Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Mehefin 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynllun newydd a luniwyd i wella cyfle unigolyn i oroesi ataliad y galon y tu allan i'r ysbyty a gwella ohono.
 
28 Mehefin 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynigion newydd i wella ansawdd a llywodraethiant gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
27 Mehefin 2017
Mae Vaughan Gething, wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddileu’r cap ar gyflogau a sicrhau bod arian ar gael i Lywodraeth Cymru fel bod modd i staff GIG Cymru gael y codiad cyflog y maent yn ei haeddu.
 
26 Mehefin 2017
Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw bod William Horne wedi’i ailbenodi’n aelod dros Gymru ar yr Awdurdod Meinweoedd Dynol.  
 
26 Mehefin 2017
David O’Sullivan sydd wedi ei benodi'n Brif Gynghorydd Optometrig i Lywodraeth Cymru.
 
20 Mehefin 2017
Yn dilyn trafodaethau gyda'r gwneuthurwyr Roche, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd y cyffur canser y fron, Kadcyla® ar gael fel mater o drefn drwy GIG Cymru.
 
17 Mehefin 2017
Heddiw mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi cyhoeddi £850,000 i adeiladu Canolfan Maggie dros dro ar safle Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd.
 
16 Mehefin 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi penodi Cadeiryddion newydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 
16 Mehefin 2017
Bydd staff GIG Cymru yn cael cyfle i drafod materion sy'n bwysig iddyn nhw gyda'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, mewn digwyddiad yn Wrecsam heddiw.
 
13 Mehefin 2017
91% o leoedd hyfforddi Meddygon Teulu yng Nghymru wedi eu llenwi hyd yn hyn yn sgil cynnal ymgyrch hynod lwyddiannus i hyrwyddo Cymru ymhlith meddygon.
 
12 Mehefin 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ffrwyno'r defnydd o gontractau dim oriau a diogelu amser gofal yn y sector gofal cymdeithasol.
 
01 Mehefin 2017
Cyn i Gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr Menywod UEFA gael ei chynnal heno, mae Gweinidogion wedi dweud bod ganddi'r gallu i ysbrydoli menywod a merched o Gymru
 
01 Mehefin 2017
Eleni, bydd timau o Gymru yn cystadlu yn nhwrnamaint Cwpan y Byd i'r Digartref, diolch i £10,000 gan Lywodraeth Cymru.  
 
25 Mai 2017
Mae’r prosiect yn cael buddsoddiad o £2.5 miliwn dros gyfnod o dair blynedd i ariannu’r system newydd ar draws Cymru.  
 
25 Mai 2017
Mae'r Gweinidog Rebecca Evans wedi croesawu ymrwymiad newydd gan bartneriaid allweddol i sicrhau bod y bobl y mae angen cymorth arnynt yn ganolog i'r broses o gomisiynu gofal cymdeithasol.
 
18 Mai 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd wedi croesawu ystadegau newydd sy'n dangos perfformiad gwell gan y GIG mewn ystod o fesurau, er gwaethaf cynnydd yn y galw am wasanaethau ar hyd a lled Cymru.
 
18 Mai 2017
Bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru'n cael cymorth a chyngor cyson gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol drwy gydol eu blynyddoedd oedran ysgol
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2017
Ll M M I G S S
<< Mai    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i