Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Mawrth 2017
Mae'r nifer uchaf erioed o nyrsys, bydwragedd, ymgynghorwyr ysbyty a gweithwyr ambiwlans cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cyflogi gan y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.
 
28 Mawrth 2017
Mae staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru yn mynd i gael codiad cyflog o 1% a bod y rheini sy’n ennill lleiaf yn mynd i weld eu cyflogau’n codi i lefel y Cyflog Byw.
 
27 Mawrth 2017
Gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg fydd y rhai cyntaf i gael manteisio ar y cyfle i holi Mr Gething am y gwasanaeth
 
27 Mawrth 2017
Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi y bydd £7 miliwn ychwanegol yn cael ei neilltuo ar gyfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol.  
 
24 Mawrth 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn cyfrannu £10,000 o gyllid i alluogi tîm o Gymru i gystadlu yng Ngemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr yn Sheffield yr haf hwn.
 
24 Mawrth 2017
Rebecca Evans, Minister for Social Services and Public Health, has today (Friday 24 March) announced appointments to the Advisory Panel on Substance Misuse.
 
21 Mawrth 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn ymateb heddiw i'r adolygiad annibynnol o'r broses ar gyfer Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).
 
08 Mawrth 2017
Mae Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, yn croesawu adroddiad newydd ar gamddefnyddio sylweddau ymhlith oedolion dros 50 oed.
 
04 Mawrth 2017
Yn ei araith yng Nghynhadledd Flynyddol Pwyllgorau Meddygol Lleol Cymru, bydd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething yn cyhoeddi newidiadau i gytundebau meddygon teulu yn 2017/18.
 
03 Mawrth 2017
Yn ôl y Datganiad Blynyddol o Gynnydd: Cynllun Cyflawni Iechyd Anadlol cyntaf, a gafodd ei gyhoeddi heddiw, mae cyfraddau smygu yn disgyn.
 
01 Mawrth 2017
Mae cynigion wedi’u cyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru a fyddai'n galluogi pobl i gadw mwy o'u harian pan fyddant mewn gofal preswyl.
 
01 Mawrth 2017
Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, wedi dweud heddiw bod gan brosiect Doeth am Iechyd y potensial i drawsnewid iechyd a lles y genedl.
 
28 Chwefror 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi enwau aelodau'r bwrdd newydd sy'n gyfrifol am wella gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 
27 Chwefror 2017
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo bod y model newydd ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys yn cael ei roi ar waith yn ddi-oed.
 
27 Chwefror 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo £13.89 miliwn ar gyfer gwella gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
 
24 Chwefror 2017
Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.
 
22 Chwefror 2017
Mae ffigurau newydd yn dangos bod mwy o bractisau meddygon teulu yng Nghymru ar agor rhwng 8:00am a 6:30pm
 
20 Chwefror 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi pecyn gwerth £95 miliwn i gefnogi amrywiaeth o raglenni addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i