Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Medi 2017
Bydd plant ac athrawon yng Nghymru yn cael y gefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl sydd ei hangen arnynt mewn ysgolion.
 
20 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau chwilio am Gomisiynydd Pobl Hŷn nesaf Cymru.
 
19 Medi 2017
Lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd i ostwng nifer y bobl sy’n smygu i 16% erbyn 2020 er mwyn i Gymru ddod yn genedl iachach a di-fwg.  
 
04 Medi 2017
Ar 1 Rhagfyr 2015, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau.
 
01 Medi 2017
Bydd y fargen newydd yn galluogi Parafeddygon Band 5 presennol i ddringo i swydd newydd Parafeddyg Band 6.
 
25 Awst 2017
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth newydd ar gyfer hunaniaeth rywedd oedolion
 
21 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd prawf mwy diogel a chywir amsyndrom Down yn cael ei gynnig yng Nghymru.
 
17 Awst 2017
Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn rhoi i nyrsys cymunedol, timau iechyd meddwl a therapyddion yr offer digidol y mae arnynt eu hangen i gydweithio'n well.
 
16 Awst 2017
Bydd y cyllid yn ei gwneud yn bosib recriwtio staff arbenigol newydd ac i'r staff arbenigol presennol dreulio mwy o amser yn helpu pobl ifanc ag anhwylderau bwyta.  
 
14 Awst 2017
Bydd y gwasanaeth estynedig yn cael ei lansio'n swyddogol heddiw gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd.
 
10 Awst 2017
Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ddefnyddio i leihau amseroedd aros ym meysydd llawdriniaeth ddewisol, diagnosteg a therapïau sy'n ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi eu cynllunio.
 
08 Awst 2017
Mae'r lleoedd ychwanegol yn cael eu creu fel rhan o becyn buddsoddi ehangach i ddatblygu gwasanaethau deintyddol newydd a gwell i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
 
07 Awst 2017
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething ei fod yn neilltuo £1m ar gyfer gwella gwasanaethau Gofal Diwedd Oes yng Nghymru.  
 
02 Awst 2017
Bydd rheolau rhoi gwaed yng Nghymru yn caniatáu i ddynion hoyw a deurywiol i roi gwaed yn gynt o 2018, mae’r Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans wedi cyhoeddi.
 
26 Gorffennaf 2017
Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi cael diagnosis o fod yn ddall neu sydd wedi colli eu golwg o ganlyniad i ddiabetes bron wedi'i haneru ers cyflwyno rhaglen sgrinio retinopathi diabetig
 
25 Gorffennaf 2017
Cafodd prosiect Doeth am Iechyd Cymru ei lansio yn 2016 i astudio iechyd a lles pobl Cymru ac i helpu'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi lansio'r gwaith o adeiladu ysbyty newydd gwerth £350m, gyda'r cyfleusterau a'r offer diweddaraf, yng Nghwmbrân.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i