Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer Cymru wrth i’r DU baratoi i negodi ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
 
19 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog wedi ymweld heddiw â dau fusnes twristiaeth yn y Gogledd fydd yn ehangu ac yn tyfu yn 2017.
 
19 Ionawr 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi ymweld â phencadlys newydd GM Jones Ltd (GMJ) yn Llanrwst
 
04 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn dymuno Nadolig Llawen i Gymru.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae'r ysgol newydd fodern yn enghraifft o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cyfleusterau addysgu gorau i'r plant sydd eu hangen fwyaf, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae perthynas Llywodraeth Cymru gydag Aston Martin wedi ei gryfhau ymhellach heddiw yn dilyn gwerthu’r safle yn Sain Tathan i’r cwmni Prydeinig sy’n cynhyrchu ceir moethus.
 
13 Rhagfyr 2016
Mae’r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno rhaglen sylweddol i symleiddio’r llyfr statud.
 
12 Rhagfyr 2016
Llanrwst fydd yn cynnal digwyddiad cyntaf Cyfarfod Carwyn 2017, gan roi cyfle i breswylwyr Dyffryn Conwy gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’i holi.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi'r nesaf mewn cyfres o fuddsoddiadau sylweddol fel rhan o raglen barhaus o gefnogaeth i sicrhau dyfodol gwaith dur Tata yng Nghymru yn y tymor hir.
 
07 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi croesawu’r cytundeb rhwng Tata a’r undebau, gan ddweud ei fod yn gam enfawr tuag at sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant dur yng Nghymru.
 
05 Rhagfyr 2016
Travis Carter, naw oed, o Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw enillydd y gystadleuaeth i lunio cerdyn Nadolig Prif Weinidog Cymru.
 
04 Rhagfyr 2016
Bydd y DU yn gadael yr UE, ond ni chaiff Llywodraeth y DU ddechrau'r broses ar gyfer 'Brexit' drwy ddiystyru cyfreithiau a chonfensiynau cyfansoddiad Prydain, yn ôl y Cwnsler Cyffredinol.
 
25 Tachwedd 2016
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn pwysleisio pwysigrwydd Marchnad Sengl Ewrop a masnach rydd cyn Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.
 
18 Tachwedd 2016
Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru wedi cael yr hawl i gyfrannu yn apêl Llywodraeth y DU ynghylch Erthygl 50 ‘Brexit’ i’r Goruchaf Lys.
 
12 Tachwedd 2016
Bydd Bae Colwyn yn cael ei drawsnewid i gyrchfan wyliau sydd yn rhaid ymweld â hi - diolch i fuddsoddiad newydd
 
11 Tachwedd 2016
Bydd ysgol gynradd newydd gwerth £5.1m yn rhoi’r dechrau gorau posibl i fywydau plant Maesgeirchen, Bangor meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
11 Tachwedd 2016
"Bydd Cymru’n parhau i groesawu myfyrwyr tramor ar ôl Brexit, ac fe fydd Llywodraeth Cymru’n pwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad ydynt yn dioddef yn sgil cynlluniau i gyfyngu ar fewnfudo."
 
11 Tachwedd 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld ag arddangosfa 'Poppies: Weeping Window' yng Nghastell Caernarfon ar Ddiwrnod y Cadoediad.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2017
Ll M M I G S S
<< Rha    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i