Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Mawrth 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn galw ar Lywodraeth y DU i roi’r eglurder a’r sicrwydd sydd ei angen i fusnesau Cymru.
 
29 Mawrth 2017
“Fel arweinydd gwlad a bleidleisiodd i ymadael â’r UE, dw i’n gwbl ymroddedig i ddiogelu dyfodol Cymru. Byddwn ni’n ymateb i’r her ac yn gwneud popeth i gyflawni’r canlyniad gorau posibl i Gymru.”
 
24 Mawrth 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl Bro Morgannwg i sesiwn holi ac ateb ddydd Llun 3 Ebrill yn y Barri.
 
23 Mawrth 2017
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi’u cyhoeddi mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
20 Mawrth 2017
Bydd bargen ddinesig hanesyddol gwerth £1.3bn ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe yn trawsnewid economi'r De-orllewin, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
13 Mawrth 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl i sesiwn holi ac ateb a gynhelir ddydd Iau, 30 Mawrth yng Nghei Connah.
 
06 Mawrth 2017
Bydd cytundeb hanesyddol yn cael ei lofnodi gan Lywodraeth Cymru a chwmni Heathrow Airport Ltd er mwyn cefnogi twf economaidd a chwblhau'r drydedd redfa ym maes awyr Heathrow.
 
01 Mawrth 2017
Safle GE Aviation Wales fydd prif gyfleuster cynnal a chadw ac atgyweirio cwmni GE ar gyfer injan jet fwyaf y byd, a’r fwyaf effeithlon - y GE9X - diolch i becyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
28 Chwefror 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn teithio i'r Unol Daleithiau heddiw i gwrdd â chynrychiolwyr gwleidyddol ac arweinwyr busnes yn Washington ac Efrog Newydd.
 
24 Chwefror 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl yn Rhondda Cynon Taf i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau, 16 Mawrth ym Mhenygraig.
 
16 Chwefror 2017
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, deilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2017 heddiw, sef y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.
 
30 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn croesawu arweinwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i Gaerdydd heddiw i drafod ymadawiad Prydain â’r UE.
 
26 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2017 heddiw i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
26 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl Abertawe i sesiwn holi ac ateb, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Iau 16 Chwefror yng Ngorseinon.
 
24 Ionawr 2017
"Rydym yn croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys heddiw sy’n golygu y bydd yn rhaid i Lywodraeth y DU ofyn am gymeradwyaeth seneddol ar ffurf Bil cyn medru tanio Erthygl 50 i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd."
 
23 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer Cymru wrth i’r DU baratoi i negodi ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
 
19 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog wedi ymweld heddiw â dau fusnes twristiaeth yn y Gogledd fydd yn ehangu ac yn tyfu yn 2017.
 
19 Ionawr 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi ymweld â phencadlys newydd GM Jones Ltd (GMJ) yn Llanrwst
 
04 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn dymuno Nadolig Llawen i Gymru.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i