Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Mai 2016
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi cynllun newydd £36m sy’n cael cymorth gan yr UE i ddatblygu sgiliau ymchwil ac arloesi ar gyfer graddedigion
 
19 Mai 2016
Heddiw cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, ei Gabinet a’i Weinidogion newydd wrth i Lywodraeth Cymru ddechrau ar ei rhaglen uchelgeisiol i adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.
 
18 Mai 2016
Ar ôl cael ei enwebu yn Brif Weinidog Cymru, mae Carwyn Jones wedi rhestru ei flaenoriaethau ar gyfer 100 diwrnod cyntaf y Llywodraeth newydd.
 
06 Mai 2016
Ffurfir Llywodraeth Cynulliad Cymru newydd ar ôl gwybod y canlyniadau terfynol.
 
05 Ebrill 2016
Datganiad gan Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn dilyn cyfarfod gyda’r Prif Weinidog ar Tata
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
"Neges syml oedd gennyf i'r Prif Weinidog y bore ‘ma. Allwn ni ddim gadael i’r safleoedd hyn gau."
 
05 Ebrill 2016
Carwyn Jones yn siarad cyn cyfarfod gyda'r Prif Weinidog ynglŷn â Tata
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cyn ei gyfarfod â’r Prif Weinidog heddiw, mae Carwyn Jones y Prif Weinidog wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol
 
04 Ebrill 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar ddyfodol y diwydiant dur yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, heddiw wedi amlinellu’r camau sydd angen eu cymryd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei gweithfeydd (cyflwynwyd i Gynulliad Cymru yn Saesneg)
 
29 Mawrth 2016
Datganiad gan Lywodraethau Cymru a’r DU i gyhoeddiad Tata
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Datganiad gan Lywodraethau Cymru a’r DU:
 
24 Mawrth 2016
Hwb o £31m gan yr UE ar gyfer cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf yn Abertawe
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd y Carwyn Jones yn cyhoeddi buddsoddiad gwerth £31m gyda chefnogaeth yr UE ar gyfer cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe.
 
23 Mawrth 2016
Y Prif Weinidog yn rhoi cydnabyddiaeth swyddogol i llwyddiant ysgubol tîm pêl-droed Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Fe wnaeth y Prif Weinidog longyfarch tîm pêl-droed Cymru yn swyddogol ar ei lwyddiant ysgubol a hanesyddol wedi iddo gyrraedd y rowndiau terfynol mewn prif gystadleuaeth am y tro cyntaf ers 1958.
 
22 Mawrth 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar yr ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymateb i’r ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
 
22 Mawrth 2016
Creu cenhedlaeth newydd o geir cyflym TVR eiconig yng Nglyn Ebwy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cymorth Llywodraeth Cymru yn denu ail wneuthurwr ceir moethus Prydeinig i Gymru
 
17 Mawrth 2016
Ni ddylid bwrw ymlaen â Bil yr Undebau Llafur yn ôl y Prif Weinidog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Carwyn Jones heddiw ar Lywodraeth y DU i roi’r gorau i Fil yr Undebau Llafur ar ôl iddo gael ei drechu’n ysgubol ddoe yn Nhŷ’r Arglwyddi.
 
11 Mawrth 2016
Y Prif Weinidog yn agor canolfan gwerth £2.5 miliwn i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, gwnaeth y Prif Weinidog, Carwyn Jones agor cyfleuster newydd gwerth £2.5 miliwn i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
10 Mawrth 2016
Prif Weinidog Cymru yn dathlu enillwyr dewr, mentrus a rhagorol Gwobrau Dewi Sant 2016
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi cael eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
07 Mawrth 2016
“Y Bil y gallem ei gyflawni gyda’n gilydd” – Carwyn Jones
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru heddiw’n cyhoeddi Bil Cymru amgen yn lle bil drafft yr Ysgrifennydd Gwladol - un a fyddai’n darparu setliad datganoli sefydlog a hir ei barhad i bobl Cymru.
 
07 Mawrth 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â Merthyr heddiw i weld lansiad swyddogol safle General Dynamics Land Systems-UK.
 
29 Chwefror 2016
Chwifio'r faner dros Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae baneri traddodiadol sydd wedi'u gwneud â llaw y fenter hon i'w gweld yn fwy amlwg ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i faneri Cymru addurno adeiladau dros y byd.
 
24 Chwefror 2016
Y Prif Weinidog yn croesawu Aston Martin i Gymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bu y Prif Weinidog yn croesawu Aston Martin i Gymru wrth i’r gwneuthurwr ceir eiconig o Brydain gyhoeddi ei fod wedi dewis Sain Tathan ym Mro Morgannwg fel safle ei ail ganolfan weithgynhyrchu.
 
18 Chwefror 2016
Cronfa newydd gwerth £136m gyda chefnogaeth yr UE i helpu busnesau Cymru i dyfu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones gronfa newydd gwerth £136m gyda chefnogaeth yr UE i roi cyllid i fusnesau Cymru er mwyn helpu i ysgogi eu cynhyrchiant a thwf yr economi.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i