Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Chwefror 2018
Heddiw, mae dros 120 o berchnogion busnes a chynrychiolwyr y diwydiant yng Nghymru yn bresennol mewn cynhadledd fawr ar allforio yng Nghaerdydd.
 
15 Chwefror 2018
Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant 2018.
 
12 Chwefror 2018
Rhaid i Gymru ac Iwerddon gydweithio i oresgyn heriau masnach ar ôl Brexit.
 
05 Chwefror 2018
Bydd Ortho Clinical Diagnostics (Ortho) yn derbyn hyd at £960,000 o gyllid busnes gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn helpu i greu bron i 50 o swyddi newydd.
 
02 Chwefror 2018
Heddiw lansiodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer masnachu ar ôl gadael yr UE.
 
30 Ionawr 2018
Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi lansio Rhaglen 2018, sy’n amlinellu gweithgareddau eleni i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
29 Ionawr 2018
Prif Weinidog yn bresennol mewn gwasanaeth cenedlaethol yn Neuadd y Ddinas, i gofio'r holl bobl a ddioddefodd neu a fu farw dan erledigaeth y Natsïaid neu achosion eraill o hil-laddiad ar draws y byd.
 
23 Ionawr 2018
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu llwyddiant y Gronfa Triniaethau Newydd, gwerth £80m, wrth leihau'r amser y daw meddyginiaethau sy'n newid bywyd ar gael ar y GIG yng Nghymru.
 
22 Ionawr 2018
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi penodi seicolegydd a niwrowyddonydd o fri rhyngwladol, yr Athro Peter Halligan, i swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.
 
12 Ionawr 2018
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn Llydaw i lofnodi cytundeb newydd i gryfhau'r cysylltiadau rhwng Cymru a'r rhanbarth.
 
10 Ionawr 2018
Carwyn Jones wedi ymrwymo i ddarparu buddsoddiad ychwanegol i roi hwb i Forlyn Llanw Bae Abertawe, ac mae'n galw ar Lywodraeth y DU i roi golau gwyrdd i'r prosiect.
 
08 Ionawr 2018
Heddiw, mae’r  Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi hwb ariannol sylweddol i helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i gynllunio a pharatoi ar gyfer Brexit.
 
31 Rhagfyr 2017
Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae’n gyfle da i edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r deuddeg mis diwethaf ac edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae Syr Wyn Williams wedi cael ei benodi i rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
 
17 Rhagfyr 2017
£10 miliwn yn ychwanegol i gefnogi cenhadaeth Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru erbyn 2027.
 
15 Rhagfyr 2017
Ar 23 Tachwedd, fe wnaeth y Prif Weinidog gyfeirio ei hunan am gyngor o dan God y Gweinidogion ynglŷn â’r atebion a roddwyd i Aelodau’r Cynulliad yn 2014 a 2017.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.
 
07 Rhagfyr 2017
Bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld ag Ysgol Gynradd Llanyrafon yng Nghwmbrân i gyhoeddi enw enillydd ei gystadleuaeth Cerdyn Nadolig.
 
30 Tachwedd 2017
Datganiad yn dilyn cyfarfod rhwng Prif Weinidog a Prif Ysgrifennydd Gwladol.
 
27 Tachwedd 2017
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu ei gwaith dramor er mwyn rhoi hwb i fasnach a mewnfuddsoddiad yn dilyn Brexit.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i