Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi croesawu’r cytundeb rhwng Tata a’r undebau, gan ddweud ei fod yn gam enfawr tuag at sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant dur yng Nghymru.
 
05 Rhagfyr 2016
Travis Carter, naw oed, o Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw enillydd y gystadleuaeth i lunio cerdyn Nadolig Prif Weinidog Cymru.
 
04 Rhagfyr 2016
Bydd y DU yn gadael yr UE, ond ni chaiff Llywodraeth y DU ddechrau'r broses ar gyfer 'Brexit' drwy ddiystyru cyfreithiau a chonfensiynau cyfansoddiad Prydain, yn ôl y Cwnsler Cyffredinol.
 
25 Tachwedd 2016
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn pwysleisio pwysigrwydd Marchnad Sengl Ewrop a masnach rydd cyn Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.
 
18 Tachwedd 2016
Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru wedi cael yr hawl i gyfrannu yn apêl Llywodraeth y DU ynghylch Erthygl 50 ‘Brexit’ i’r Goruchaf Lys.
 
12 Tachwedd 2016
Bydd Bae Colwyn yn cael ei drawsnewid i gyrchfan wyliau sydd yn rhaid ymweld â hi - diolch i fuddsoddiad newydd
 
11 Tachwedd 2016
Bydd ysgol gynradd newydd gwerth £5.1m yn rhoi’r dechrau gorau posibl i fywydau plant Maesgeirchen, Bangor meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
11 Tachwedd 2016
"Bydd Cymru’n parhau i groesawu myfyrwyr tramor ar ôl Brexit, ac fe fydd Llywodraeth Cymru’n pwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad ydynt yn dioddef yn sgil cynlluniau i gyfyngu ar fewnfudo."
 
11 Tachwedd 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld ag arddangosfa 'Poppies: Weeping Window' yng Nghastell Caernarfon ar Ddiwrnod y Cadoediad.
 
10 Tachwedd 2016
Mae'r grŵp diwydiannol a metelau, Liberty House, wedi ailagor gwaith dur y Cymoedd yn swyddogol heddiw, flwyddyn ar ôl i'r cwmni blaenorol fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
 
09 Tachwedd 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi mai Shan Morgan fydd Ysgrifennydd Parhaol nesaf Llywodraeth Cymru
 
04 Tachwedd 2016
"Rwy’n bwriadu gwneud cais am ganiatâd i ymyrryd yn yr apêl arfaethedig gerbron y Goruchaf Lys"
 
03 Tachwedd 2016
Bydd digwyddiad nesaf Cyfarfod Carwyn yn cael ei gynnal yng Nghaerffili ar 17 Tachwedd
 
03 Tachwedd 2016
"Mae penderfyniad yr Uchel Lys yn gwbl glir – ni all Llywodraeth y DU ddechrau Erthygl 50 drwy ddefnyddio uchelfraint y Goron."
 
25 Hydref 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar cyhoeddiad heddiw am Heathrow.
 
24 Hydref 2016
"Mae cryn dipyn o ansicrwydd o hyd o gyfeiriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch beth yn union sy’n cyfri fel llwyddiant."
 
20 Hydref 2016
Yfory, bydd hi’n 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, pan gafodd 144 o bobl eu lladd, gan gynnwys 116 o blant.
 
19 Hydref 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol eleni.
 
19 Hydref 2016
Am y seithfed mis yn olynol, mae Cymru wedi gwneud yn well na gweddill y DU o ran y gostyngiad yn y gyfradd ddiweithdra
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2016
Ll M M I G S S
<< Tac    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i