Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Mehefin 2015
Bydd adeiladu a rhedeg Wylfa Newydd ar Ynys Môn yn cynnig cyfleoedd real i’r Gogledd, meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw (Iau, 18 Mehefin) yn ystod ei ymweliad â’r safle.
 
17 Mehefin 2015
Ar drothwy agoriad swyddogol Gwynt y Môr – y fferm wynt ar y môr fwyaf ond un yn y byd -dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog bod y Gogledd yn lle pwysig iawn ar gyfer ynni.
 
16 Mehefin 2015
Heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones fod mwy na 95 y cant o ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyflawni, neu ar y llwybr cywir i gael eu cyflawni.
 
15 Mehefin 2015
Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod mewnfuddsoddi wedi torri pob record.
 
11 Mehefin 2015
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn agor Gorsaf newydd Tref Glynebwy yn swyddogol. Mae Llyowdraeth Cymru wedi buddsoddi £11.5 miliwn ac i wella’r cledrau ac adeiladu’r orsaf newydd.
 
22 Mai 2015
Mae Eisteddfod yr Urdd yn ddathliad unigryw o’n hiaith a’n diwylliant. Dyna ddywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, wrth iddo roi ei ddymuniadau gorau am ŵyl lwyddiannus ar drothwy’r Eisteddfod
 
20 Mai 2015
Heddiw, cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones drafodaethau gyda Matthew Barzun, Llysgennad yr Unol Daleithiau i’r Deyrnas Unedig, i gryfhau perthynas hirdymor Cymru ac America.
 
19 Mai 2015
Bydd cwmni ynni o Sweden yn agor ei bencadlys yn y DU yn y Gogledd ar ôl cael £9.5 miliwn gan yr UE i ddatblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn oddi ar arfordir Caergybi.
 
06 Mai 2015
Heddiw, amlinellodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiadau ledled Cymru i goffáu 70 mlynedd ers Diwrnod VE.
 
29 Ebrill 2015
Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi rhoi Cydsyniad Brenhinol i ddau ddarn pwysig o ddeddfwriaeth.
 
23 Ebrill 2015
Prif Weinidog i fynychu dadorchuddio cerflun Cofio Pob Dyn y Lleng Brydeinig Frenhinol
 
23 Ebrill 2015
Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw fod Cymru ar ei hennill o fod yn rhan o Ewrop ffyniannus
 
23 Ebrill 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi £144 miliwn o fuddsoddiad gan yr UE a Llywodraeth Cymru i greu dros 50,000 o brentisiaethau yng Nghymru.
 
14 Ebrill 2015
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau i goffáu a dathlu 70 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (Diwrnod VE).
 
26 Mawrth 2015
Bydd Carwyn Jones yn datgan heddiw ei fod yn credu yn y Deyrnas Unedig ond bod yn rhaid iddi addasu i setliad cyfansoddiadol sy’n newid.
 
16 Mawrth 2015
Mae hud y ffilmiau ar fin cychwyn yn Pinewood Studio Cymru wrth i’r Prif Weinidog Carwyn Jones ymweld â’r cyfleusterau newydd penigamp yng Nghaerdydd
 
12 Mawrth 2015
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi’u cyhoeddi mewn digwyddiad crand yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
12 Mawrth 2015
Mae cyfraith newydd a fydd yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru, a sicrhau mynediad parhaus a theg at addysg ar lefel brifysgol wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi Y Frenhines.
 
09 Mawrth 2015
Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi mai Jason Mohammad ac Angharad Mair fydd yn arwain y seremoni wobrwyo fawreddog ac yn cyfarch yr ymgeiswyr a’r enillwyr.
 
05 Mawrth 2015
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu’r newyddion am blannu dwy filiwn o goed yn Uganda diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect amgylcheddol Maint Cymru.
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2015
Ll M M I G S S
<< Mai    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i