Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Mawrth 2017
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi’u cyhoeddi mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
20 Mawrth 2017
Bydd bargen ddinesig hanesyddol gwerth £1.3bn ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe yn trawsnewid economi'r De-orllewin, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
13 Mawrth 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl i sesiwn holi ac ateb a gynhelir ddydd Iau, 30 Mawrth yng Nghei Connah.
 
06 Mawrth 2017
Bydd cytundeb hanesyddol yn cael ei lofnodi gan Lywodraeth Cymru a chwmni Heathrow Airport Ltd er mwyn cefnogi twf economaidd a chwblhau'r drydedd redfa ym maes awyr Heathrow.
 
01 Mawrth 2017
Safle GE Aviation Wales fydd prif gyfleuster cynnal a chadw ac atgyweirio cwmni GE ar gyfer injan jet fwyaf y byd, a’r fwyaf effeithlon - y GE9X - diolch i becyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
28 Chwefror 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn teithio i'r Unol Daleithiau heddiw i gwrdd â chynrychiolwyr gwleidyddol ac arweinwyr busnes yn Washington ac Efrog Newydd.
 
24 Chwefror 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl yn Rhondda Cynon Taf i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau, 16 Mawrth ym Mhenygraig.
 
16 Chwefror 2017
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, deilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2017 heddiw, sef y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.
 
30 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn croesawu arweinwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i Gaerdydd heddiw i drafod ymadawiad Prydain â’r UE.
 
26 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2017 heddiw i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
26 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl Abertawe i sesiwn holi ac ateb, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Iau 16 Chwefror yng Ngorseinon.
 
24 Ionawr 2017
"Rydym yn croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys heddiw sy’n golygu y bydd yn rhaid i Lywodraeth y DU ofyn am gymeradwyaeth seneddol ar ffurf Bil cyn medru tanio Erthygl 50 i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd."
 
23 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer Cymru wrth i’r DU baratoi i negodi ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
 
19 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog wedi ymweld heddiw â dau fusnes twristiaeth yn y Gogledd fydd yn ehangu ac yn tyfu yn 2017.
 
19 Ionawr 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi ymweld â phencadlys newydd GM Jones Ltd (GMJ) yn Llanrwst
 
04 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn dymuno Nadolig Llawen i Gymru.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae'r ysgol newydd fodern yn enghraifft o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cyfleusterau addysgu gorau i'r plant sydd eu hangen fwyaf, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae perthynas Llywodraeth Cymru gydag Aston Martin wedi ei gryfhau ymhellach heddiw yn dilyn gwerthu’r safle yn Sain Tathan i’r cwmni Prydeinig sy’n cynhyrchu ceir moethus.
 
13 Rhagfyr 2016
Mae’r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno rhaglen sylweddol i symleiddio’r llyfr statud.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i