Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Medi 2016
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn arwain cyfarfod cyntaf y Grŵp Cynghori ar Ewrop heddiw.
 
20 Medi 2016
Mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu cynllun pum mlynedd i ddarparu mwy o swyddi o ansawdd gwell, gwella a diwygio gwasanaethau cyhoeddus, ac adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.
 
18 Medi 2016
Bydd cyfle i croesawu cystadleuwyr ac enillwyr gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio yn ôl adref ar ddydd Iau 29 Medi.
 
15 Medi 2016
Mae Gogledd Cymru ar agor am fusnes ac yn barod i adeiladu ar ei enw da, meddai’r Prif Weinidog Carwyn Jones cyn iddo ymweld ag ardal Wrecsam heddiw.
 
14 Medi 2016
Mae'r farchnad lafur yng Nghymru yn dal i berfformio’n gadarn iawn wrth i’n ffigurau diweithdra, sy’n syrthio, ragori ar weddill y DU am y chweched mis yn olynol.
 
13 Medi 2016
Mae sicrhau mynediad rhydd at farchnad sengl Ewrop yn ‘hanfodol’ i ddyfodol economaidd Cymru wedi Brexit, yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones.
 
09 Medi 2016
Penodwyd Julie Morgan AC fel Cadeirydd newydd pwyllgor sy’n helpu i sicrhau bod Cymru’n manteisio i’r eithaf ar Gronfeydd yr UE.
 
09 Medi 2016
“Sicrhau lle Cymru ym marchnad sengl Ewrop, diwygio'r Deyrnas Unedig i fod yn undeb fwy ffederal, ac adeiladu cysylltiadau cryfach gyda'r Unol Daleithiau - dyna fy nodau ar gyfer Cymru”
 
08 Medi 2016
Buddsoddiad mawr ac ehangiad i safle Zimmer Biomet ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn diogelu 50 o swyddi ac yn creu 39 o swyddi newydd.
 
06 Medi 2016
Mae'r Prif Weinidog wedi dymuno'n dda i athletwyr Paralympaidd Cymru yn Rio de Janeiro.
 
05 Medi 2016
"Mae Cymru'n barod i drafod busnes" – dyna yw'r neges y bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ei danfon i Ogledd America heddiw.
 
30 Awst 2016
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd digwyddiad nesaf Cyfarfod Carwyn, a’r cyntaf yn ystod tymor y Cynulliad hwn, yn cael ei gynnal yn Wrecsam.
 
30 Awst 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi “bwrw iddi’n syth” yn ystod ei 100 diwrnod cyntaf wrth roi ar waith ei rhaglen uchelgeisiol o greu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy, meddai Carwyn Jones.
 
24 Awst 2016
Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2017 ar agor, ac mae tîm rhagorol yn ei le yn barod i ddarganfod pwy yw’r bobl yng Nghymru sy’n gwneud pethau eithriadol.
 
17 Awst 2016
Mae’r farchnad lafur yng Nghymru yn parhau i berfformio yn gryf gyda chyfradd ddiweithdra o 4.3%, sy’n is na chyfartaledd y DU am bum mis yn olynol.
 
13 Awst 2016
“Er bod y cyhoeddiad heddiw'n gam i'r cyfeiriad iawn ac yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i fusnesau, sefydliadau a chymunedau sy'n derbyn cyllid yr UE, nid yw'n ddigon."
 
09 Awst 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn sefydlu grŵp cynghori arbenigol i sicrhau'r canlyniad gorau posibl i Gymru o'r trafodaethau a gynhelir cyn hir ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd.
 
05 Awst 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi dymuno'n dda i athletwyr Olympaidd Cymru yng Ngemau Rio.
 
25 Gorffennaf 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi cynllun i godi hyder byd busnes a chronfa newydd i gefnogi twf a swyddi fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i ganlyniad y refferendwm.
 
22 Gorffennaf 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi galw cyfarfod eithriadol o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig i drafod canlyniad refferendwm yr UE.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i