Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Chwefror 2015
Bu'r ddraig goch yn rhuo yn Wall Street
 
27 Chwefror 2015
Llywodraeth Cymru yw’r diweddaraf mewn cyfres o sefydliadau mawr Cymru i symud i barthau .cymru a .wales.
 
25 Chwefror 2015
Heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod cwmni awyrofod mawr rhyngwladol o UDA yn buddsoddi miliynau i ehangu yng Ngogledd Cymru.
 
25 Chwefror 2015
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn hedfan i Unol Daleithiau’r America heddiw i ddathlu ac adeiladu ar y cysylltiadau economaidd a hanesyddol cryf rhwng Cymru ac America.
 
13 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant 2015.
 
12 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi'r Frenhines wedi derbyn ei argymhelliad bod Mr Meilyr Rowlands yn cael ei benodi’n Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
 
09 Chwefror 2015
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi mai Valero a Western Power Distribution fydd yn noddi prif seremoni gyflwyno Gwobrau Dewi Sant.
 
06 Chwefror 2015
Bydd adegau allweddol yn hanes Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn chwarae rhan bwysig yn y digwyddiadau eleni i gofnodi canmlwyddiant y brwydo. Dyna ddywed Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
05 Chwefror 2015
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dymuno’n dda i dîm rygbi Cymru ar gyfer twrnamaint y Chwe Gwlad a fydd yn dechrau heno yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.
 
05 Chwefror 2015
Mae James Fisher Nuclear (JFN) wedi dewis ehangu ei chanolfan yng Nghymru, i ail-leoli i safle mwy yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, gan greu 36 o swyddi hyfedr gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
05 Chwefror 2015
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyhoeddi bod y gwaith wedi dechrau i ddatblygu’r safle cyflogi strategol mwyaf yn y gogledd gyda’r potensial i greu 5,000 o swyddi.
 
26 Ionawr 2015
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths yn bresennol yng nghoffâd cenedlaethol Cymru o Ddiwrnod Cofio'r Holocost yng Nghaerdydd.
 
26 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cynnal ei gynhadledd newyddion gyntaf o 2015.
 
19 Ionawr 2015
Bu Prif Weinidog Québec, a Phrif Weinidog Cymru, yn dyst i arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hanesyddol rhwng Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, a’r ganolfan gyfatebol yn Québec, Sherbrooke Innopole.
 
16 Ionawr 2015
Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Hydref o 620 o swyddi newydd ar safle CGI o Montreal ym Mhen-y-bont ar Ogwr,aeth Prif Weinidog Québec Philippe Couillard a Phrif Weinidog ar ymweliad â’r cwmni.
 
12 Ionawr 2015
Heddiw bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn dadorchuddio cadair sy’n gopi trawiadol chwe throedfedd o Gadair Ddu wreiddiol y bardd Hedd Wyn, a wnaed drwy dechnoleg argraffu 3D.
 
12 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyfarfod â Hannah Lloyd, sy’n fam i blentyn ifanc, i weld sut y mae cynllun gan Lywodraeth Cymru i droi adeiladau gwag yn gartrefi fforddiadwy yn helpu teuluoedd.
 
12 Ionawr 2015
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi bod i ymweld â chwmni teuluol Dale Sailing sy’n gwneud cychod hwylio yn Neyland.
 
12 Ionawr 2015
HSBC, un o gwmnïau bancio a gwasanaethau ariannol mwyaf y byd a’r arbenigwyr cyfathrebu, Golley Slater yn cyd-noddi digwyddiad i gyhoeddi enwau’r rhai sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Dewi Sant
 
07 Ionawr 2015
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn ymweld â’r cwmni wrth iddo fynd ati i ehangu ei weithrediadau busnes yn eu Canolfan Ragoriaeth.
 
Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i