Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Tachwedd 2015
Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cymryd camau i rwystro bil dadleuol, sef Bil Undebau Llafur Llywodraeth y DU.
 
19 Tachwedd 2015
Y Prif Weinidog yn agor Adran Cleifion Allanol newydd gwerth £60 miliwn yn Ysbyty Treforys
 
14 Tachwedd 2015
Mae Prif Weindiog Cymru wedi deud bod pobol Cymru yn sefyll mewn undod a phobol Ffrainc heddiw.
 
14 Tachwedd 2015
Mae derbyniad ar gyfer tîm pêl-droed Cymru , a oedd i'w gynnal gan Brif Weinidog Cymru, wedi cael ei ohirio heddiw fel arwydd o barch i’r rheini a fu farw ac anafwyd yn yr ymosodiadau ym Mharis.
 
12 Tachwedd 2015
Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones y bydd Canolfan Jesse Hughes yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o roi dechrau teg i blant yr ardal, a hithau newydd gael ei hailwampio a'i hehangu.
 
12 Tachwedd 2015
Mae ffigurau swyddogol gan Lywodraeth y DU yn dangos bod gwariant y pen ar iechyd yn uwch yng Nghymru ac mae’r gwariant wedi cynyddu yn gyflymach yma nag yn unrhyw ran arall o’r DU.
 
29 Hydref 2015
Ydych chi eisiau holi Llywodraeth Cymru am bwnc llosg? Dewch i ddigwyddiad Cyfarfod Carwyn yng Nghaergybi.
 
26 Hydref 2015
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu enwi Caerdydd fel ‘canolfan ragoriaeth’ mewn rhwydwaith o ganolfannau i ddatblygu meddygaeth fanwl ledled y DU.
 
23 Hydref 2015
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi mwy na £1.4 miliwn i ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Isranbarthol newydd ar gyfer Gofal Newyddenedigol Dwys yn y Gogledd.
 
22 Hydref 2015
Mae hwb gwerth £10 miliwn ar gyfer datblygu Parc Gwyddoniaeth Menai wedi’i gyhoeddi gan y Prif Weinidog Carwyn Jones.
 
19 Hydref 2015
Mae cynlluniau newydd sy’n nodi sut i fesur cynnydd cenedl wedi’u datgelu heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
13 Hydref 2015
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi llongyfarch tîm pêl-droed Cymru ar ei gamp hanesyddol wedi iddo ennill ei le yng nghystadleuaeth Ewro 2016.
 
13 Hydref 2015
Cymru’n llawn pobl wych sy’n gwneud pethau eithriadol, meddai’r Prif Weinidog
 
12 Hydref 2015
Cafodd y safle newydd gwerth £45 miliwn ei agor yn swyddogol heddiw gan y Prif Weinidog a'r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis.
 
10 Hydref 2015
Mae llwyddiannau anhygoel unigolion, timau a’n timau cenedlaethol ar y maes chwarae yn ddiweddar wedi helpu i godi proffil Cymru’n uwch nag erioed, meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
08 Hydref 2015
Cafodd cyfleuster peirianneg modern newydd yn y Drenewydd ei agor yn swyddogol heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
08 Hydref 2015
Wrth i’r Prif Weinidog gymryd rhan yn y pumed digwyddiad Cyfarfod Carwyn yn Aberystwyth, cyhoeddwyd dau ddyddiad arall ar gyfer y sesiynau holi ac ateb poblogaidd.
 
21 Medi 2015
Gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd a buddsoddiad o’r sector preifat, mae Llywodraeth Cymru’n lansio dau brosiect arloesi newydd sbon: SMARTCymru a SMARTArbenigedd.
 
18 Medi 2015
Heddiw, dymunodd Carwyn Jones bob hwyl i dîm Cymru yn ei ymdrechion i ennill Cwpan Webb Ellis a thynnodd sylw at y buddion a ddaw yn sgil cynnal digwyddiad o’r fath yng Nghymru.
 
18 Medi 2015
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn croesawu Dirprwy Brif Weinidog Gweriniaeth Pobl Tsieina, Liu Yandong, i Gymru ar ymweliad o un o wledydd mwyaf pwerus y byd.
 
Tudalen 1 o 32 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2015
Ll M M I G S S
<< Tac    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i