Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
11 Chwefror 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi bod ar daith o set The Collection yn Stiwdios Bae Abertawe. Mae sgiliau'r criw o Gymru sy'n gyfrifol am y set wedi cael clod mawr gan bennaeth y cynhyrchiad.
 
10 Chwefror 2016
Heddiw bydd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru’n dathlu llwyddiant sector TGCh Cymru sy’n tyfu’n gyflym wrth iddo agor yn swyddogol ganolfan newydd Capgemini.
 
05 Chwefror 2016
Bydd canolfan newydd a adeiladwyd yn arbennig yn Nhalysarn, Gwynedd, yn helpu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant yr ardal, meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
05 Chwefror 2016
Bydd meithrinfa Derwen Deg yng Nghyffordd Llandudno yn gaffaeliad pwysig i ardal arfordir y Gogledd, yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
04 Chwefror 2016
Mae Triumph Actuation Systems-UK & IOM wedi sicrhau archeb fawr newydd gan un o Gontractwyr Blaenllaw yr UDA. Bydd y gwaith yn golygu Cydosod a Phrofi Rhannau o Reolyddion Injans Tyrbinau Nwy.
 
04 Chwefror 2016
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn cyhoeddi heddiw bod y gwaith i wella’r system ddraenio ar yr A55 i leihau llifogydd ar y ffordd yn y dyfodol yn cael ei ddwyn ymlaen.
 
02 Chwefror 2016
Bydd y Prif Weinidog yn herio y rhai hynny sy’n beirniadu’r GIG yng Nghymru, gan dynnu sylw at y cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a chlinigwyr, a’u hymrwymiad ar y cyd i driniaeth o safon uchel
 
28 Ionawr 2016
Heddiw mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2016 - cyfres o ddigwyddiadau i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
22 Ionawr 2016
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn cyhoeddi heddiw (25 Ionawr) bod yr UE yn neilltuo £7.5m ar gyfer canolfan ymchwil beirianyddol newydd.
 
20 Ionawr 2016
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi cyhoeddi enwau'r teilyngwyr yng Ngwobrau Dewi Sant 2016.
 
11 Ionawr 2016
Heddiw, cyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru y bydd digwyddiad Cyfarfod Carwyn yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Castell-nedd, ddydd Llun, 25 Ionawr.
 
04 Ionawr 2016
Cyn ymweliad â’r ardaloedd ddioddefodd oherwydd y llifogydd yn y Gogledd, dywedodd y Prif Weinidog y caiff £2.3 miliwn ei wario i gefnogi cymunedau ledled y wlad sydd mewn perygl o dioddef llifogydd.
 
01 Ionawr 2016
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi bod yn edrych nôl ar flwyddyn lwyddiannus yn 2015 ac wedi dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bobl Cymru.
 
23 Rhagfyr 2015
Neges Nadolig y Prif Weinidog, Carwyn Jones i bobl Cymru
 
18 Rhagfyr 2015
Yn 2014, enillodd General Dynamics UK gontract gwerth £3.5 biliwn i ddarparu 589 o gerbydau SCOUT (neu cerbydau AJAX, wrth eu henw newydd) i Fyddin Prydain.
 
09 Rhagfyr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi agor campws newydd gwerth £20 miliwn Y Gwyndy yng Nghaerffili heddiw.
 
30 Tachwedd 2015
Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru wedi galw am newidiadau sylweddol i'r setliad datganoli. Dywedodd nad yw'r model cyfredol o bwerau prin a chyfyngedig yn rhesymegol
 
20 Tachwedd 2015
Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cymryd camau i rwystro bil dadleuol, sef Bil Undebau Llafur Llywodraeth y DU.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i