Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Mai 2015
Heddiw, cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones drafodaethau gyda Matthew Barzun, Llysgennad yr Unol Daleithiau i’r Deyrnas Unedig, i gryfhau perthynas hirdymor Cymru ac America.
 
19 Mai 2015
Bydd cwmni ynni o Sweden yn agor ei bencadlys yn y DU yn y Gogledd ar ôl cael £9.5 miliwn gan yr UE i ddatblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn oddi ar arfordir Caergybi.
 
06 Mai 2015
Heddiw, amlinellodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiadau ledled Cymru i goffáu 70 mlynedd ers Diwrnod VE.
 
29 Ebrill 2015
Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi rhoi Cydsyniad Brenhinol i ddau ddarn pwysig o ddeddfwriaeth.
 
23 Ebrill 2015
Prif Weinidog i fynychu dadorchuddio cerflun Cofio Pob Dyn y Lleng Brydeinig Frenhinol
 
23 Ebrill 2015
Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw fod Cymru ar ei hennill o fod yn rhan o Ewrop ffyniannus
 
23 Ebrill 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi £144 miliwn o fuddsoddiad gan yr UE a Llywodraeth Cymru i greu dros 50,000 o brentisiaethau yng Nghymru.
 
14 Ebrill 2015
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau i goffáu a dathlu 70 mlynedd ers Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (Diwrnod VE).
 
26 Mawrth 2015
Bydd Carwyn Jones yn datgan heddiw ei fod yn credu yn y Deyrnas Unedig ond bod yn rhaid iddi addasu i setliad cyfansoddiadol sy’n newid.
 
16 Mawrth 2015
Mae hud y ffilmiau ar fin cychwyn yn Pinewood Studio Cymru wrth i’r Prif Weinidog Carwyn Jones ymweld â’r cyfleusterau newydd penigamp yng Nghaerdydd
 
12 Mawrth 2015
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi’u cyhoeddi mewn digwyddiad crand yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
12 Mawrth 2015
Mae cyfraith newydd a fydd yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru, a sicrhau mynediad parhaus a theg at addysg ar lefel brifysgol wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi Y Frenhines.
 
09 Mawrth 2015
Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi mai Jason Mohammad ac Angharad Mair fydd yn arwain y seremoni wobrwyo fawreddog ac yn cyfarch yr ymgeiswyr a’r enillwyr.
 
05 Mawrth 2015
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu’r newyddion am blannu dwy filiwn o goed yn Uganda diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect amgylcheddol Maint Cymru.
 
27 Chwefror 2015
Bu'r ddraig goch yn rhuo yn Wall Street
 
27 Chwefror 2015
Llywodraeth Cymru yw’r diweddaraf mewn cyfres o sefydliadau mawr Cymru i symud i barthau .cymru a .wales.
 
25 Chwefror 2015
Heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod cwmni awyrofod mawr rhyngwladol o UDA yn buddsoddi miliynau i ehangu yng Ngogledd Cymru.
 
25 Chwefror 2015
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn hedfan i Unol Daleithiau’r America heddiw i ddathlu ac adeiladu ar y cysylltiadau economaidd a hanesyddol cryf rhwng Cymru ac America.
 
13 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant 2015.
 
12 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi'r Frenhines wedi derbyn ei argymhelliad bod Mr Meilyr Rowlands yn cael ei benodi’n Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i