Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Gorffennaf 2015
Ym 1865, hwyliodd 160 o ymfudwyr ar y Mimosa ac ymsefydlu ar arfordir Talaith Chubut ym Mhatagonia.
 
22 Gorffennaf 2015
Bydd Ysgol Uwchradd newydd y Rhyl yn cynnig cyfleusterau modern o’r radd flaenaf i bobl ifanc y Rhyl yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, sydd ar ymweliad â’r safle heddiw.
 
15 Gorffennaf 2015
Ydych chi ar dân eisiau gofyn cwestiwn i Lywodraeth Cymru? Oes problemau yn eich cymuned rydych chi am eu trafod?
 
14 Gorffennaf 2015
Mae gwefan newydd wedi cael ei lansio i helpu pobl i ddeall yn well sut mae cyfreithiau yng Nghymru yn dechrau tyfu ar wahân i weddill y DU.
 
13 Gorffennaf 2015
Heddiw, mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi lansio agenda ryngwladol Llywodraeth Cymru, Cymru yn y Byd.
 
01 Gorffennaf 2015
First Minister of Wales, Carwyn Jones has today responded to the Airports Commission report on a proposed third runway at Heathrow Airport
 
01 Gorffennaf 2015
Ydych chi eisiau holi Llywodraeth Cymru am bwnc llosg? Dewch i un o ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn.
 
18 Mehefin 2015
Bydd adeiladu a rhedeg Wylfa Newydd ar Ynys Môn yn cynnig cyfleoedd real i’r Gogledd, meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw (Iau, 18 Mehefin) yn ystod ei ymweliad â’r safle.
 
17 Mehefin 2015
Ar drothwy agoriad swyddogol Gwynt y Môr – y fferm wynt ar y môr fwyaf ond un yn y byd -dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog bod y Gogledd yn lle pwysig iawn ar gyfer ynni.
 
16 Mehefin 2015
Heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones fod mwy na 95 y cant o ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyflawni, neu ar y llwybr cywir i gael eu cyflawni.
 
15 Mehefin 2015
Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod mewnfuddsoddi wedi torri pob record.
 
11 Mehefin 2015
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn agor Gorsaf newydd Tref Glynebwy yn swyddogol. Mae Llyowdraeth Cymru wedi buddsoddi £11.5 miliwn ac i wella’r cledrau ac adeiladu’r orsaf newydd.
 
22 Mai 2015
Mae Eisteddfod yr Urdd yn ddathliad unigryw o’n hiaith a’n diwylliant. Dyna ddywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, wrth iddo roi ei ddymuniadau gorau am ŵyl lwyddiannus ar drothwy’r Eisteddfod
 
20 Mai 2015
Heddiw, cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones drafodaethau gyda Matthew Barzun, Llysgennad yr Unol Daleithiau i’r Deyrnas Unedig, i gryfhau perthynas hirdymor Cymru ac America.
 
19 Mai 2015
Bydd cwmni ynni o Sweden yn agor ei bencadlys yn y DU yn y Gogledd ar ôl cael £9.5 miliwn gan yr UE i ddatblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn oddi ar arfordir Caergybi.
 
06 Mai 2015
Heddiw, amlinellodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiadau ledled Cymru i goffáu 70 mlynedd ers Diwrnod VE.
 
29 Ebrill 2015
Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi rhoi Cydsyniad Brenhinol i ddau ddarn pwysig o ddeddfwriaeth.
 
23 Ebrill 2015
Prif Weinidog i fynychu dadorchuddio cerflun Cofio Pob Dyn y Lleng Brydeinig Frenhinol
 
23 Ebrill 2015
Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones heddiw fod Cymru ar ei hennill o fod yn rhan o Ewrop ffyniannus
 
23 Ebrill 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi £144 miliwn o fuddsoddiad gan yr UE a Llywodraeth Cymru i greu dros 50,000 o brentisiaethau yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 30 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2015
Ll M M I G S S
<< Gor    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i