Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Tachwedd 2017
Brexit a pherthynas Cymru gydag Ewrop fydd ar frig yr agenda pan fydd gwleidyddion o bob cwr o'r cyfandir yn cyfarfod y Prif Weinidog, Carwyn Jones yng Nghaerdydd heddiw
 
09 Tachwedd 2017
Datganiad gan y Prif Weinidog yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.
 
07 Tachwedd 2017
Datganiad gan y Prif Weinidog yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.
 
03 Tachwedd 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cyhoeddi tîm Gweinidogol newydd heddiw gan gydbwyso profiad a sefydlogrwydd gydag egni a brwdfrydedd ffres.
 
02 Tachwedd 2017
Galw o'r newydd ar i Gymru reoli faint o dreth a delir ar hediadau wrth i arbenigwyr annibynnol ganfod y bydd datganoli o fudd i Dde Cymru a De-orllewin Lloegr
 
01 Tachwedd 2017
Mae cwmni o Gaerffili yn creu 80 o swyddi newydd i ymladd yn erbyn masnach nwyddau ffug
 
24 Hydref 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn galw ar Lywodraeth y DU i roi'r gorau i sylwadau diofal ynghylch methu â dod i gytundeb gyda'r Undeb Ewropeaidd, a throi yn ôl at drafodaethau difrifol.
 
05 Hydref 2017
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn agor campws newydd £22 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr yn swyddogol.
 
27 Medi 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl ym Mhowys i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau 12 Hydref.
 
25 Medi 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol ar gyfer 2017.
 
19 Medi 2017
Mae Prif Weinidogion Cymru a'r Alban wedi galw ar Theresa May i weithio gyda'r gwledydd datganoledig wrth iddynt gyhoeddi eu gwelliannau ar y cyd i Fil Brexit Llywodraeth y DU.
 
19 Medi 2017
'Ffyniant i Bawb' − strategaeth genedlaethol, er mwyn gwireddu ei phrif flaenoriaethau ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad hwn.
 
18 Medi 2017
Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd yn cael ei benodi'n Gadeirydd.
 
12 Medi 2017
Heddiw mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi rhoi gwedd ffurfiol ar her Llywodraeth Cymru i Fil Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
 
07 Medi 2017
Prif Weinidog Cymru'n cynnig ffordd newydd o edrych ar fudo ar ôl Brexit.
 
22 Awst 2017
Prif Weinidogion Cymru a'r Alban yn cytuno ar gamau i wrthsefyll risgiau difrifol i ddatganoli.
 
22 Awst 2017
Prif Weinidogion Cymru a’r Alban yn cwrdd.
 
18 Awst 2017
“Mae pob un o’r rhai yr effeithiwyd arnynt yn yr ymosodiadau terfysgol ddoe ar Barcelona a Cambrils yn ein meddyliau heddiw."
 
04 Awst 2017
Mae Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, Mick Antoniw AC, wedi cyhoeddi enwau 18 o bobl newydd i'w penodi i Banel o Gwnsleriaid Llywodraeth Cymru.
 
03 Awst 2017
Mae TRJ Ltd, cwmni adeiladu yn Rhydaman, wedi ennill contract mawr gan Aston Martin a fydd yn dod â gwaith adeiladu gwerth miliynau o bunnau i Gymru.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2017
Ll M M I G S S
<< Hyd    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i