Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
"Neges syml oedd gennyf i'r Prif Weinidog y bore ‘ma. Allwn ni ddim gadael i’r safleoedd hyn gau."
 
05 Ebrill 2016
Cyn ei gyfarfod â’r Prif Weinidog heddiw, mae Carwyn Jones y Prif Weinidog wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol
 
04 Ebrill 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, heddiw wedi amlinellu’r camau sydd angen eu cymryd yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei gweithfeydd (cyflwynwyd i Gynulliad Cymru yn Saesneg)
 
24 Mawrth 2016
Heddiw, bydd y Carwyn Jones yn cyhoeddi buddsoddiad gwerth £31m gyda chefnogaeth yr UE ar gyfer cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe.
 
23 Mawrth 2016
Fe wnaeth y Prif Weinidog longyfarch tîm pêl-droed Cymru yn swyddogol ar ei lwyddiant ysgubol a hanesyddol wedi iddo gyrraedd y rowndiau terfynol mewn prif gystadleuaeth am y tro cyntaf ers 1958.
 
22 Mawrth 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymateb i’r ymosodiadau ym Mrwsel heddiw
 
22 Mawrth 2016
Cymorth Llywodraeth Cymru yn denu ail wneuthurwr ceir moethus Prydeinig i Gymru
 
17 Mawrth 2016
Carwyn Jones heddiw ar Lywodraeth y DU i roi’r gorau i Fil yr Undebau Llafur ar ôl iddo gael ei drechu’n ysgubol ddoe yn Nhŷ’r Arglwyddi.
 
11 Mawrth 2016
Heddiw, gwnaeth y Prif Weinidog, Carwyn Jones agor cyfleuster newydd gwerth £2.5 miliwn i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
10 Mawrth 2016
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi cael eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
07 Mawrth 2016
Mae Llywodraeth Cymru heddiw’n cyhoeddi Bil Cymru amgen yn lle bil drafft yr Ysgrifennydd Gwladol - un a fyddai’n darparu setliad datganoli sefydlog a hir ei barhad i bobl Cymru.
 
07 Mawrth 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â Merthyr heddiw i weld lansiad swyddogol safle General Dynamics Land Systems-UK.
 
29 Chwefror 2016
Mae baneri traddodiadol sydd wedi'u gwneud â llaw y fenter hon i'w gweld yn fwy amlwg ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i faneri Cymru addurno adeiladau dros y byd.
 
24 Chwefror 2016
Bu y Prif Weinidog yn croesawu Aston Martin i Gymru wrth i’r gwneuthurwr ceir eiconig o Brydain gyhoeddi ei fod wedi dewis Sain Tathan ym Mro Morgannwg fel safle ei ail ganolfan weithgynhyrchu.
 
18 Chwefror 2016
Heddiw, lansiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones gronfa newydd gwerth £136m gyda chefnogaeth yr UE i roi cyllid i fusnesau Cymru er mwyn helpu i ysgogi eu cynhyrchiant a thwf yr economi.
 
11 Chwefror 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi bod ar daith o set The Collection yn Stiwdios Bae Abertawe. Mae sgiliau'r criw o Gymru sy'n gyfrifol am y set wedi cael clod mawr gan bennaeth y cynhyrchiad.
 
10 Chwefror 2016
Heddiw bydd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru’n dathlu llwyddiant sector TGCh Cymru sy’n tyfu’n gyflym wrth iddo agor yn swyddogol ganolfan newydd Capgemini.
 
05 Chwefror 2016
Bydd canolfan newydd a adeiladwyd yn arbennig yn Nhalysarn, Gwynedd, yn helpu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant yr ardal, meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
05 Chwefror 2016
Bydd meithrinfa Derwen Deg yng Nghyffordd Llandudno yn gaffaeliad pwysig i ardal arfordir y Gogledd, yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
Tudalen 1 o 34 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i