Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Mawrth 2015
Bydd Carwyn Jones yn datgan heddiw ei fod yn credu yn y Deyrnas Unedig ond bod yn rhaid iddi addasu i setliad cyfansoddiadol sy’n newid.
 
16 Mawrth 2015
Mae hud y ffilmiau ar fin cychwyn yn Pinewood Studio Cymru wrth i’r Prif Weinidog Carwyn Jones ymweld â’r cyfleusterau newydd penigamp yng Nghaerdydd
 
12 Mawrth 2015
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi’u cyhoeddi mewn digwyddiad crand yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
 
12 Mawrth 2015
Mae cyfraith newydd a fydd yn rheoleiddio addysg uwch yng Nghymru, a sicrhau mynediad parhaus a theg at addysg ar lefel brifysgol wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi Y Frenhines.
 
09 Mawrth 2015
Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi mai Jason Mohammad ac Angharad Mair fydd yn arwain y seremoni wobrwyo fawreddog ac yn cyfarch yr ymgeiswyr a’r enillwyr.
 
05 Mawrth 2015
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu’r newyddion am blannu dwy filiwn o goed yn Uganda diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect amgylcheddol Maint Cymru.
 
27 Chwefror 2015
Bu'r ddraig goch yn rhuo yn Wall Street
 
27 Chwefror 2015
Llywodraeth Cymru yw’r diweddaraf mewn cyfres o sefydliadau mawr Cymru i symud i barthau .cymru a .wales.
 
25 Chwefror 2015
Heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, bod cwmni awyrofod mawr rhyngwladol o UDA yn buddsoddi miliynau i ehangu yng Ngogledd Cymru.
 
25 Chwefror 2015
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn hedfan i Unol Daleithiau’r America heddiw i ddathlu ac adeiladu ar y cysylltiadau economaidd a hanesyddol cryf rhwng Cymru ac America.
 
13 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Dewi Sant 2015.
 
12 Chwefror 2015
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi'r Frenhines wedi derbyn ei argymhelliad bod Mr Meilyr Rowlands yn cael ei benodi’n Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
 
09 Chwefror 2015
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi mai Valero a Western Power Distribution fydd yn noddi prif seremoni gyflwyno Gwobrau Dewi Sant.
 
06 Chwefror 2015
Bydd adegau allweddol yn hanes Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn chwarae rhan bwysig yn y digwyddiadau eleni i gofnodi canmlwyddiant y brwydo. Dyna ddywed Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
05 Chwefror 2015
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dymuno’n dda i dîm rygbi Cymru ar gyfer twrnamaint y Chwe Gwlad a fydd yn dechrau heno yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.
 
05 Chwefror 2015
Mae James Fisher Nuclear (JFN) wedi dewis ehangu ei chanolfan yng Nghymru, i ail-leoli i safle mwy yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, gan greu 36 o swyddi hyfedr gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
05 Chwefror 2015
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyhoeddi bod y gwaith wedi dechrau i ddatblygu’r safle cyflogi strategol mwyaf yn y gogledd gyda’r potensial i greu 5,000 o swyddi.
 
26 Ionawr 2015
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths yn bresennol yng nghoffâd cenedlaethol Cymru o Ddiwrnod Cofio'r Holocost yng Nghaerdydd.
 
26 Ionawr 2015
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cynnal ei gynhadledd newyddion gyntaf o 2015.
 
19 Ionawr 2015
Bu Prif Weinidog Québec, a Phrif Weinidog Cymru, yn dyst i arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hanesyddol rhwng Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, a’r ganolfan gyfatebol yn Québec, Sherbrooke Innopole.
 
Tudalen 1 o 29 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i