Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Hydref 2015
Mae llwyddiannau anhygoel unigolion, timau a’n timau cenedlaethol ar y maes chwarae yn ddiweddar wedi helpu i godi proffil Cymru’n uwch nag erioed, meddai’r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
08 Hydref 2015
Cafodd cyfleuster peirianneg modern newydd yn y Drenewydd ei agor yn swyddogol heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
08 Hydref 2015
Wrth i’r Prif Weinidog gymryd rhan yn y pumed digwyddiad Cyfarfod Carwyn yn Aberystwyth, cyhoeddwyd dau ddyddiad arall ar gyfer y sesiynau holi ac ateb poblogaidd.
 
21 Medi 2015
Gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd a buddsoddiad o’r sector preifat, mae Llywodraeth Cymru’n lansio dau brosiect arloesi newydd sbon: SMARTCymru a SMARTArbenigedd.
 
18 Medi 2015
Heddiw, dymunodd Carwyn Jones bob hwyl i dîm Cymru yn ei ymdrechion i ennill Cwpan Webb Ellis a thynnodd sylw at y buddion a ddaw yn sgil cynnal digwyddiad o’r fath yng Nghymru.
 
18 Medi 2015
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn croesawu Dirprwy Brif Weinidog Gweriniaeth Pobl Tsieina, Liu Yandong, i Gymru ar ymweliad o un o wledydd mwyaf pwerus y byd.
 
17 Medi 2015
Mewn uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Brif Weinidog cyflwynwyd cynlluniau i fynd i’r afael â’r heriau a chyfrifoldebau sy’n wynebu cynghorau a chyrff cyhoeddus wrth ymateb i argyfwng ffoaduriaid Syria.
 
16 Medi 2015
Ydych chi eisiau holi Llywodraeth Cymru am bwnc llosg? Dewch i ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn yng Nghasnewydd yr wythnos nesaf.
 
10 Medi 2015
Prif Weinidog yn cyhoeddi fod Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad is-adran newydd ar gyfer Rheoli Cynnwys y Cyfryngau Digidol ar safle Sony ym Mhencoed, gan greu deg ar hugain o swyddi newydd.
 
09 Medi 2015
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi herio Llywodraeth y DU ar ei Fil Undebau Llafur, gan fynegi pryderon ynghylch ei effaith a datgan y dylai fod yn fater hefyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
04 Medi 2015
Ddydd Llun 7 Medi, bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn hedfan i Tokyo am gyfres o ymweliadau a chyfarfodydd gyda chwmnïau rhyngwladol uchel eu proffil sy’n gweithredu yn Japan.
 
03 Medi 2015
Mae Gŵyl Rhif 6 yn un o’r profiadau o safon fyd-eang y mae Gogledd Cymru’n eu cynnig i ymwelwyr. Dyna a ddywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
24 Awst 2015
Ydych chi eisiau holi Llywodraeth Cymru am bwnc llosg? Dewch i ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn ym Mangor.
 
17 Awst 2015
Mae Carwyn Jones wedi pwysleisio fod yn rhaid i BBC Cymru dderbyn cyllid ychwanegol.
 
10 Awst 2015
Heddiw bydd Prif Weinidog Cymru yn agor arddangosfa’r Cymry yn Gallipoli yn ffurfiol. Mae’r arddangosfa’n rhan o Raglen Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.
 
06 Awst 2015
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi cyhoeddi lleoliadau a dyddiadau ar gyfer digwyddiadau Cyfarfod Carwyn yn yr hydref.
 
05 Awst 2015
Mae ffilmio ar fin cychwyn ar ffilm animeiddio newydd ‘Night of the Trampires’, a fydd yn creu hyd at 90 o swyddi newydd.
 
04 Awst 2015
Heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones y cynhelir gwasanaeth arbennig i nodi Diwrnod Buddugoliaeth dros Japan (VJ) yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Sul 16 Awst am 3.30pm.
 
23 Gorffennaf 2015
Ym 1865, hwyliodd 160 o ymfudwyr ar y Mimosa ac ymsefydlu ar arfordir Talaith Chubut ym Mhatagonia.
 
22 Gorffennaf 2015
Bydd Ysgol Uwchradd newydd y Rhyl yn cynnig cyfleusterau modern o’r radd flaenaf i bobl ifanc y Rhyl yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, sydd ar ymweliad â’r safle heddiw.
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i