Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Hydref 2016
Datganiad gan y Prif Weinidog ar cyhoeddiad heddiw am Heathrow.
 
24 Hydref 2016
"Mae cryn dipyn o ansicrwydd o hyd o gyfeiriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch beth yn union sy’n cyfri fel llwyddiant."
 
20 Hydref 2016
Yfory, bydd hi’n 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, pan gafodd 144 o bobl eu lladd, gan gynnwys 116 o blant.
 
19 Hydref 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol eleni.
 
19 Hydref 2016
Am y seithfed mis yn olynol, mae Cymru wedi gwneud yn well na gweddill y DU o ran y gostyngiad yn y gyfradd ddiweithdra
 
18 Hydref 2016
Heddiw, cyfarfu Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid â David Davis, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd.
 
14 Hydref 2016
Yr wythnos hon, cafodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y cyfle i groesawu Tim Peake, gofodwr y British European Space Agency, i Gymru.
 
14 Hydref 2016
Mae Prif Weinidog Cymru wedi ysgrifennu at Brif Weinidog y DU yn mynegi barn y dylai Llywodraeth y DU gymryd camau brys i ailsefydlu mwy o blant ar eu pen eu hunain sy’n ffoaduriaid.
 
12 Hydref 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn galw ar bobl Cymru i aros i feddwl a chofio am drychineb Aberfan trwy gynnal munud o dawelwch
 
11 Hydref 2016
Gyda llai na phythefnos nes bod y cyfnod enwebu’n cau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn annog pobl i enwebu arwyr lleol.
 
07 Hydref 2016
Bydd digwyddiad nesaf Cyfarfod Carwyn yn cael ei gynnal yn Hwlffordd yr wythnos nesaf. 
 
04 Hydref 2016
Mae’r Prif Weinidog wedi croesawu cyhoeddiad heddiw ynghylch cronfeydd strwythurol gan Lywodraeth y DU.
 
03 Hydref 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cynnal digwyddiad yng Nghaerdydd i ddathlu dengmlwyddiant partneriaeth Cymru gydag Affrica.
 
28 Medi 2016
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn arwain cyfarfod cyntaf y Grŵp Cynghori ar Ewrop heddiw.
 
20 Medi 2016
Mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu cynllun pum mlynedd i ddarparu mwy o swyddi o ansawdd gwell, gwella a diwygio gwasanaethau cyhoeddus, ac adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.
 
18 Medi 2016
Bydd cyfle i croesawu cystadleuwyr ac enillwyr gemau Olympaidd a Pharalympaidd Rio yn ôl adref ar ddydd Iau 29 Medi.
 
15 Medi 2016
Mae Gogledd Cymru ar agor am fusnes ac yn barod i adeiladu ar ei enw da, meddai’r Prif Weinidog Carwyn Jones cyn iddo ymweld ag ardal Wrecsam heddiw.
 
14 Medi 2016
Mae'r farchnad lafur yng Nghymru yn dal i berfformio’n gadarn iawn wrth i’n ffigurau diweithdra, sy’n syrthio, ragori ar weddill y DU am y chweched mis yn olynol.
 
13 Medi 2016
Mae sicrhau mynediad rhydd at farchnad sengl Ewrop yn ‘hanfodol’ i ddyfodol economaidd Cymru wedi Brexit, yn ôl Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones.
 
09 Medi 2016
Penodwyd Julie Morgan AC fel Cadeirydd newydd pwyllgor sy’n helpu i sicrhau bod Cymru’n manteisio i’r eithaf ar Gronfeydd yr UE.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i