Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Gorffennaf 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi cynllun i godi hyder byd busnes a chronfa newydd i gefnogi twf a swyddi fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i ganlyniad y refferendwm.
 
22 Gorffennaf 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi galw cyfarfod eithriadol o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig i drafod canlyniad refferendwm yr UE.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae’r Prif Weinidog wedi ymateb i’r ystadegau diweddaraf am y farchnad lafur sy'n dangos fod cyfradd cyflogaeth Cymru heddiw yn uwch nag erioed.
 
18 Gorffennaf 2016
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi croesawu Prif Weinidog y Deyrnas Unedig (DU) Theresa May i Gymru heddiw.
 
14 Gorffennaf 2016
"Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i gau llysoedd ledled Cymru ac i gyfyngu ar y cymorth cyfreithiol sydd ar gael yn bygwth hawliau cymdeithasol a dynol pobl i gael mynediad i'r system gyfiawnder."
 
13 Gorffennaf 2016
"“Hoffwn longyfarch y Prif Weinidog ar ei phenodiad. Mae hi’n ymgymryd â’i swydd ar adeg enbydus i’r DU."
 
07 Gorffennaf 2016
Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn hwyrach heddiw ar flaen y gad yn y Somme i anrhydeddu'r 4,000 o filwyr Cymreig a fu farw neu eu hanafu ym Mrwydr Coedwig Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
06 Gorffennaf 2016
Prif Weinidog Cymru’n dymuno pob lwc i dîm Cymru cyn eu gêm hanesyddol yn y rownd gyn derfynol yn erbyn Portiwgal
 
30 Mehefin 2016
Bydd Carwyn Jones y Prif Weinidog yn bresennol mewn digwyddiadau yn Ne Cymru a Gogledd Ffrainc i anrhydeddu’r milwyr hynny a ymladdodd ym Mrwydr y Somme.
 
30 Mehefin 2016
Mae gan Gymru hanes balch o groesawu pobl o bob cwr o’r byd, ac ni fydd hyn yn newid yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE yr wythnos ddiwethaf, dyna’r neges gan Brif Weinidog Cymru.
 
28 Mehefin 2016
Bydd cyfraith newydd i gael gwared ar "ddiwygiadau niweidiol" Llywodraeth y DU i hawliau gweithwyr o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru yn cael ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Mehefin 2016
Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi cymeradwyo penodi Mick Antoniw AC yn brif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru.
 
27 Mehefin 2016
Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi datganiad yn dilyn cyfarfod o'r Cabinet i drafod canlyniad y refferendwm UE.
 
27 Mehefin 2016
Bydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfarfod brys heddiw (dydd Llun 27 Mehefin) er mwyn i Weinidogion drafod goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE i Gymru.
 
24 Mehefin 2016
“Mae’r wlad wedi gwneud penderfyniad sylfaenol. Rwy’n siomedig tu hwnt gyda’r canlyniad.
 
23 Mehefin 2016
Mae’r Prif Weinidog wedi cyflwyno manylion y cytundeb a wnaed gyda Kirsty Williams pan ymunodd gyda’r llywodraeth.
 
14 Mehefin 2016
Bydd Prif Weinidog Cymru yn arwain dathliadau coffa mewn gwylnos yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 30 Mehefin. Y nod yw anrhydeddu’r milwyr dewr a fu wrthi’n ymladd ym mrwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
11 Mehefin 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi dymuno’n dda i dîm pêl-droed Cymru cyn eu gem gyntaf yn nhwrnamaint Ewro 2016 yn Bordeaux heno.
 
07 Mehefin 2016
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymateb i gyhoeddiad Bil Cymru.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2016
Ll M M I G S S
<< Meh    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i