Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Chwefror 2017
Cyhoeddodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, deilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2017 heddiw, sef y rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.
 
30 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn croesawu arweinwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig i Gaerdydd heddiw i drafod ymadawiad Prydain â’r UE.
 
26 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi lansio Rhaglen 2017 heddiw i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
26 Ionawr 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl Abertawe i sesiwn holi ac ateb, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Iau 16 Chwefror yng Ngorseinon.
 
24 Ionawr 2017
"Rydym yn croesawu dyfarniad y Goruchaf Lys heddiw sy’n golygu y bydd yn rhaid i Lywodraeth y DU ofyn am gymeradwyaeth seneddol ar ffurf Bil cyn medru tanio Erthygl 50 i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd."
 
23 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer Cymru wrth i’r DU baratoi i negodi ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
 
19 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog wedi ymweld heddiw â dau fusnes twristiaeth yn y Gogledd fydd yn ehangu ac yn tyfu yn 2017.
 
19 Ionawr 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi ymweld â phencadlys newydd GM Jones Ltd (GMJ) yn Llanrwst
 
04 Ionawr 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn teithio i Norwy heddiw i gael gwell dealltwriaeth o berthynas y wlad gyda’r Undeb Ewropeaidd.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn dymuno Nadolig Llawen i Gymru.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae'r ysgol newydd fodern yn enghraifft o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cyfleusterau addysgu gorau i'r plant sydd eu hangen fwyaf, meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae perthynas Llywodraeth Cymru gydag Aston Martin wedi ei gryfhau ymhellach heddiw yn dilyn gwerthu’r safle yn Sain Tathan i’r cwmni Prydeinig sy’n cynhyrchu ceir moethus.
 
13 Rhagfyr 2016
Mae’r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno rhaglen sylweddol i symleiddio’r llyfr statud.
 
12 Rhagfyr 2016
Llanrwst fydd yn cynnal digwyddiad cyntaf Cyfarfod Carwyn 2017, gan roi cyfle i breswylwyr Dyffryn Conwy gyfarfod â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’i holi.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi'r nesaf mewn cyfres o fuddsoddiadau sylweddol fel rhan o raglen barhaus o gefnogaeth i sicrhau dyfodol gwaith dur Tata yng Nghymru yn y tymor hir.
 
07 Rhagfyr 2016
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi croesawu’r cytundeb rhwng Tata a’r undebau, gan ddweud ei fod yn gam enfawr tuag at sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant dur yng Nghymru.
 
05 Rhagfyr 2016
Travis Carter, naw oed, o Ysgol Gymraeg Cwmbrân yw enillydd y gystadleuaeth i lunio cerdyn Nadolig Prif Weinidog Cymru.
 
04 Rhagfyr 2016
Bydd y DU yn gadael yr UE, ond ni chaiff Llywodraeth y DU ddechrau'r broses ar gyfer 'Brexit' drwy ddiystyru cyfreithiau a chonfensiynau cyfansoddiad Prydain, yn ôl y Cwnsler Cyffredinol.
 
25 Tachwedd 2016
Y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn pwysleisio pwysigrwydd Marchnad Sengl Ewrop a masnach rydd cyn Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i