Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymateb i’r Bil (Gadael) UE

"Mae'r bil i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn ymgais hyf gan Lundain i fachu pŵer, sy'n ymosodiad ar ddatganoli."
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2017

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

"Yr wythnos hon, addawodd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig y byddai'n barod i wrando ar eraill ynghylch yr heriau a fydd yn codi yn sgil ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, gan alw am undod er lles y wlad. Ond eto, mae'r cyhoeddiad heddiw yn gwrthddweud ei haddewidion yn llwyr.

"Rydw i wedi dweud yn glir ers diwrnod canlyniad y refferendwm - mae'r Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ac fe fyddwn yn gweithio gyda Llywodraeth San Steffan i sicrhau Brexit synhwyrol a chefnogi Bil a fydd yn rhoi eglurder a sicrwydd i fusnesau.

"Rydyn ni wedi ceisio trafod gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig sawl gwaith, ac wedi cyflwyno cynigion adeiladol ynghylch ffyrdd o sicrhau Brexit sy'n anrhydeddu canlyniad y refferendwm, diogelu'r economi a pharchu datganoli.

"Yn anffodus, mae'n hymdrechion i weithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi'u hanwybyddu'n llwyr. Yn hytrach na thrafodaeth aeddfed ac adeiladol, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi dangos anwybodaeth syfrdanol wrth gyhoeddi'r Bil hwn, sy'n sarhad i'r gwledydd datganoledig.

"Dylai'r Deyrnas Unedig fod yn cychwyn ar drafodaethau Brexit mewn undod er mwyn cael y cyfle gorau posib i sicrhau cytundeb da sy'n gofalu am fuddiannau pob rhan o'r Deyrnas Unedig. Yn hytrach, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth yn benderfynol o bryfocio gwrthdaro cyfansoddiadol diangen.

"Os na fydd y Bil hwn yn cael ei ddiwygio, does dim gobaith y bydd fy Llywodraeth yn argymell i'r Cynulliad Cenedlaethol roi cydsyniad deddfwriaethol iddo. Yn hytrach, byddwn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio’n pwerau deddfwriaethol presennol i helpu i amddiffyn datganoli. Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r gweinyddiaethau datganoledig eraill; bydd Prif Weinidog yr Alban a finnau’n rhyddhau datganiad ar y cyd heddiw, gan ddweud yn glir nad oes modd i ni gefnogi’r Bil fel y mae ar hyn o bryd."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 13 Gorffennaf 2017 Brexit Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i