Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi ‘Cynhadledd Fawr’ ar ddyfodol y Gymraeg

Heddiw fe gyhoeddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, gynlluniau i dynnu ynghyd gymdeithas sifil Cymru i drafod dyfodol y Gymraeg.
Dydd Mercher 06 Chwefror 2013

Cynhaliodd y Prif Weinidog gyfarfod gyda Chymdeithas yr Iaith ym Mae Caerdydd i drafod yr heriau sy’n wynebu’r iaith ledled Cymru.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Carwyn Jones:

"Mae’r Gymraeg yn wynebu heriau aruthrol yn y blynyddoedd i ddod. Maen nhw’n heriau mawr i ni fel Llywodraeth, ond allwn ni ddim gwneud y gwaith ar ein pennau ein hunain.

"Mae Llywodraeth Cymru yn falch o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni dros yr iaith drwy warchod ei statws drwy’r ddeddfwriaeth sydd wedi’i sefydlu erbyn hyn. Ond rydyn ni’n cydnabod – ac mae canlyniadau’r cyfrifiad diwethaf yn dangos hyn – bod yna heriau sylweddol i’w goresgyn o hyd. Un o’r amcanion y mae’n rhaid inni weithio i’w gyflawni yw gwneud y Gymraeg yn iaith ‘fyw’, yn enwedig ymhlith pobl ifanc y tu hwnt i gatiau’r ysgol.

"Roedd fy nghyfarfod gyda Chymdeithas yr Iaith heddiw yn adeiladol ac roeddwn i’n falch o gael clywed eu barn am beth yw’r blaenoriaethau. Roedd cryn dir cyffredin rhyngon ni, a gobeithio y bydd hyn yn sail i adeiladu arno yn y dyfodol.

"Yn ystod y cyfarfod, fe es i ati i rannu gyda’r Gymdeithas ein cynlluniau i ddatblygu proses o’r enw 'Y Gynhadledd Fawr' - 'A Big Conversation'. Does gan neb fonopoli ar y syniadau gorau i fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu’r iaith. Y nod yw datblygu sgwrs gyda phob rhan o gymdeithas Cymru am y ffordd orau o symud ymlaen.

"Drwy’r 'Gynhadledd Fawr', dwi am sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddweud eu dweud. Dwi o’r farn bod y rhan fwyaf o bobl Cymru am weld ein hiaith yn tyfu ac yn ennill tir yn y blynyddoedd i ddod. Dyna pam mae’n hanfodol bod pawb yn gwneud ei ran nawr."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Gymraeg

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 06 Chwefror 2013 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i