Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Rhagfyr 2012
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i Gymru ac yn galw ar y wlad i ddod ynghyd er mwyn wynebu heriau’r economi fyd-eang.  
 
24 Rhagfyr 2012
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi danfon ei neges Nadolig i bobol Cymru.
 
19 Rhagfyr 2012
Mae plant sy’n aros am drawsblaniadau i achub eu bywydau wedi cael ymweliad arbennig gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.
 
18 Rhagfyr 2012
Heddiw, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, fod Llywodraeth Cymru wedi dod i gytundeb ‘diwydrwydd dyladwy’ â TBI, perchnogion Maes Awyr Caerdydd.
 
15 Rhagfyr 2012
Mae Carwyn Jones wedi ysgrifennu at Arlywydd yr Unol Daleithiau i fynegi cydymdeimlad ar ran pobl Cymru yn dilyn saethu drasig mewn ysgol yn Newtown, Connecticut.
 
11 Rhagfyr 2012
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi llongyfarch un o gymunedau Dyffryn Tanat sydd wedi dod ynghyd i greu neuadd gyhoeddus newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru (Dydd Mawrth 11 Rhagfyr).
 
11 Rhagfyr 2012
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi nodi ei obeithion am ddyfodol economaidd llewyrchus i Flaenau Ffestiniog wrth iddo gyhoeddi’n swyddogol cynllun adfywio gwerth £4 miliwn yn y dref.
 
11 Rhagfyr 2012
Mae Prosiect Glan y Môr Bae Colwyn yn dangos hyder yn y dref a’r ardal gyfagos meddai Carwyn Jones y Prif Weinidog.  
 
10 Rhagfyr 2012
Yn ei gynhadledd newyddion misol olaf 2012, mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn trafod pwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd.
 
05 Rhagfyr 2012
Mae Carwyn Jones, wedi croesawu'r cyllid cyfalaf ychwanegol a gyhoeddwyd yn natganiad yr Hydref gan Lywodraeth y DU, ond rhybuddiodd y bydd Cymru yn dal i wynebu rhai penderfyniadau gwariant anodd.
 
30 Tachwedd 2012
Mae Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wedi cymryd rhan mewn cynllun sy’n ceisio ysbrydoli pobl ifanc, ar ôl rhoi sgwrs yn ysgol uwchradd St Julian’s heddiw (Dydd Iau 29 Tach).
 
28 Tachwedd 2012
Mae Prif Weinidog Cymru wedi ymweld â Llanelwy yn Sir Ddinbych er mwyn gweld drosto’i hun y difrod a achoswyd gan y llifogydd diweddar.
 
28 Tachwedd 2012
Cafodd Llysgennad Ethiopia i'r Deyrnas Unedig ei groesawu i Gaerdydd heddiw gan Brif Weinidog Cymru - wrth i'r Llysgennad ymweld â Chymru am y tro cyntaf (dydd Mercher 28 Tachwedd).
 
26 Tachwedd 2012
Roedd pwysigrwydd datblygiadau seilwaith er mwyn hybu twf economaidd ar yr agenda pan fydd y Prif Weinidog Cymru yn croesawu y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar gyfer trafodaethau yng Nghaerdydd.
 
21 Tachwedd 2012
Nid yw Bil i symleiddio a sefydlu gweithdrefn leol newydd ar gyfer Is-ddeddfau Cymru yn mynd y tu hwnt i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyna oedd dyfarniad unfrydol Goruchaf Lys y DU.
 
19 Tachwedd 2012
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi croesawu cyhoeddi adroddiad Comisiwn Llywodraeth y DU, Comisiwn Silk.  Mae’r adroddiad yn cynnig newidiadau sylfaenol i bwerau ariannol Cymru.
 
16 Tachwedd 2012
Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi agor safle newydd ar gyfer prosiect ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnig y sgiliau y mae eu hangen ar bobl i lwyddo mewn diwydiant.
 
16 Tachwedd 2012
Mae’r ffaith nad oes yna farnwr o Gymru yng Ngoruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn annerbyniol, yn ôl Cwnsler Cyffredinol Cymru, Theo Huckle CF.
 
15 Tachwedd 2012
Bydd yr achos o blaid sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân ar gyfer Cymru gryn dipyn yn wannach os na fydd y cyfrifoldeb am yr heddlu a chyfiawnder yn cael ei ddatganoli, yn ol Theo Huckle.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i