Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn hybu’r Gymraeg yn y Fro

"Bydd ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Bro Morgannwg yn rhoi hwb aruthrol i’r iaith Gymraeg yn yr ardal", yn ôl Carwyn Jones, y Prif Weinidog. Dywedodd hynny wrth i’r wlad baratoi i gynnal un o’r gwyliau cystadleuol mwyaf yn Ewrop ar gyfer cerddoriaeth a barddoniaeth.
Dydd Gwener 03 Awst 2012

Mae’r digwyddiad wyth niwrnod yn cael ei gynnal yn yr ardal am y tro cyntaf ers 43 o flynyddoedd, pan groesawyd yr Eisteddfod i’r Barri ym 1968. Mae cysylltiadau hanesyddol agos rhwng yr ŵyl a Bro Morgannwg. Ganwyd sylfaenydd Gorsedd y Beirdd, Iolo Morgannwg (sef enw barddol William Edwards) ger y Rhws, a chafodd ei fagu yn Nhrefflemin, ger Sain Tathan.  

Eleni mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £506,400 i’r Eisteddfod. Bydd amryw o Weinidogion y Llywodraeth yn ymweld â’r Maes yn ystod yr wythnos a bydd Gorsedd y Beirdd yn anrhydeddu Prif Weinidog Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae cysylltiadau diwylliannol a hanesyddol pwysig rhwng Bro Morgannwg, yr Eisteddfod a’r iaith Gymraeg. Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad pwysig inni fel cenedl. Dyma un o’n gwyliau celfyddydol a diwylliannol pwysicaf, sy’n rhoi cyfle inni ddathlu ein diwylliant, ein treftadaeth a’n hiaith. Bydd y ffaith fod yr Eisteddfod yn ymweld â’r Fro yn rhoi hwb enfawr i’r iaith Gymraeg yn yr ardal.

"Mae’r Gymraeg yn nodwedd bwysig sy’n gosod Cymru ar wahân. Mae’n perthyn i holl bobl Cymru – yn siaradwyr Cymraeg a phobl ddi-Gymraeg fel ei gilydd.

"Mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu’n sylweddol yn y Fro yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Addysg Gymraeg sy’n gyfrifol am hyn, i raddau helaeth. Er enghraifft, mae canran y plant saith oed sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg wedi codi o 10.9% yn 2001 i 13.7% yn 2011. Erbyn hyn mae pump o ysgolion cynradd Cymraeg ac un ysgol uwchradd Gymraeg yn y Fro. Mae’r rhain yn cynnwys y ddwy ysgol gynradd Gymraeg yn Llanilltud Fawr a’r Barri a agorodd eu drysau ym mis Medi 2011.  

"Mynd un cam ymhellach yw’r her yn awr, fodd bynnag, a rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fwynhau defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r ysgol. Yn gynharach eleni, lansiwyd ein strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg - ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ - sy’n canolbwyntio ar helpu pobl i ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd. Mae hynny’n cynnwys defnyddio’r dechnoleg newydd a’r cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg. Bydd angen syniadau newydd er mwyn datblygu’r iaith yn y dyfodol a sicrhau ei bod yn goroesi, ac mae’n rhaid i bawb ohonom yng Nghymru ei choleddu.

"Rwy’n dymuno pob llwyddiant i’r Eisteddfod eleni, a hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi gweithio mor galed i ddod â’r Eisteddfod yn ôl i’r Fro."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Eisteddfod

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 03 Awst 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y Gymraeg Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i