Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn mynd â’i phryderon am y diwygiadau i’r system les i Lundain

Yn Llundain bydd Gweinidogion Llywodraeth y DU yn cael gwybod am bryderon Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r newidiadau arfaethedig i’r system les.
Dydd Mercher 23 Mai 2012

Bydd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru a Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg yn mynychu cyfarfod o’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion, a gaiff ei gadeirio gan  Nick Clegg, y Dirprwy Brif Weinidog. Bydd Gweinidogion o’r llywodraethau datganoledig eraill ac o Lywodraeth y DU yno hefyd.

Bydd cynigion dadleuol i newid y system les ar yr agenda. Mae Llywodraeth Cymru wedi lleisio anesmwythyd, dro ar ôl tro, y bydd y newidiadau yn effeithio ar rai o’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Rydym wedi gwneud safbwynt Llywodraeth Cymru yn hollol eglur – teimlwn y bydd y diwygiadau i’r system les sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd yn taro Cymru yn waeth na gweddill y DU.

"Mae’r egwyddor o ddiwygio’r system les yn iawn cyn belled â’i bod yn rhoi gwir gymorth i unigolion i’w helpu i ddod o hyd i waith, a’i gadw. Ond bydd y cynigion hyn yn ergyd drom i rannau o Gymru ac mae’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn gyfle inni leisio ein pryderon diamheuol."

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg:

"Mae’r cynigion hyn yn destun pryder difrifol inni, a dyna pam ein bod wedi sefydlu grŵp Gweinidogol ar y lefel uchaf i edrych ar effaith y diwygiadau lles ar Gymru ac ystyried sut y gallwn amddiffyn y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Rydym eisoes yn cynnal asesiad cynhwysfawr o effaith y diwygiadau fel y gallwn weld darlun o’r hyn y bydd y newidiadau yn ei olygu, mewn gwirionedd, i gymunedau ledled Cymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 23 Mai 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i