Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog yn ymweld â Remploy Rhondda

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi ymweld â ffatri Remploy yn Porth er mwyn siarad â’r gweithwyr y mae eu dyfodol yn ansicr yn sgil cynlluniau Llywodraeth y DU.
Dydd Iau 10 Mai 2012

Cyhoeddodd y Gweinidogion yn Llundain ym mis Mawrth gynigion i gau saith o blith naw o ffatrïoedd Remploy yng Nghymru.  

Mae staff ffatri Porth sy’n bryderus ynghylch goblygiadau’r cynlluniau wedi gwahodd y Prif Weinidog i gwrdd â hwy. Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i warchod swyddi gweithwyr anabl Remploy yng Nghymru.  

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Bydd penderfyniad Llywodraeth y DU i leihau’r cymhorthdal y mae’n ei roi i Remploy yn arwain at gau rhai ffatrïoedd yn llwyr. Golyga hyn y bydd cannoedd o bobl ar draws Cymru yn colli eu swyddi. Nid ydynt wedi rhoi unrhyw ystyriaeth i’r angen i gynnal swyddi ar gyfer pobl anabl a’r canlyniad yw fod grŵp o weithwyr sy’n agored i niwed yn wynebu colli eu swyddi. Byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ailfeddwl.

"Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i wneud popeth posibl i gefnogi gweithwyr Remploy a dyma pam rwyf wedi dod yma heddiw i wrando ar eu pryderon. Byddwn yn parhau i gydweithio â’r staff, yr undebau ac â phobl eraill berthnasol er mwyn gweld a oes unrhyw opsiynau eraill ymarferol ar gyfer y ffatrïoedd hyn. Rwy’n credu’n gryf fod angen gwarchod swyddi bobl a fyddai o dan anfantais ddifrifol ac annheg o fewn y farchnad lafur agored."

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Strategol o uwch randdeiliaid sydd â diddordeb yn nyfodol ffatrïoedd Remploy yng Nghymru. Bydd y Bwrdd hwn yn pwyso a mesur opsiynau posibl ar gyfer y safleoedd ac yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU er mwyn ceisio cynnal y swyddi yng Nghymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 10 Mai 2012 Yr economi Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i