Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ewrop yn hollbwysig i ffyniant a swyddi yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi sut y bydd Cymru’n parhau i gydweithio â’r Undeb Ewropeaidd i greu twf economaidd a swyddi.
Dydd Mercher 09 Mai 2012

Wrth siarad mewn digwyddiad i ddathlu ‘Diwrnod Ewrop’, fe lansiodd y Prif Weinidog Strategaeth Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r modd y bydd ei lywodraeth ef yn hyrwyddo ac amddiffyn buddiannau Cymru yn yr UE.

Roedd y Prif Weinidog yn tynnu sylw ar y meysydd lle mae Cymru’n cydweithio’n agos â’r UE – meysydd fel datblygu economaidd, amaethyddiaeth a’r newid yn yr hinsawdd.

Lansiwyd y Strategaeth hon yn sgil trip y Prif Weinidog i Frwsel ym mis Chwefror eleni i atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng Cymru ac Ewrop.
                                                                                                                                                     
Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae’r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith bellgyrhaeddol ar fywydau pobl Cymru ac yn gwneud cyfraniad pwysig at ffyniant ein cenedl. Mae’r penderfyniadau a’r deddfau wneir yn Ewrop yn effeithio ar Gymru – o ran busnes a masnach, amaethyddiaeth, datblygu gwledig a datblygu rhanbarthol.

"Mae bod yn rhan o Ewrop yn beth da i Gymru; mae’n dda i swyddi ac yn dda i’r economi. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i feithrin partneriaeth lewyrchus â’r Undeb Ewropeaidd – partneriaeth a fydd yn ein helpu ni i gryfhau ein heconomi a chreu ffyniant cynaliadwy.  

"Mae arian o Ewrop  yn cefnogi datblygu cynaliadwy ac yn helpu i gynnal ein heconomi wledig ni hefyd. Mae ein traethau glân, ansawdd yr aer ac iechyd ein hanifeiliaid fferm ni yn ganlyniad camau gweithredu a gymerwyd ar lefel yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae’r hyn sy’n digwydd yn Ewrop yn cael effaith arnom ni yma, yng Nghymru. Allwn ni ddim dianc rhag y tueddiadau ar y cyfandir a thrwy’r byd, a dyna pam mae’n bwysig inni weithio’n barhaus ar wella sefyllfa Cymru o fewn yr UE.

"Mae’r byd yn lle cystadleuol iawn, ac mae angen i Gymru wynebu’r her honno os ydym i ffynnu a llwyddo. Allwn ni ddim gwneud hyn ar ben ein hunain ac thrwy’r UE y cawn ni fynediad at economi fwya’r byd.  

"Wrth drafod â buddsoddwyr o Tsieina, India, UDA a thu hwnt, rwy’n gwybod i sicrwydd bod aelodaeth sefydlog a hirdymor o’r UE yn hollbwysig i wneud Cymru’n ddeniadol i fuddsoddwyr. Oherwydd hynny, byddaf yn gwneud fy ngorau bob amser i hybu buddiannau Cymru yn Ewrop."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 09 Mai 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i