Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru’n lansio prosiect ffordd newydd

Heddiw lansiodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones gychwyn swyddogol y gwaith ar yr A477 rhwng Sanclêr a Rhos-goch yn Sir Gaerfyrddin. Yn ogystal â helpu i liniaru’r tagfeydd yn yr ardal bydd y prosiect gwerth £56.7 miliwn hefyd yn gwella diogelwch i ddefnyddwyr.
Dydd Mawrth 03 Ebrill 2012
A477

Yn ystod ei ymweliad tynnodd y Prif Weinidog sylw at bwysigrwydd gwella seilwaith trafnidiaeth Cymru.

Meddai'r Prif Weinidog:

“Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydyn ni wedi buddsoddi bron i £80m i wella ffyrdd ein gwlad. Mae trafnidiaeth yn hanfodol i’n bywydau bob dydd ac yn dyngedfennol i gefnogi twf economaidd Cymru. Dyna pam ein bod yn buddsoddi’n sylweddol mewn cynlluniau a fydd yn cyflawni ein gweledigaeth o system drafnidiaeth fodern a chynaliadwy.

“Hefyd, mae datblygu’r cynlluniau hyn yn rhoi hwb uniongyrchol i’r economi leol drwy ddarparu cyfleoedd lleol o ran cyflogaeth a hyfforddiant yn ystod y gwaith adeiladu.”

Bydd y ffordd newydd yn sicrhau bod y traffig yn llifo’n haws rhwng y dwyrain a’r gorllewin gan arwain at ansawdd bywyd gwell i’r cymunedau hynny gyda llai o sŵn traffig, a mwy o ddiogelwch ac ansawdd yr awyr yn well.

Caiff y ffordd newydd ei hadeiladu gan SRB Civil Engineering. Dechreuodd y gwaith ychydig wythnosau yn ôl a disgwylir y bydd yn dod i ben yn 2014.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 03 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Programme for Government - Safer Communities Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i