Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwahodd ceisiadau ar gyfer Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi lansio’r broses o greu Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.
Dydd Mercher 08 Awst 2012

Un o ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu yw’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus. Bydd yn helpu i hybu gwell canlyniadau i bobl Cymru drwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng Llywodraeth Cymru a ffynonellau annibynnol o gyngor arbenigol ym maes polisi. Bydd hynny, yn ei dro, yn gwneud y broses o ddatblygu polisïau a darparu gwasanaethau yng Nghymru yn fwy effeithiol.

Mae amrywiaeth eang o sefydliadau sydd â diddordeb yn cael eu hannog i ymgeisio, gan gynnwys melinau trafod, sefydliadau ymchwil a sefydliadau Addysg Uwch. Bydd hynny’n golygu bod Llywodraeth Cymru yn gallu ystyried amryw o fodelau posib.

Cyhoeddodd Mr Jones ei fwriad i greu’r Sefydliad yn ystod araith bwysig ar wasanaethau cyhoeddus Cymru yn gynharach eleni.  

Dywedodd Carwyn Jones:

“Wrth lansio ein Rhaglen Lywodraethu’r llynedd, dywedais fod llywio dyfodol Cymru yn rhywbeth sy’n bwysig i bob un ohonom. Mae hynny hefyd yn wir am ddatblygu polisïau newydd y dyfodol - polisïau a fydd yn ein helpu i newid bywydau pobl Cymru er gwell mewn ffordd ystyrlon a pharhaol.    

“Rwy’n awyddus i gryfhau ein gallu i lunio polisi cyhoeddus yma yng Nghymru. Dyna pam fod lansio’r gystadleuaeth hon i redeg y Sefydliad Polisi Cyhoeddus newydd yn rhoi cymaint o foddhad imi.”  

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn awyddus i’r sefydliad newydd weithredu hyd braich o’r Llywodraeth, ond eto mewn cydweithrediad agos â hi. Dylai fod yn dîm bach, hyblyg, sydd â llawer o hygrededd deallusol. Helpu Llywodraeth Cymru i fanteisio ar y syniadau, yr ymchwil a’r dystiolaeth orau fydd ei swyddogaeth, gan weithio law yn llaw â rhwydwaith o arbenigwyr o bob maes – o’r byd academaidd i felinau trafod.

Ychwanegodd Mr Jones:

“Rwy’n awyddus i’r bobl fwyaf disglair yng Nghymru a thu hwnt weithio gyda ni i ystyried heriau’r dyfodol, a rhoi llais i’r weledigaeth a’r syniadau  newydd sydd eu hangen er mwyn ymateb i’r heriau hynny.  

“Rwy’n gobeithio y bydd amrywiaeth eang o sefydliadau’n ymgeisio, gan gynnwys partneriaethau a phrosiectau cydweithredol. Edrychaf ymlaen at gyhoeddi’r canlyniad tua diwedd y flwyddyn.” 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 08 Awst 2012 Programme for Government - Public Services Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i