Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn diolch i’r milwyr ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog

Mae Carwyn Jones y Prif Weinidog wedi talu teyrnged i holl filwyr Prydain, yn ddynion a menywod, wrth iddo ymuno â phobl o bob cwr o’r wlad i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog 2012.
Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2012
Mynychodd ddigwyddiad arbennig i nodi’r achlysur ar dir Castell Caerdydd, yng nghwmni aelodau o’r lluoedd arfog.  Aeth 60 o flynyddoedd heibio ers i’r Gatrawd Gymreig (sy’n rhan o’r Cymry Brenhinol erbyn hyn) gymryd rhan yn Rhyfel Korea, ac aeth 30 o flynyddoedd heibio ers i’r Gwarchodlu Cymreig chwarae rhan mor flaenllaw yn y gwrthdaro ar Ynysoedd Falkland.

Cynhelir gorymdaith fel rhan o’r digwyddiad yng Nghaerdydd, a bydd cofeb y South Atlantic Medal Association yng Ngerddi Alexandra yn cael ei hailgysegru.  Rhoddodd y Prif Weinidog darlleniad yn ystod y gwasanaeth awyr agored.  

Roedd pobl ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog.  Yn 2009 y cynhaliwyd Diwrnod y Lluoedd Arfog am y tro cyntaf, i gydnabod cyfraniad y rhai sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, a’r rhai sy’n dal i wneud hynny.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £20,000 tuag at y dathliadau blaenllaw fydd yn cael eu cynnal yn ne a gogledd y wlad.

Fel arwydd pellach o’i hymrwymiad i roi mwy o gefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gefnogaeth.  Mae’r gefnogaeth honno’n cynnwys caniatáu i fwy o bobl fanteisio ar y cynllun tocynnau teithio rhatach a chaniatáu i gyn-filwyr a staff milwrol sydd ar eu gwyliau fanteisio ar gynlluniau nofio am ddim.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Rydyn ni yma heddiw i ddweud diolch i aelodau’r lluoedd arfog am y gwaith maen nhw’n ei wneud drosom ni.  Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i bob un ohonom ddangos ein gwerthfawrogiad a chydnabod agwedd broffesiynol, ymrwymiad ac aberth ein milwyr, yn ddynion a menywod.

"Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi cymuned y lluoedd arfog yma yng Nghymru drwy weithio i wneud yn siŵr fod milwyr sydd ar wasanaeth a’u teuluoedd, yn ogystal â chyn-filwyr, yn gallu defnyddio gwasanaethau sy’n diwallu eu hanghenion penodol nhw."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Lluoedd arfog a chyn-filwyr

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 30 Mehefin 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i