Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru’n mynd i’r Alban i gynnal trafodaethau am ynni

Potensial ynni adnewyddadwy’r môr fydd canolbwynt trafodaethau y bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn cymryd rhan ynddynt yn yr Alban.
Dydd Gwener 22 Mehefin 2012
Prif Weinidog Cymru’n mynd i’r Alban i gynnal trafodaethau am ynni
Prif Weinidog Cymru’n mynd i’r Alban i gynnal trafodaethau am ynni

Bydd Mr Jones yn cwrdd â Phrif Weinidog yr Alban ac Ysgrifennydd Gwladol y Deyrnas Unedig dros Ynni a Newid Hinsawdd, Edward Davey, fel rhan o uwchgynhadledd ddiweddaraf y Cyngor Prydeinig – Gwyddelig.

Bydd Gweinidogion eraill Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Iwerddon, gweinyddiaethau datganoledig Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon a Llywodraethau Ynys Manaw, Jersey a Guernsey hefyd yn y cyfarfod yng Nghastell Stirling.

Bydd y Prif Weinidog yn tynnu sylw at botensial Cymru i gynhyrchu ynni glân o rym y môr.

Gan siarad cyn yr uwchgynhadledd, dywedodd Carwyn Jones:

"Mae ynni’r môr yn faes o botensial mawr i Gymru ac rwyf am i ni fod ar flaen y gad o ran arloesi, ymchwil a datblygu.

"Gyda’n harfordir 1200 cilomedr o hyd, ein porthladdoedd môr dwfn a’n seilwaith grid hygyrch, mae dyfroedd Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i ddiwallu anghenion y diwydiant.  Gellid cynhyrchu llawer iawn o ynni – amcangyfrifir capasiti o 6.2GW, neu dros 10GW gan gynnwys Aber Afon Hafren.

"Mae’r heriau technolegol yn rhai sylweddol, ond mae gennym y cyfle i fanteisio ar ein hasedau naturiol i dyfu ein busnesau a chreu cyflogaeth."

Bydd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Jeff Cuthbert, hefyd yn yr Alban gyda’r Prif Weinidog i roi cyflwyniad cyffredinol ar ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at gyflogaeth i bobl ifanc.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig Ynni adnewyddadwy

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 22 Mehefin 2012 Ynni adnewyddadwy Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i