Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mae’n hollbwysig i Lywodraeth Cymru gydweithio’n agos â byd busnes mewn cyfnod o ansicrwydd – Carwyn Jones

Effeithiau’r ansicrwydd economaidd byd-eang ar Gymru oedd ar frig yr agenda pan gyfarfu Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ag arweinwyr busnes a’r undebau llafur yng Nghaerdydd.
Dydd Mercher 13 Mehefin 2012

Cadeiriodd y Prif Weinidog cyfarfod diweddaraf Cyngor Adnewyddu’r Economi, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o fyd busnes, yr undebau llafur a mentrau cymdeithasol.

Pwysleisiodd y Prif Weinidog bod angen i Lywodraeth Cymru a’r sector preifat barhau i gydweithio er lles economi Cymru.

Roedd y CBI, Ffederasiwn Busnesau Bach, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a TUC Cymru yn bresennol.

Yn ogystal â’r Prif Weinidog, cynrychiolwyd y Llywodraeth gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart, y Gweinidog Cyllid Jane Hutt, y Gweinidog Tai Huw Lewis ac Alun Davies, y Dirprwy Weinidog sy’n gyfrifol am raglenni Ewropeaidd.

Bu trafod ar y £15 biliwn a roddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i’r Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, ac roedd dyfodol Cronfeydd Strwythurol Ewrop a’r Papur Gwyn Tai hefyd ar yr agenda.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Does dim dianc rhag y ffaith bod yr amodau economaidd byd-eang yn ansicr o hyd, ac mae Cymru’n dioddef yr effeithiau.  Yn ôl y data diweddaraf, bu gostyngiad o 0.3% yng Nghynnyrch Mewnol Crynswth y DU chwarter cyntaf y flwyddyn, sy’n golygu, yn dechnegol, ein bod nôl yn y dirwasgiad.  

"Ar ben hyn, mae’r digwyddiadau gwleidyddol ac ariannol yng ngwledydd Parth yr Ewrop, yn enwedig gwlad Groeg a Sbaen, yn parhau i achosi llawer o ansicrwydd.

"Mae’n amlwg bod angen inni gadw llygad barcud ar yr ystadegau swyddogol a’u darogan yn gywir.  Mae hwn yn gyfnod heriol, a rhaid ymateb yn chwim i newidiadau economaidd.  Bydd y bobl oedd o amgylch y bwrdd heddiw’n gwybod sut mae pethau’n mynd ymhell cyn i’r ystadegau ddod mas.

"Dyna pam mae mor bwysig ein bod yn cynnal perthynas agored a chlos â byd busnes drwy Gyngor Adnewyddu’r Economi.  Lle bo modd, mae angen inni barhau i weithio gyda’n gilydd i sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o bob cyfle.  Mae ein trafodaethau yn dangos bod y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r gymuned fusnes yn ganolog i’r gwaith o adfer economi Cymru ar y cyd."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cyngor Adnewyddu’r Economi Busnes a'r economi

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 13 Mehefin 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i