Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn talu teyrnged i’r Frenhines wrth i ddathliadau’r Jiwbilî Ddiemwnt gychwyn

Mae Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wedi talu teyrnged i’r Frenhines wrth i’r wlad baratoi i ddathlu Jiwbilî Ddiemwnt Ei Mawrhydi.
Dydd Gwener 01 Mehefin 2012

Cyflwynwyd dros 300 o geisiadau i gau ffyrdd ar gyfer partïon stryd ledled Cymru. Bydd nifer o bartïon stryd hefyd yn cael eu cynnal lle nad oes angen cau ffyrdd.

Bydd 200 o ffaglau golau yn cael eu cynnau ymhob rhan o Gymru mewn digwyddiadau a drefnir gan elusennau, cymunedau a chynghorau. Bydd cestyll Biwmares a Chaernarfon, sy’n safleoedd treftadaeth y byd, ymhlith y rhai a fydd yn arddangos ffaglau golau. Rhai o safleoedd eraill Cadw a fydd yn cymryd rhan yw Castell Coety, Castell Talacharn a Chastell Abertawe. Bydd tîm o’r elusen Walking with the Wounded yn cynnau ffagl olau ar gopa’r Wyddfa.

Yn Llundain, bydd naw cwch o Gymru yn cymryd rhan ym mhasiant y Jiwbilî Ddiemwnt ar afon Tafwys. Bydd yno bedwar cwch rhwyfo, sef Cwch John Kerr, Fleetwing, Cunnigar Stinger a Chalon Dyfi, tri chwch hanesyddol, un cwch cul ac un iot rasio.

Bydd y Prif Weinidog yn bresennol yn y Gwasanaeth Diolchgarwch Cenedlaethol i ddathlu Jiwbilî Ddiemwnt Ei Mawrhydi yng Nghadeirlan Sant Pawl ddydd Mawrth, 5 Mehefin. Ar yr un diwrnod, bydd yn cyflwyno Medalau’r Jiwbilî Ddiemwnt i rai o aelodau’r Gatrawd Frenhinol Gymreig mewn digwyddiad arbennig yn Swydd Wiltshire.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Mae’r Jiwbilî Ddiemwnt yn gyfle inni longyfarch Ei Mawrhydi a thalu teyrnged i’r gefnogaeth gadarn y mae wedi ei rhoi i Gymru dros y trigain mlynedd ddiwethaf.

“Teg yw dweud bod hwn yn achlysur gwirioneddol hanesyddol, ac rwy’n cael y teimlad bod croeso iddo gan bobl o bob cefndir ac mewn gwahanol gymunedau ymhob rhan o Gymru.

“Mae Jiwbilî Ddiemwnt yn ddigwyddiad hynod anarferol. Mae canrif a mwy ers yr un ddiwethaf. Bydd llawer o bobl yng Nghymru yn dymuno estyn eu llongyfarchiadau am y gwasanaeth y mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi ei roi yn ystod ei theyrnasiad.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 01 Mehefin 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i