Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynyddu sgiliau gweithlu ariannol a phroffesiynol y dyfodol

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi lansio canolfan newydd sy’n ceisio creu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn cryfhau’r gweithlu ariannol a phroffesiynol yng Nghymru.
Dydd Llun 14 Mai 2012

Bydd Canolfan newydd Prifysgol Morgannwg ar gyfer Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn cynnig cyfleoedd i wella sgiliau gweithlu cynyddol y sector, gan atgyfnerthu safle Cymru fel dewis deniadol ar gyfer mewnfuddsoddi.

Bu Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos â’r Brifysgol ers dros flwyddyn i ddatblygu cyrsiau a hyfforddiant newydd a fydd yn darparu’r sgiliau priodol i’r rheini sy’n ymuno â’r gweithlu.  Diwallu’r galw am sgiliau yn y sector yw’r nod.  

Ymysg y cyfleusterau yn y ganolfan newydd mae ystafell lys ffug gyda’r dechnoleg ddiweddaraf, lle gall myfyrwyr fireinio eu sgiliau eiriolaeth yn amgylchedd realistig y llys.  

Bydd yno Ystafell Masnachu Ecwiti gyda sgriniau yn dangos y newyddion diweddaraf, data’r farchnad stoc a chyngor ariannol personol i froceriaid a masnachwyr ym mhob cwr o’r byd.  Bydd yr Ystafell Masnachu yn rhoi cyfle i fyfyrwyr efelychu’r broses o brynu a gwerthu cyfranddaliadau mewn amgylchedd amser real.  

Bydd y Prif Weinidog yn lansio’r ganolfan mewn digwyddiad ar gyfer y gymuned fusnes yng Nghastell Caerdydd. Dywedodd:

"Bydd y ganolfan newydd gyffrous hon yn rhoi hwb aruthrol i’r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru, sector rydym am ei weld yn tyfu ac yn ffynnu.

"Mae angen sicrhau bod Cymru yn ddeniadol i fusnesau a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymsefydlu yma a bydd y cyfleoedd fydd ar gael yng Nghanolfan newydd Prifysgol Morgannwg yn sicrhau y gallwn gynnig gweithlu medrus dros ben.

"Mae gan gwmnïau ariannol byd-eang fel y Lloyds Banking Group, Legal & General, Admiral, Zurich, HSBC, MoneySupermarket.com, Tesco Finance a Go Compare, i gyd Brif Swyddfa yma yng Nghymru, sy’n cyflawni swyddogaethau ategol.  Maen nhw yma am eu bod wedi dod o hyd i gronfa o bobl fedrus sydd â chymwysterau proffesiynol.  Mae Cymru eisoes yn cyflogi 124,000 o weithwyr proffesiynol medrus yn y sector hwn a’r nod yw gweld y ffigur hwn yn cynyddu i 200,000 erbyn 2021."

Dywedodd Julie Lydon, Is-ganghellor y Brifysgol:

"Mae’r ffaith fod Prifysgol Morgannwg wedi’i sefydlu gan fyd busnes ar gyfer byd busnes yn golygu ei bod yn unigryw yng Nghymru.  Mae ein presenoldeb amlwg yn y brifddinas hefyd yn golygu ein bod yn bartner naturiol i’r gymuned fusnes ac i Lywodraeth Cymru.    

"Mae lansio’r Ganolfan ar gyfer Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yn ymateb i’r galw o du’r diwydiannau twf pwysig hyn yn y sector cyfreithiol, ariannol a phroffesiynol.  Rydym yn darparu ffordd hyblyg ac arloesol i fusnesau a gweithwyr wella eu sylfaen sgiliau cyffredinol a chyflogadwyedd unigol.  Mae hyn yn newyddion da o ran elw’r cwmnïau ac o ran economi Cymru gyfan."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 14 Mai 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i