Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y nyrsys yw asgwrn cefn y GIG – Prif Weinidog Cymru

A hithau’n ben-blwydd Florence Nightingale, y mae Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wedi diolch i’r holl nyrsys sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) am eu gwaith caled a’u hymroddiad.
Dydd Sadwrn 12 Mai 2012

Mewn neges a recordiwyd ar gyfer Coleg Brenhinol y Nyrsys i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys ar 12 Mai, y mae’r Prif Weinidog wedi datgan pa mor bwysig yw’r proffesiwn nyrsio i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Y nyrsys sydd wrth wraidd y GIG. Nhw yw asgwrn cefn y gwasanaeth, y bobl sy’n gweithio’n ddiflino o ddydd i ddydd i roi gofal pan fydd ei angen fwyaf.

"A’r nyrsys sy’n cynrychioli’r proffesiwn mwyaf yn y GIG yng Nghymru. Hebddynt, yn ddios, ni allai’r GIG weithredu. Mae’r gwaith a wnânt yn hanfodol i wneud yn siŵr fod pawb sy’n defnyddio’r gwasanaeth iechyd yn derbyn y gofal gorau posibl.

"Y nyrsys sy’n treulio’r cyfnod hwyaf gyda chleifion. Felly, nhw sy’n diffinio profiad y claf o ofal, gan egluro, rhoi gwybodaeth, cysuro, a chefnogi pobl a’u teuluoedd drwy gydol eu triniaeth, a hynny yn aml dan amgylchiadau anodd.  

"A dyna pam y mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys mor bwysig. Mae’n gyfle i ni i gyd ddweud diolch. Diolch i chi am fod mor broffesiynol, a diolch i chi am eich gofal.

"Mae Diwrnod y Nyrsys yn ddiwrnod i ddathlu’r gwaith caled a’r ymrwymiad y mae’r nyrsys yn eu cynnig ddydd a nos. I mi, mae’n gyfle arall i bwysleisio eto ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru ac i’r proffesiwn nyrsio.

"Unwaith eto, hoffwn ddiolch i’r nyrsys am bopeth y maen nhw’n ei wneud."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

GIG Cymru

Gwefannau

International Nurses Day

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 12 Mai 2012 Diwygio'r GIG Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i