Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn cynnal trafodaethau â Llywodraeth India

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cynnal trafodaethau â chynrychiolwyr o Lywodraeth India ar ail ddiwrnod ei daith fasnach i India.
Dydd Iau 12 Ebrill 2012

Wrth i’r Prif Weinidog hybu Cymru fel gwlad ddelfrydol i fuddsoddi ynddi ac i wneud busnes â hi mae hefyd wedi annerch Cydffederasiwn Diwydiant India yn y brifddinas, New Delhi.

Mae wedi cynnal trafodaethau â’r Gweinidog Datblygu Adnoddau Dynol, Kapil Sibal â’r Gweinidog Materion Allanol.

Wrth annerch arweinwyr busnes India dywedodd y Prif Weinidog:

"Roedd hi’n bleser pur i groesawu cynrychiolaeth o ddynion busnes o India i Gymru y llynedd ac mae Llywodraeth Cymru yn hapus iawn i gefnogi taith fasnach i India yr wythnos hon.

"Mae nifer o gwmnïau o India eisoes yn gweithredu yng Nghymru, gan wneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi. Hoffwn i weld nifer y cwmnïau hyn yn cynyddu a byddwn yn croesawu eich sylwadau ynghylch sut y gallwn ddenu rhagor o fuddsoddiad yng Nghymru.

"Hoffwn i weld rhagor o gysylltiadau masnach rhwng ein gwledydd a chroesawaf y ffaith bod Uchel Gomisiwn India yn y DU a Chydffederasiwn Diwydiant India wedi penderfynu cynnal eu cynhadledd ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru ym mis Hydref eleni."

Ychwanegodd y Prif Weinidog ynghylch ei drafodaethau â Llywodraeth India:

"Hoffwn ddiolch i’r Weinyddiaeth Materion Allanol am ei chefnogaeth gydol yr ymweliad hwn a phwysleisio’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i feithrin partneriaethau cryfach ag India. Yn sicr, bydd y ddwy wlad yn elwa ar hyn."

Bydd dirprwyaeth y Prif Weinidog yn symud i Mumbai lle y bydd yn cyfarfod â chynrychiolwyr o Tata, sy’n gyflogwr mawr yng Nghymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 12 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i