Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog yn cychwyn ar daith fasnach i’r India

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi glanio yn yr India ar ddechrau tridiau o daith fasnach i hyrwyddo Cymru fel gwlad i fuddsoddi ynddi, i ymweld â hi, ac i drafod busnes.
Dydd Mercher 11 Ebrill 2012

Bydd dirprwyaeth o gynrychiolwyr byd busnes a byd academaidd Cymru yn ymuno â’r daith, er mwyn ceisio codi proffil Cymru. Bydd yr ymweliad yn cychwyn yn y brifddinas, Delhi Newydd, lle bydd y Prif Weinidog yn cynnal trafodaethau gyda chynrychiolwyr Llywodraeth yr India. Bydd hefyd yn cynnal digwyddiad i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, ac yn rhoi cyfweliadau i gyfryngau’r India.

Yn ystod ei amser yn Delhi Newydd bydd hefyd yn lansio cynnyrch Montagne Jeunesse, busnes cynnyrch harddwch o dde Cymru, sy’n arbenigo mewn cynnyrch harddwch naturiol.  

Bydd y Prif Weinidog yn bresennol mewn digwyddiad diwylliannol gyda’r Cyngor Prydeinig, lle bydd yn tynnu sylw at y ffaith mai Caerdydd fydd yn cynnal arddangosfa cerddoriaeth y byd Womex 2013, sef marchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf cerddoriaeth y byd. Yna bydd Uwch Gomisiynydd y DU a Masnach a Buddsoddi'r DU yn briffio’r Prif Weinidog am gyfleoedd masnach a busnes yn yr India.

Yna bydd y daith fasnach yn symud i Mumbai, canolfan ariannol a byd busnes yr India, lle bydd y Prif Weinidog yn cwrdd â chynrychiolwyr Grŵp Tata, perchnogion Tata Steel Europe, cyflogwr mawr yng Nghymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal cinio busnes ar gyfer cwmnïau o’r India cyn i’r Prif Weinidog gyfarfod Prif Weinidog talaith Maharashtra, Prithviraj Chavan. Talaith Maharashtra yw un o’r cyfoethocaf yn yr India ac mae ganddi boblogaeth o bron i 112 miliwn.

Bydd y Prif Weinidog hefyd yn rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau yn y dalaith cyn mynd i dderbyniad gyda’r Dirprwy Uwch Gomisiynydd Prydeinig yn y ddinas. Yna bydd rhannau o’r ddirprwyaeth fasnach yn symud i Bangalore, dinas fasnachol fawr arall yn yr India.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae’r clymau rhwng Cymru a’r India eisoes yn gryf ac yn gadarn, ac rwy’n ymweld â’r wlad i gryfhau ein perthynas agored, gadarnhaol ymhellach.

"Rwy’n ymwybodol iawn mai un wlad yw Cymru o blith nifer fawr sy’n cystadlu am sylw’r India, a dyna pam bod Llywodraeth Cymru am barhau i adeiladu ar ein partneriaeth er mwyn i ni gynhyrchu mwy o gysylltiadau ym myd busnes, addysg a diwylliant.

"Mae busnesau India eisoes yn cyflogi nifer sylweddol o bobl yng Nghymru. O Tata Steel a Tritech, i gwmnïau fferyllol Wockhardt UK a Bilcare, mae’r berthynas fusnes rhwng Cymru ac India eisoes yn bodoli ac rwyf am ei gweld yn cryfhau.

"Mae gan Gymru gymaint i’w gynnig i’r India. Cyfleusterau addysg o’r radd flaenaf, gweithlu medrus iawn a chyfleoedd ardderchog i fusnesau a buddsoddwyr o India sefydlu eu canolfannau Ewropeaidd yma yng Nghymru.  Bwriad fy ymweliad yw dangos sut y gallwn gydweithio er lles y ddwy wlad, gan greu swyddi yn y pen draw."

Yn ddiweddar, pwysleisiodd Llywodraeth Cymru ei hymrwymiad i ddatblygu cysylltiadau economaidd ac addysgol gydag India wrth gyhoeddi cynllun ariannu tair blynedd arall gwerth £300,000 i Fenter Addysg ac Ymchwil India a’r DU. Bydd y cyllid yn helpu prifysgolion Cymru, sydd wedi ymrwymo i weithio gyda’u cydweithwyr yn yr India i gael gafael ar arian i gefnogi eu gweithgaredd ymchwil, arloesedd ac addysg yn yr economi fyd-eang.

Er mwyn hyrwyddo gwaith partneriaeth ymhellach bydd y daith fasnach yn cynnwys prifysgolion Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Glyndŵr a Bangor.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 11 Ebrill 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i