Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru - Ffigurau cynnyrch mewnwladol crynswth

Mae'r Prif Weinidog wedi ymateb i'r ffigurau cynnyrch mewnwladol crynswth a ryddhawyd heddiw, sy’n dangos bod economi’r Deyrnas Unedig wedi llithro yn ôl i mewn i ddirwasgiad.
Dydd Mercher 25 Ebrill 2012

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:

“Fe rybuddion ni Lywodraeth y DU bod eu toriadau gwariant yn rhy ddwfn ac yn rhy gyflym. Fe rybuddion ni y byddai’r toriadau hyn yn arwain at ddirwasgiad dwbl. Heddiw, mae’r ffigurau hyn yn profi mai ni oedd yn iawn.

"Mae’r ffigurau eraill a ryddhawyd heddiw ar gyfer Incwm Aelwyd Mewnwladol Crynswth – hynny yw, faint o arian oedd gan bobl i’w wario neu gynilo yn 2010 – yn dangos gwelliant. Roedd cynnydd Cymru, fesul y pen, yn gydradd â’r cynnydd uchaf yn y Deyrnas Unedig dros y flwyddyn. Mae toriadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig – yn ogystal â chwyddiant uchel a thwf gwan yn Ardal yr Ewro – yn gwneud y cyfnod hwn yn un anodd iawn i fusnesau a phobl Cymru.

“Yn awr, mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig newid cyfeiriad a dilyn ein hesiampl ni drwy weithredu polisi economaidd sy’n hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy, creu swyddi a sicrhau bod gan bobl y sgiliau sydd eu hangen arnynt i wireddu eu potensial.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 25 Ebrill 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i