Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newidiadau i Beirianwaith y Llywodraeth

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi gwneud newidiadau i bortffolios ei dîm Gweinidogol.
Dydd Llun 02 Ebrill 2012

Camddefnyddio sylweddau

Mae cyfrifoldeb am fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau (gan gynnwys darparu'r strategaeth camddefnyddio sylweddau) wedi cael ei drosglwyddo o’r Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Chymunedau i'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Bydd gwaith traws-Llywodraethol yn parhau yn y maes pwysig hwn.

Cynllun Gofodol Cymru

Fydd Cynllun Gofodol Cymru 2008 yn parhau i fod yn rhan o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl, lleoedd a'r dyfodol, ac wrth i ni symud ymlaen gyda'r Rhaglen Llywodraethu, byddwn yn gwneud yn glir sut y bydd y weledigaeth hon yn cael ei ddatblygu.

Fodd bynnag, er mwyn adlewyrchu locws y Cynllun mewn datblygu cynaliadwy, cytunwyd y bydd cyfrifoldeb ar gyfer y Cynllun yn symud o'r Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Chymunedau i'r Gweinidog dros yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cabinet a Gweinidogion

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 02 Ebrill 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i