Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Stiwdios Porth y Rhath yn hwb i’r diwydiannau creadigol

Camodd y diwydiannau creadigol yng Nghymru i mewn i gyfnod newydd pan agorodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones stiwdios Porth y Rhath BBC Cymru Wales ym Mae Caerdydd.
Dydd Llun 12 Mawrth 2012

Mae’r stiwdios yn rhan o ddatblygiad Porth Teigr. Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar y datblygiad hwn, ac yn ei gefnogi, mewn partneriaeth ag “igloo” - Cronfa Eiddo Tiriog Buddsoddwyr Aviva.

Mae Porth Teigr yn ddatblygiad pwysig yn strategol, at ddefnydd cymysg, a bydd yn darparu hyd at 2 filiwn o droedfeddi sgwâr o ofod masnachol, manwerthu a phreswyl, gan greu ysgogiad economaidd i Dde Cymru.  Stiwdios 175,000 troedfedd sgwâr BBC Cymru Wales yw’r adeiladau cyntaf i gael eu cwblhau ar y safle.

Mae’r stiwdios yn gartref i gynyrchiadau teledu fel Doctor Who, Casualty, Pobol y Cwm ac Upstairs Downstairs.  Bydd prosiect gan Russell T. Davies, sef Aliens vx Wizards gan CBBC, yn dechrau ffilmio ar y safle yn y gwanwyn. 

Mae Porth y Rhath wedi’i leoli ar safle sy’n faint tri chae pêl-droed, gyda naw stiwdio a thri lleoliad ffilmio allanol.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru:

"Mae’r stiwdios hyn yn gam mawr ymlaen i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a bydd yn gartref i gynyrchiadau teledu enwog sy’n cael eu gwylio ledled y byd.  Mae’r diwydiannau creadigol – y byd teledu, ffilm a theatr, yn bwysig iawn i’n heconomi, gan gefnogi swyddi a buddsoddiad, ac mae Llywodraeth Cymru’n benderfynol fod hyn yn parhau.  Mae Porth y Rhath BBC Cymru Wales yn symbol o’r hyn y gall Cymru ei gyflawni a’r dyfodol disglair sydd o’n blaenau.

"Mae Llywodraeth Cymru’n gweld Porth Teigr fel buddsoddiad hirdymor, yn y sector creadigol ac yng Nghaerdydd, ac mae’n dangos beth ellir ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth agos rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y cyfryngau a chyhoeddi

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 12 Mawrth 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i