Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn selio cysylltiadau â Beijing

Wrth iddo ymweld â phrifddinas Tsieina, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn arwyddo cytundeb cydweithredu newydd â dinas Beijing, cyn cynnal trafodaethau ag uwch gynrychiolwyr o’r Llywodraeth yno.
Dydd Iau 27 Hydref 2011

Mae hyn yn rhan o genhadaeth Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cysylltiadau busnes ac addysg yn Tsieina.

Mae amserlen ddeuddydd y Prif Weinidog yn Beijing (dydd Iau 27 a dydd Gwener 28 Hydref) yn cynnwys cyfarfodydd gyda’r Is Gweinidog Tramor FU Ying a gyda’r Gweinyddiaeth y Wladwriaeth ar gyfer Materion Arbenigwyr Tramor a’r corff yn Llywodraeth Tsieina sy’n rheoli mewnforio bwyd. Hefyd bydd yn cyfarfod â Llysgenhadaeth Prydain a Masnach a Buddsoddi y DU (UKTI) i weld sut y gall Llywodraeth Cymru barhau i hyrwyddo buddiannau Cymru yn Tsieina.

Ar yr agenda, bydd ymgyrch i hyrwyddo busnesau ac addysg uwch Cymru, a hefyd godi’r gwaharddiad ar allforio cig oen.

Bydd cynrychiolwyr o’r sector diwydiant a’r sector addysg yng Nghymru yn bresennol gyda’r Prif Weinidog.

Tsiena oedd y nawfed ar restr partneriaid masnachu mwyaf Cymru, ac roedd ei mewnforion o Gymru yn werth £162 miliwn yn 2009. Yn 2010, tyfodd y ffigur hwn 42% i £230 miliwn.

Os yw ein masnach â Hong Kong a Taiwan yn cael ei chynnwys hefyd, £500 miliwn yw’r ffigur ar gyfer 2010.

Ddydd Gwener, bydd y Prif Weinidog yn mynd i seremoni gyda Maer Beijing, Guo Jinlong, i arwyddo cytundeb newydd â Llywodraeth Ddinesig Beijing i ymchwilio i feysydd lle gellid cydweithredu.

Mae’r amserlen yn cynnwys digwyddiad addysg uwch i dynnu sylw’r cyfryngau yn Tsieina at Gymru fel cyrchfan astudio, a bydd Prifysgol Abertawe yn arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i edrych ar y posibilrwydd o sefydlu Sefydliad Safonau Ewrop Tsieina ar gampws y Brifysgol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal derbyniad i hyrwyddo Cymru fel lleoliad busnes, gan roi cyfle i gwmnïau o Gymru gyfarfod â’u cymheiriaid o Tsieina.

Bydd yr ymdrechion i ailddechrau allforio cig oen o Gymru i Tsieina yn parhau, gyda’r Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod ag un o uwch swyddogion y corff sy’n rheoli mewnforio ac allforio bwyd i dir mawr Tsieina, sef Goruchwylio Ansawdd, Arolygu a Chwarantîn (AQSIQ).

Dywedodd Y Prif Weinidog:

"Dw wrth fy modd o fod yma yn Beijing ar fy ymweliad swyddogol cyntaf â Tsieina fel Prif Weinidog Cymru.  Mae Prydain a Tsieina wedi cytuno i ddyblu maint eu masnach â’i gilydd i $100 biliwn erbyn 2015, a dw i yma i wneud yn siŵr bod Cymru yn elwa ar hynny.

"Ein nod fel llywodraeth yw parhau i godi proffil Cymru yn Tsieina. Mae ein hagwedd yn un hollol bositif, ond gyda phoblogaeth o dair miliwn, rydyn ni’n ddigon bach hefyd i gynnig gwasanaeth cyfeillgar sy’n rhoi sylw unigol. Mae ein hagwedd a’n hysbryd yn golygu ein bod yn gallu cystadlu yn erbyn rhai o gystadleuwyr cryfaf y byd, ac ennill. Rydyn ni’n cynnig llwyfan ddelfrydol ar gyfer gwasanaethu’r farchnad Ewropeaidd ehangach."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Prif Weinidog Cymru

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 27 Hydref 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i