Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Croesawu Comisiwn annibynnol ar ariannu yng Nghymru

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi croesawu’r Comisiwn newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i archwilio sut mae Llywodraeth Cymru yn cael ei hariannu. Bydd y Comisiwn yn ystyried yr achos dros ddatganoli rhagor o bwerau i Gymru.
Dydd Mawrth 11 Hydref 2011

Bydd y Comisiwn Annibynnol ar Ddatganoli yng Nghymru yn dechrau ar ei waith cyn bo hir.  Bydd yn canolbwyntio ar feithrin consensws yng Nghymru ynglŷn â’r materion hynny.

Ei nod yw adrodd ei argymhellion ynghylch atebolrwydd ariannol yn hydref 2012, a’i argymhellion ar y setliad cyfansoddiadol yng Nghymru yn 2013.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru:

"Rwy’n croesawu cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol ynghylch sefydlu’r Comisiwn, ei aelodau a’i gylch gwaith.

"Rwy’n llongyfarch Paul Silk ar gael ei benodi’n Gadeirydd y Comisiwn.  Rydw i hefyd yn falch o weld bod pob un o’r prif bleidiau gwleidyddol wedi’u cynrychioli.  Y gobaith yw y byddan nhw’n cydweithio i gynnal y consensws trawsbleidiol presennol sydd yng Nghymru ar ddiwygio ariannol.  Rwy’n siŵr y bydd y ddau aelod annibynnol o’r Comisiwn hefyd yn dod â safbwyntiau gwerthfawr i’r gwaith.

"Trwy Gomisiwn Holtham, rydyn ni eisoes wedi ystyried sut mae Cymru’n cael ei hariannu, a bydd yr ymchwiliad newydd yn dilyn ymlaen o’r gwaith hwnnw a’i gasgliadau.  Rwy’n falch o weld y daw’r cam cyntaf yng nghylch gwaith y Comisiwn i ben yr hydref nesaf.  Bydd y Comisiynwyr yn ymwybodol, rwy’n siŵr, o’r angen i weithredu’n gyflym.

"Byddwn ni’n ceisio gweithio mewn ffordd gadarnhaol â’r Comisiwn, a hynny wrth barhau i frwydro dros arian gwaelodol a phwerau benthyca yn ystod y trafodaethau rhynglywodraethol sydd ar y gweill.

"Bydd y trafodaethau hynny’n parhau tra bo’r Comisiwn newydd wrth ei waith. Ond proses ddeublyg yw hon – dim ond os bydd cynnydd go iawn yn cael ei gyflawni mewn perthynas ag ariannu teg a phwerau benthyca y bydd modd camu ymlaen ar faterion atebolrwydd.  Mae angen pecyn cynhwysfawr o ddiwygiadau ariannol sy’n rhoi setliad tecach a mwy sefydlog i Gymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Amdanom ni Deddfwriaeth Ariannu

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 11 Hydref 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i