Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru i bennu blaenoriaethau deddfwriaethol

Roedd cyfreithiau newydd ar gyfer mynd i’r afael â thangyflawni gan ysgolion, gwneud i gynghorau weithio gyda’i gilydd a system newydd ar gyfer rhoi organau ymhlith y Biliau newydd a gynigiwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2011

Wrth annerch Aelodau'r Cynulliad yn y Senedd, gwnaeth Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, bennu blaenoriaethau deddfwriaethol ei lywodraeth newydd.

Ymhlith y meysydd y bydd y biliau yn mynd i'r afael â hwy mae:

  • Gwneud i awdurdodau lleol gydlafurio ymhellach wrth ddarparu gwasanaethau.
  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd newydd er mwyn gwella diogelwch bwyd a rhoi gwybodaeth sy'n hawdd i'w deall i gwsmeriaid.
  • Y Bil Rhoi Organau er mwyn creu system o ddewis peidio â rhoi organau.
  • Y Bil Addysg Ysgolion a Safonau er mwyn mynd i'r afael ag ysgolion sy'n tangyflawni.
  • Diwygio gwasanaethau cymdeithasol er mwyn darparu fframwaith cyfreithiol cydlynol Cymreig ar gyfer bodloni disgwyliadau a demograffeg gymdeithasol sy'n newid.
  • Camau ar gyfer mynd i'r afael â digartrefedd, ynghyd â gwella safonau a hawliau tenantiaid yn y sector rhentu preifat.
  • Cyflwyno dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu a chynnal llwybrau beicio mewn ardaloedd allweddol.
  • Cydgrynhoi deddfwriaeth bresennol er gwneud y system gynllunio yn fwy tryloyw a sicrhau ei bod o fewn cyrraedd pawb.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru:

"Heddiw yr wyf wedi pennu rhaglen ddeddfwriaethol fy llywodraeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Dyma'r rhaglen fwyaf manwl ar gyfer llywodraethu a gyflwynwyd erioed i Aelodau'r Cynulliad ers sefydlu'r Cynulliad.

"O greu system addysg sy'n caniatáu i'n plant gyflawni hyd eithaf eu gallu, i sicrhau'r gwerth gorau gan ein hawdurdodau lleol, rydym yn bwriadu defnyddio'r pwerau newydd sydd gennym i greu Cymru lle y mae gennym gyfiawnder cymdeithasol a lle y gallwn greu cyfleoedd i bawb."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Rhaglen Ddeddfwriaethol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 12 Gorffennaf 2011 Y rhaglen ddeddfwriaethol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i