Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Amserlen y Refferendwm

Mae rhoi rhagor o bwerau deddfu i’r Cynulliad yn gam hanesyddol. Gadewch i ni edrych yn ôl ar gamau allweddol yn hanes y refferendwm...
Dydd Gwener 04 Mawrth 2011

2 Chwefror 2010

Cyhoeddodd y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog eu bod yn bwriadu gofyn am refferendwm ar bwerau newydd i'r Cynulliad. Cafodd hynny ei wneud ar ffurf cynnig ffurfiol, o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru. Roedd cynnal refferendwm yn un o ymrwymiadau allweddol y ddogfen Cymru'n Un.

9 Chwefror 2010

Croesawodd y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog gefnogaeth y Cynulliad Cenedlaethol i gynnal refferendwm ar ragor o bwerau deddfu.  Wedi hynny, ysgrifennodd y Prif Weinidog yn ffurfiol at yr Ysgrifennydd Gwladol i ofyn am refferendwm.

20 Mai 2010

Dywedodd y Prif Weinidog wrth Aelodau'r Cynulliad ei fod wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru gydag awgrym ar gyfer geiriad cwestiwn y refferendwm, yn Gymraeg ac yn Saesneg, iddi ei ystyried.

21 Medi 2010

Rhoddodd y Prif Weinidog a'r Dirprwy Brif Weinidog wybod i Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ba ddyddiad a fyddai orau, ym marn Llywodraeth y Cynulliad, i gynnal refferendwm ar ragor o bwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol.

21 Hydref 2010

Cafodd y gorchymyn refferendwm drafft ei osod gerbron y Cynulliad.

9 Tachwedd 2010

Pleidleisiodd ACau yn unfrydol o blaid caniatáu i'r gorchymyn refferendwm drafft fynd yn ei flaen i ddau D?'r Senedd.

25 Tachwedd 2011

Cafodd y gorchymyn refferendwm drafft ei gymeradwyo gan D?'r Cyffredin a Th?'r Arglwyddi.

3 Mawrth 2011

Pleidleisiodd pobl Cymru yn y Refferendwm.

4 Mawrth 2011

Cafodd canlyniad y refferendwm ei gyhoeddi i'r genedl. Y canlyniad oedd "Ie" dros ragor o bwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

  • Mae angen gwneud amryw o newidiadau a chymryd amryw o gamau ymarferol i ddod â "darpariaethau Deddfau'r Cynulliad" i rym.
  • Yn unol â Deddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid cael gorchymyn cychwyn i bennu dyddiad ar gyfer dod â'r pwerau newydd i rym.
  • Bydd y Prif Weinidog, gyda hyn, yn gosod gorchymyn drafft gerbron y Cynulliad, i'w gymeradwyo. Os bydd yn cael ei gymeradwyo, bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud y gorchymyn. Bydd y gorchymyn cychwyn drafft yn dynodi bod darpariaethau Deddfau'r Cynulliad yn dod i rym ar Mai 5.
  • Dim ond pan fydd Breinlythyrau a'r Sêl Gymreig wedi cael eu paratoi y bydd Deddfau Arfaethedig y Cynulliad yn cael Cydsyniad Brenhinol. Bydd Sêl Gymreig yn cael ei chomisiynu. Y Frenhines fydd yn gwneud y penderfyniad ffurfiol ar gynllun y Sêl Gymreig.
  • Bydd Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor, yn dynodi'r geiriad sydd i'w ddefnyddio mewn Breinlythyrau, yn cael ei gyflwyno i'r Cyfrin Gyngor gyda hyn.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Beth mae'r bleidlais "Ie" yn ei olygu i Gymru?

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 04 Mawrth 2011 Cyfansoddiad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i