Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pleidlais "Ie" hanesyddol yn rhoi mwy o bwerau deddfu i Gymru

Heddiw, croesawodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y bleidlais "Ie" hanesyddol a fydd yn rhoi mwy o bwerau deddfu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Dydd Gwener 04 Mawrth 2011

Mae'r penderfyniad gan bobl Cymru yn golygu y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gallu pasio cyfreithiau mewn meysydd datganoledig heb orfod gofyn am gymeradwyaeth Llywodraeth na Senedd y DU.

Bydd y pwerau deddfwriaethol newydd yn cyflymu'r broses ddeddfwriaethol a'i gwneud yn fwy effeithlon. O ganlyniad i hynny, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn gallu sicrhau canlyniadau gwell i Gymru.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:

"Rydw i'n falch tu hwnt bod pobl Cymru wedi pleidleisio o blaid rhoi mwy o bwerau deddfu i'r Cynulliad.

"Ar ôl degawd a rhagor o ddatganoli, byddwn ni bellach yn gallu deddfu'n fwy effeithiol ar ran pobl Cymru, yng Nghymru.

"Mae'r system rydyn i wedi bod yn ei defnyddio hyd yma, o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru, wedi golygu rhywfaint o ddyblygu gwaith. Mae hi hefyd wedi arwain at ddryswch ynghylch pwy sy'n gyfrifol am ba feysydd. Bydd cael gwared ar y dyblygu hwnnw yn caniatáu inni ddefnyddio ein gallu i ddeddfu yn fwy effeithiol. Bydd hefyd yn golygu bod gan bobl ddealltwriaeth gliriach o rolau a chyfrifoldebau'r sefydliadau datganoledig yng Nghymru."

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog:

"Mae'r bleidlais hon yn golygu bod heddiw yn ddiwrnod hanesyddol i Gymru. Bydd gan bobl Cymru bwerau deddfu llawn am y tro cyntaf.

"Rwy'n falch bod y refferendwm hwn hefyd yn golygu ein bod wedi cyflawni un o ymrwymiadau allweddol Llywodraeth y Cynulliad yn Cymru'n Un.  Mae hwn yn gam gwirioneddol arwyddocaol, y byddwn yn falch ohono bob tro y bydd angen deddfwriaeth yn y wlad hon.  Mae ein cenedl wedi pleidleisio o blaid deddfwrfa fwy effeithiol ac effeithlon yng Nghymru, a bydd cenedlaethau'r dyfodol ar eu hennill oherwydd hynny."

Nawr, bydd swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn cychwyn ar y dasg o gyflwyno'r ddeddfwriaeth berthnasol fel bod y Cynulliad yn gallu defnyddio ei bwerau deddfu newydd cyn gynted â phosibl. Y disgwyl yw y bydd yn gallu gwneud hyn o ddiwrnod cyntaf y Cynulliad newydd ym mis Mai.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Beth mae'r bleidlais "Ie" yn ei olygu i Gymru? Amserlen y Refferendwm

Gwefannau

Canlyniadau’r refferendwm - Y Comisiwn Etholiadol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 04 Mawrth 2011 Cyfansoddiad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i