Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Medi 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi penodiad Prif Weithredwr cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru a phum aelod anweithredol o'r bwrdd heddiw.
 
07 Medi 2017
Heddiw, mae deddfwriaeth yn cyflwyno treth gwarediadau tirlenwi yng Nghymru – un o'r trethi cyntaf i gael ei gwneud yng Nghymru ers bron i 800 mlynedd – wedi cael Cydsyniad Brenhinol.
 
14 Awst 2017
Bydd £3.5m o arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng ngham cyntaf datblygiad o bwys i greu canolbwynt busnes newydd yn hen ddociau Port Talbot.  
 
07 Awst 2017
Mae’r Gweinidog Cyllid wedi dweud ei bod yn hanfodol bwysig parhau i feithrin cysylltiadau â phartneriaid Ewropeaidd, ar ymweliad i drafod y cydweithio yn y diwydiant pysgodfeydd.
 
31 Gorffennaf 2017
Bydd bron i £1m o gyllid gan yr UE yn cael ei ddefnyddio i hybu gobeithion pobl ifanc sy’n agored i niwed ym Mhowys.
 
27 Gorffennaf 2017
Bydd Gweinidogion Cymru a'r Alban yn cyfarfod yng Nghaerdydd heddiw i drafod yr angen i newid y Bil i Ymadael â'r UE er mwyn rhoi sicrwydd i fusnesau a dinasyddion ac amddiffyn datganoli.
 
20 Gorffennaf 2017
Bydd dros £4m o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi i adeiladu unedau busnes newydd er mwyn cefnogi sector ynni carbon isel Ynys Môn sydd ar gynnydd.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban gyda’i gilydd wedi cychwyn proses ffurfiol i ddatrys yr anghydfod â Llywodraeth y DU dros bargen â Phlaid yr Unoliaethwyr Democrataidd.
 
10 Gorffennaf 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi ymgynghoriad ar gynigion i roi pwerau gorfodi troseddol i Awdurdod Cyllid Cymru i’w alluogi i fynd i’r afael â throseddau trethi.
 
04 Gorffennaf 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cychwyn trafodaeth genedlaethol heddiw ynglŷn â syniadau am drethi newydd posibl yng Nghymru.
 
30 Mehefin 2017
Mae cwmni yng Nghymoedd y De wedi cael €1.5m o arian yr UE i arwain prosiect Ewropeaidd a fydd yn chwyldroi'r ffordd o wneud diagnosis o glefydau anadlol.
 
27 Mehefin 2017
Pasiwyd Bil yn cyflwyno'r ail dreth ddatganoledig yng Nghymru – y dreth gwarediadau tirlenwi – gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
24 Mehefin 2017
Rhaid i'r Gweinyddiaethau Datganoledig chwarae rhan allweddol yn y trafodaethau i adael yr UE 
 
20 Mehefin 2017
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford y bydd cymunedau lleol y mae tirlenwi yn effeithio arnynt yn elwa ar gynllun grant newydd.
 
25 Mai 2017
Mark Drakeford yn croesawu'r Gweinidog dros Drafodaethau’r DU ar Sefyllfa yr Alban yn Ewrop o Lywodraeth yr Alban, Mike Russell ASA i Gymru.
 
24 Mai 2017
Mae deddfwriaeth sy'n cyflwyno'r dreth Gymreig gyntaf mewn bron i 800 o flynyddoedd wedi cael Cydsyniad Brenhinol.
 
10 Ebrill 2017
Mae Cymru wedi cyrraedd y nod wrth wneud defnydd llawn o’r £1.8bn o arian a gafodd gan yr UE o dan raglenni 2007-13, yn ôl sylwadau’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw.
 
04 Ebrill 2017
Pasiwyd Bil a fydd yn cyflwyno'r dreth Gymreig newydd gyntaf mewn bron 800 mlynedd - y dreth trafodiadau tir - gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw.
 
31 Mawrth 2017
Bydd y trethi cyntaf i gael eu gwneud yng Nghymru ers bron i 800 o flynyddoedd yn cael eu cyflwyno ymhen blwyddyn pan fydd treth dir y dreth stamp a'r dreth tirlenwi yn cael eu datganoli.
 
30 Mawrth 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cadarnhau heddiw mai Kathryn Bishop fydd cadeirydd cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i