Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
06 Tachwedd 2017
Heddiw, bu'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn ymweld ag Ysgol Eirias ym Mae Colwyn i glywed barn y disgyblion am y syniad o gyflwyno treth ar ddeunydd plastig untro.
 
26 Hydref 2017
Rhaid i Lywodraeth y DU osod cynlluniau i godi'r cap ar gyflogau sector cyhoeddus a gwyrdroi'r toriadau gwariant sy'n cael eu cynllunio yng Nghyllideb yr Hydref eleni.
 
26 Hydref 2017
Wrth i Ysgrifenyddion Cyllid pedair gwlad y DU gwrdd heddiw, bu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnu ar ei rhaglen gyni ddiffygiol a diangen.
 
25 Hydref 2017
Mae sector ynni morol Cymru wedi cael hwb pellach wrth i £1.2m o gyllid yr UE gael ei fuddsoddi i greu ardal i ddatblygwyr brofi eu technoleg yn Nyfrffordd Aberdaugleddau.
 
17 Hydref 2017
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â Brwsel i gyfarfod â Guy Verhofstadt, yr Aelod o Senedd Ewrop sy’n gweithredu fel negodydd Senedd Ewrop ar Brexit.  
 
16 Hydref 2017
Mae cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar Brexit heddiw yn gyfle hanfodol i ailosod y berthynas rhwng Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford
 
06 Hydref 2017
Mae Cymru ac Iwerddon wedi ymuno â'i gilydd mewn menter newydd i ehangu rôl clybiau pêl-droed yn y ddwy wlad.
 
03 Hydref 2017
Heddiw cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, Gyllideb newydd i Gymru gan adlewyrchu pwerau trethu a benthyca newydd Llywodraeth Cymru.
 
03 Hydref 2017
Heddiw , cyhoeddodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd.
 
01 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru wedi cytuno ar gytundeb dwy flynedd, gwerth £210m, ar gyfer y Gyllideb.
 
22 Medi 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi penodiad Prif Weithredwr cyntaf Awdurdod Cyllid Cymru a phum aelod anweithredol o'r bwrdd heddiw.
 
07 Medi 2017
Heddiw, mae deddfwriaeth yn cyflwyno treth gwarediadau tirlenwi yng Nghymru – un o'r trethi cyntaf i gael ei gwneud yng Nghymru ers bron i 800 mlynedd – wedi cael Cydsyniad Brenhinol.
 
14 Awst 2017
Bydd £3.5m o arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng ngham cyntaf datblygiad o bwys i greu canolbwynt busnes newydd yn hen ddociau Port Talbot.  
 
07 Awst 2017
Mae’r Gweinidog Cyllid wedi dweud ei bod yn hanfodol bwysig parhau i feithrin cysylltiadau â phartneriaid Ewropeaidd, ar ymweliad i drafod y cydweithio yn y diwydiant pysgodfeydd.
 
31 Gorffennaf 2017
Bydd bron i £1m o gyllid gan yr UE yn cael ei ddefnyddio i hybu gobeithion pobl ifanc sy’n agored i niwed ym Mhowys.
 
27 Gorffennaf 2017
Bydd Gweinidogion Cymru a'r Alban yn cyfarfod yng Nghaerdydd heddiw i drafod yr angen i newid y Bil i Ymadael â'r UE er mwyn rhoi sicrwydd i fusnesau a dinasyddion ac amddiffyn datganoli.
 
20 Gorffennaf 2017
Bydd dros £4m o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi i adeiladu unedau busnes newydd er mwyn cefnogi sector ynni carbon isel Ynys Môn sydd ar gynnydd.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban gyda’i gilydd wedi cychwyn proses ffurfiol i ddatrys yr anghydfod â Llywodraeth y DU dros bargen â Phlaid yr Unoliaethwyr Democrataidd.
 
10 Gorffennaf 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi ymgynghoriad ar gynigion i roi pwerau gorfodi troseddol i Awdurdod Cyllid Cymru i’w alluogi i fynd i’r afael â throseddau trethi.
 
04 Gorffennaf 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cychwyn trafodaeth genedlaethol heddiw ynglŷn â syniadau am drethi newydd posibl yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2017
Ll M M I G S S
<< Hyd    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i