Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Chwefror 2018
Heddiw, Mark Drakeford yn cyfarfod â Gweinidog Iwerddon dros Gyllid, Gwariant Cyhoeddus a Diwygio, Paschal Donohue.
 
20 Chwefror 2018
Mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford, wedi lansio ail gam cronfa Arloesi i Arbed Llywodraeth Cymru, sy'n werth £5 miliwn.
 
16 Chwefror 2018
Busnesau gweithgynhyrchu Cymru yn elwa ar £8m yn ychwanegol i ehangu cynllun i'w helpu i gael mynediad at arbenigedd o'r radd flaenaf.
 
13 Chwefror 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r syniad am dreth ar dir gwag i brofi pwerau Deddf Cymru 2014, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford heddiw.
 
30 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi heddiw bod prosiect ymchwil sy’n ceisio annog twf busnesau Cymru yn y sector dyframaethu wedi cael hwb ariannol gwerth £1.4m gan yr UE.
 
30 Ionawr 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn dweud ei fod yn dal i weithio i sicrhau bod y Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn cael ei ddiwygio’n foddhaol.
 
26 Ionawr 2018
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cadarnhau bod y trethi Cymreig cyntaf ers bron i 800 mlynedd yn barod i'w gweithredu.
 
25 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cynnal digwyddiad yn Nantgarw fydd yn denu sefydliadau a busnesau o bob rhan o'r De i drafod buddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit.
 
24 Ionawr 2018
Bydd dros 800 o bobl yn y De yn elwa ar gynllun newydd gwerth £2.5m gyda chefnogaeth yr UE i'w helpu i gael gwaith.
 
22 Ionawr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi Nodyn Cyngor Caffael a fydd yn parhau â chefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru a'r DU yn ehangach.
 
12 Ionawr 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynrychioli Cymru fory (13 Ionawr) yng Nghynhadledd Economaidd Killarney.
 
19 Rhagfyr 2017
Bydd £160m o arian ychwanegol ar gael i lywodraeth leol a’r gwasanaeth iechyd dros y ddwy flynedd nesaf yn sgil y Gyllideb derfynol, sy’n cael ei gosod heddiw.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru wedi cael y contract i weithredu’r Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae llawer iawn o waith i’w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar y telerau cywir.
 
11 Rhagfyr 2017
Ni fydd pobl sy’n prynu tŷ am lai na £180,000 yng Nghymru yn gorfod talu treth o gwbl. Daw hynny yn sgil newidiadau i’r dreth trafodiadau tir a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cyllid.
 
07 Rhagfyr 2017
Heno bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn tynnu sylw at rai o'r prif faterion y mae Cymru'n eu hwynebu.
 
30 Tachwedd 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford fuddsoddiad newydd gwerth £26m gyda chefnogaeth yr UE i helpu pobl ifanc o bob rhan o Gymru i gael gwaith.
 
22 Tachwedd 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi ymateb i Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU heddiw.
 
21 Tachwedd 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i ymrwymo o'r diwedd i brosiectau seilwaith allweddol yng Nghymru a rhoi eglurder mawr ei angen ynghylch buddsoddiadau'r dyfodol.
 
06 Tachwedd 2017
Heddiw, bu'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn ymweld ag Ysgol Eirias ym Mae Colwyn i glywed barn y disgyblion am y syniad o gyflwyno treth ar ddeunydd plastig untro.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i